Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Deus (2205-7)

Tuo kuuro nainen

"Tuo haltianainen paljon puhua pukahda. Keho kaunis ja muodokas, mutta nimeä ei sille ole antanut. Hiljaista tyttöä, mutta koitappa koskea niin korvissa soi! Vaan jos silmä makeaa tahtoo, niin odotapa aamuun varhaiseen. Sitten, poika hyvä, mene katsomaan, näet koko naisen kauneuden, vain hennoin kankain peitettynä. Tanssii ain' tuulessa, ilkosillaan, impi tuo!"

"Jaa tiennäyttäjä vai? Semmoiseksi päätti ryhtyä, kumma kun eivät pihalle lempanneet. Liekö miehisiä himoja tyydyttänyt saadakseen asemansa..."

"Häntäkö ilotytöksi luullaan? Hah! Vaikka hänen katseensa viettelevä on, ei pidä erhein luulla. Se silmien kiilto iskee syvälle sieluun, joten käännä katseesi! Pidä etäisyyttäsi jahka elämääsi arvostat!"

"Mykkä haltia? Aivan niin, ilmiselvästi Gozrehin kukka. Saanut lahjan ja kirouksen. Antaa luonnon puhua puolestaan, tuulen tarkemmin ottaen. Hento nainen, äkkipikainen, kärsimätön.. kuin tuulen puuska."

"Mmh, sanotaan vain mykäksi, mutta kyllä hän ihan kuurokin on. Tottunut siihen hiljaisuuteen, siksi askeleensakin ovat äänettömiä. Liekö vannonut valan jossain luostarissa."

That Deaf Lady

Female Elf Oracle of Wind 1
Chaotic Good Medium Humanoid (elf)
Player Deus (2205-7)
Xp 2
Faction Lantern Lodge
Prestige/Fame 4/4


Init -1
Senses Perception +2, Low-light Vision


AC 17, touch 13, flat-footed 14; (+3 dex, +4 armor)
hp 8 (1d8)
Fort +0, Ref +3, Will +2
Special Defenses +2 vs. enchantment, immune to sleep effects


Speed 30 ft.
Melee Longsword -1 (1d8-1/19-20)
Ranged Dagger +3 (1d4-1/19-20, 10 ft.)
Special Attacks


Spells
1st (4/day none left, DC 14) - Command1, Cure Light Wounds, Murderous Command
Orisons (at will, DC 13) - Mending, Read Magic, Spark, Stabilize


Str 8, Dex 16, Con 10, Int 16, Wis 10, Cha 16
Base Atk +0; CMB -1; CMD 12
Feats Eschew Materials
Skills Acrobatics +7 (1), Bluff +31 (0), Diplomacy +71 (1), Escape Artist +7 (1), Knowledge (religion) +7 (1), Linguistics +4 (1), Perception +24, Perform (dance) +8 (1), Stealth +7 (1)2
Traits Charming, Varisian Wanderer (Perform (dance))
Languages Common, Elven, Celestial, Draconic, Sylvan
SQ Silent Hunter3, Weapon Familiarity, Keen Senses, Mystery(Wind), Oracle's curse (deaf), Revelation (Air Barrier)


On person 2x Dagger (2 lb), Longsword (4 lb), Peasant's Outfit (2 lb), Backpack (1 lb)
In backpack Rare perfume (10), small steel mirror (½ lb)
Wealth 90 gp
Magic Items Spell Tattoo (Endure Elements)
Encumbrance 11 lb. without backpack, 12½ lb. with backpack (26 lb. light/53 lb. medium/80 lb. heavy)


Notes

  1. = +1 against creatures that are/could be sexually attracted to the character
  2. = no penalty when moving full speed
  3. = Silent Hunter: Elves are renowned for their subtlety and skill. Elves with this racial trait reduce the penalty for using Stealth while moving by 5 and can make Stealth checks while running at a –20 penalty (this number includes the penalty reduction from this racial trait). This racial trait replaces elven magic.
  4. = -4 to perception on opposed checks

Seikkailut

  1. 2011-09-18 Intro 1: First Steps—Part I: In Service to Lore (GM Reward)
  2. 2012-08-14 #2-17: Shades of Ice—Part II: Exiles of Winter (GM Reward)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped