Pathfinder Society -hahmot

Attach:.jpg

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Daichi Shinken

Laegista Magol

Palvelen kuningatartani.

Male Elf Samurai 3 (Sword Saint, Order of the Warrior)
Lawful Neutral Medium Humanoid (Elf)
Player mmultima (97350-5)
Xp 7
Faction Osirion
Prestige/Fame 10/12
Profession Poet


Init +7 (+3 dex, +2 race, +2 trait)
Senses Perception +0


AC 17, touch 13, flat-footed 14; (+4 armor, +3 Dex)
hp 25 (22 base, +3 Con)
Fort +4, Ref +4, Will +1
Special Defenses DR 1 against challenge target


Speed 30 ft
Melee Masterwork Cold Iron Katana +6 (1d8+2) 18-20 x2
Melee Masterwork Cold Iron Katana +5 (1d8+4) 18-20 x2 (power attack)
Melee Masterwork Cold Iron Katana +6 (1d8+3) 18-20 x2 (two-hand)
Melee Masterwork Cold Iron Katana +5 (1d8+6) 18-20 x2 (two-hand, power attack)
Melee Masterwork Cold Iron Katana +6 (1d8+5) 18-20 x2 (challenge)
Melee Masterwork Cold Iron Katana +5 (1d8+7) 18-20 x2 (challenge, power attack)
Melee Masterwork Cold Iron Katana +6 (1d8+6) 18-20 x2 (challenge, two-hand)
Melee Masterwork Cold Iron Katana +5 (1d8+9) 18-20 x2 (challenge, two-hand, power attack)
Melee Masterwork Cold Iron Katana +6 (1d8+2d6+5) 18-20 x2 (challenge, iaijitsu strike)
Melee Masterwork Cold Iron Katana +5 (1d8+2d6+7) 18-20 x2 (challenge, iaijitsu strike, power attack)
Ranged Shortbow +6 (1d6) x3
Special Attacks Challenge dam +3 (+1/lvl) 1/day swift action activate -2 AC from other, Iajitsu strike +2d6 (Full action, challenge target, sword sheathed, -4 AC next turn). Quick Draw for Katana, +2 critical confirmation Katana.


Str 15 (7), Dex 16 (5), Con 12 (5), Int 15 (3), Wis 10, Cha 10
Base Atk +3; CMB +5 (+2 Str, +3 BAB); CMD 18
Weight 115 lbs
Height 5' 9"
Feats Breadth of Experience (All Know/Prof +2, can roll untrain), Run, Power Attack
Skills Skill points 7 (7/lvl), Knowledge: All +4 (+2 stat, +2 feat), Profession: All +2 (feat), Climb +4 (+3 class, +2 stat, +1 rank, -2 armor), Swim +4 (+3 class, +2 stat, +1 rank, -2 armor), Linguistics +3 (1), Knowledge: Nobility +10 (+3 rank, +3 class, +2 stat, +2 feat) +11 in Minata/Tian Xia (+1 level), Knowledge: History +10 (+3 rank, +3 class, +2 stat, +2 feat), Diplomacy +4 (+1 rank, +3 class), Use Magic Device +7 (+1 trait, +3 class, +3 rank), Intimidate +4 (+1 rank, +3 class), Sense Motive +4 (+1 rank, +3 class), Perform: Haiku +1, Knowledge: Engineering +6 (+2 rank, +2 stat, +2 feat), Knowledge: Geography +6 (+2 rank, +2 stat, +2 feat), Acrobatics +2 (+1 rank +3 stat -2 armor)
Traits Warrior of the Old (+2 initiative), Dangerously Curious (+1 UMD, UMD class)
Languages Tien, Taldane, Elven, Celestial, Draconic
Homeland Minata
SQ Resolve 2/day (lvl+1)/2(remove fatigue/sicken/shaken, roll twice will/fort, not unconcious <0), Order 1/day +4 to skill/save.
Racial Fleet-footed (Run Feat, +2 init), Desert runner (+4 fort/con saves to exhaustion etc), Low-light vision, Elven immunities (immune sleep, +2 enchantment save)


On person Masterwork Cold Iron Katana (400g) 6 lb, Katana (50g) 6lb, Leather Lamellar (60g) 25lb, Short bow (30g) 2lb, 9 arrows (1g) 3lb, 20 Cold Iron Silver Blanch arrows (12g) 3 lb, dagger (2g) 1lb, monk outfit (black, east) 2lb, Wand of CLW (27) (2 PP) 0 lb
In backpack Backpack (2g) 2 lb, 2 Trail rations (1g) 2 lb, Waterskin (1g) 4 lb, Flint & steel (1g) 0 lb, Bedroll (1s) 5 lb, 5 Torches (5c) 5 lb
In home 5 torches (5c) 5 lb
Wealth 2746g 8s
Encumbrance 48 lb. without backpack, 66 lb. with backpack ( 66 lb. light/ 133 lb. medium/ 200 lb. heavy)


Notes Tianista, Minatasta, Kyoninin lähetystöstä.
Oppimassa asioita jotta voi palvella paremmin kuningatarta.
Palvelee parhaansa mukaan järjestöä jos se ei vastusta Kyoninin toimia.
Ei haittaa vaikka Kyonin on chaotic, tekee silti oman velvollisuutensa kuten lawful.

Pelatut Skenaariot

TunnusSkenaarioPäiväGMRyhmä
#5-08The Confirmation1.3.2014MreikonValeros Xai Nesteruk Pulsu Ausk
XXFirst Steps—Part I: In Service to Lore22.3.2014MreikonLokki Kyra Pinfineder
XXHydra's Fang Incidentxx.xx.2014xJxLuukas Vors? Pinfineder
XXThe Prince of Augustana19.4.2014xx?X X X X Pinfineder
XXThornkeep: The Accursed Halls10.5.2014mosillanKumbi Asmodian(?) Pinfineder
#5-14Day of the Demonxx.xx.2014MreikonPinfineder Zorzal? xx

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped