Pathfinder Society -hahmot

Dien Pikkutulisielu

"Myönnetään: kadaveriini ja luminarsissi eivät sovi yhteen. Voinemme lähettää uuden neuvottelijan piakkoin. Hän on oleva hajuton ja mauton, peräti harmaa. Voi kyllä, pidän siitä huolen."

Female Gnome oracle 10
N Small humanoid (gnome)
Player Muser (4961-8)
Xp 28
Faction Qadira
Prestige/Fame 39/51
Deity Gozreh


Init +2
Senses Perception +1; darkvision 60 ft.


AC 18[23], touch 12[15], flat-footed 17[22]; (+4 armor[+6], +1 dex, +1 natural, +1 shield, +1 size[, +3 def])
hp 94 (10d8+Con+fcb)
Fort +10, Ref +7, Will +12; +2 vs. death effects, disease, illusion, mind-affecting, poison, sleep and stun,


Speed 30 ft., 30 in armor
Melee quarterstaff of entwined serpents +7/+2 (1d4, 20/x2)
Ranged club +9 (1d4-1, 20/x2)
Ranged(at-will) magic missile (2d4+2, CL 3, force)


Oracle Spells Known(bonus spells=*) (CL 10, concentration +16)
5th (4/day) boneshatter (DC 24), mass inflict light wounds (+7, DC 21), slay living* (+7 12d6+10, DC 24), telekinesis* (DC 21)
4th (6/day) air walk, fear* (DC 23), freedom of movement, inflict crit. wounds (+7, DC 20)
3rd (7/day) animate dead*, bestow curse (DC 22), blindness/deafness (DC 22), inflict serious wounds (+6, DC 19), magic vestment
2nd (8/day) boneshaker (DC 21) calm emotions, false life*, inflict moderate wounds (+7, DC 18), gozreh's trident (+7, 1d8+4), levitate*, minor image*, whispering wind
1st (8/day) - barbed chains (3 chains, +16, DC 17), cause fear* (DC 20) , doom (DC 20), endure elements, inflict light wounds (+7, DC 18), ray of sickening (+8, DC 20), remove fear, shield of faith,
Orisons (at will) — create water, detect magic, enhanced diplomacy stabilize, ghost sound (dc 16)*, guidance, light, mage hand*, mending, purify f/d, read magic, ''spark'


Str 8, Dex 12, Con 18, Int 16, Wis 12, Cha 22
Base Atk +6; CMB +5; CMD 16
Feats Spell Focus(necromancy), Improved Channel, Gtr. Spell Focus(necromancy), Extra Revelation (speak with dead), Spell Penetration
Skills (ACP -2, FCB 9x) Bluff +22 [10], Diplomacy +22 [10] +2 w/gather info, Heal +5 [1], Intimidate +8 [0], Knowledge (history) +7 [1], (local) +19 [10] +2 w/day job rolls, (religion) +16 [10], (planes) +7 [1], Linguistics +17 [10], Sense Motive +14 [10], Spellcraft +8 [2], Stealth +9 [1], Swim +0 [1], Use Magic Device +18 [10](ioun stone)
Traits Civilized (social), Etymologist (magic)
Languages(all 37) Abyssal, Aklo, Ancient Osirian, Aquan, Azlant, Celestial, Common, Cyclops, Dark Folk, Draconic (int), Dwarven (int), Elven, Gnome (race), Hallit, Ignan, Infernal, Kelish (trait), Nagaji, Necril, Osirian, Polyglot, Read Lips (int), Skald, Sylvan, Terran, Thassilonian, Tien, Giant, Goblin, Orc, Undercommon. Auran, Orvian, Protean, Shadowtongue, Sphinx, Tengu, Vudran
SQ academician, darkvision, fell magic, gift of tongues, illusion resistance, mystery (bones), mystery spell (cause fear, false life, animate dead, fear), oracle’s curse (haunted), orisons, revelations (command undead[dc 23, 9/day], near death, speak with dead, armor of bones(+6) 10h/day))
SLAs 1/day - bleed, chill touch, detect poison, touch of fatigue. The caster level for these effects is equal to the gnome’s level(CL 10, concentration +10)


On person alchemist's fire (2) (2 lb.), amulet of natural armor +1, backpack (0,5 lb.), belt of con +2 (1 lb.), boots of striding, cloak of resistance +3 (1 lb.), cracked dusty rose prism, dagger (0,5), buckler (2,5 lb.), explorer's outfit (2 lb.), headband of charisma +4 (1 lb.), mithral shirt (5 lb.), quarterstaff of entwined serpents (2 lb.), translator's cap, wand of clw(22 shots), wayfinder[Scarlet and Blue Sphere, +1 Will], ring of eloquence, cracked magenta prism(umd), mwk tool+wand of enervation (3)
In backpack scroll case (
comprehend languages, hide from undead x2), hot weather outfit (1 lb.) spider silk rope (5 lb.), wand of mirror image (13), wand of lesser restoration'' (6)
Wealth 13486 gp +76xx gp
Encumbrance 18 lb. without backpack, 22,5 lb. with backpack (26 lb. light/26-53 lb. medium/ lb. heavy)


Notes

 • Fool Me Once GMT'S betrayal filled you with suspicion over the acts of your fellow Pathfinders. +2 on Sense Motive checks vs. members of the Society.
 • Information Brokerage vanity (6 pp, voi käyttää Localia day jobeihin, saa +2 gather infoon)
 • No Stranger to the City You gain +2 to Know. (local) checks regarding Kaer Maga. You may cross off this boon in order to reroll any Bluff, Diplomacy or Intimidate check made to a citizen of Kaer Maga (Destiny of the Sands part I: A Bitter Bargain)
 • Unnamed boon You gain a free use of a divination spell cast by a cleric of Asmodeus. This boon is only usable in Egorian. (The Hydra's Fang Incident)
 • Expanding Trade Network You gain a +2 bonus on Day Job checks (The Glass River Rescue)
 • Debt of the Kirin You possess a series of plot-related contracts and other minutiae concerning the organization known as the Way of the Kirin (First Steps part II: To Delve the Dungeon Deep)
 • AWESOME POWA May cross off this boon to gain the use of certain feats for 1 round (Destiny of the Sands Part 3 – Sanctum of the Sages)
 • Kaer Maga Contract When retraining skill ranks over a period of 5 days, may cross off this boon to train for free (The Stranger Within)
 • Accumulating an Army (Riftwardens) Saved 4 Riftwardens. Worldwound or bust! (Port Godless boon)
 • Riftwarden Magic Riftwardens taught you several spells. Adds access to the following spells for your Society characters: anti-summoning shield, protection from outsiders, telepathic censure (Port Godless boon)
 • True Ally of the Lantern Lodge Amara Li recognizes your invaluable contribution in ensuring a strong alliance with the Way of the Kirin, and she promises to assist you in the future. Whenever you spend 1 Prestige Point to gain a +4 bonus on any one skill check while in Tian Xia, the bonus increases to +5. If you are in Goka, the bonus instead increases to +6. (Way of Kirin boon)
 • Time in Dreng’s Vaults You gain a permanent +2 circumstance bonus on any one Knowledge skill check. (picked local) (Shadows Fall on Absalom)
 • Owed a Favor You may gain a +4 circumstance bonus on Diplomacy skill checks during one future scenario set in Absalom. Using this bonus removes this boon from your chronicle sheet—line through it upon use. (Shadows Fall on Absalom)
 • Master of Trade vanity. -10% off a single purchase each session

Pipin sisar.

Taustaa riittämiin

tl;dr tragedy and death

Dien Kommienezuspadt Iriannaleesa Karkeakanava Pikkutulisielu syntyi ja kasvoi Wispilin maahisyhteisössä, Taldorin rajaseudulla puuartesaanien paukutuksen ja sahapukkien hajun ympäröimänä. Wispil oli hyvin työkeskeinen yhteisö jossa moni maahinen uurasti toiviotöidensä parissa aamusta iltaan. Lapsille annettiin kädet täyteen opettavaista askarretta sillä valkaistumista pakoilevien kanssa eläminen tiesi jatkuvasti vaihtuvia, mitä eriskummallisempia projekteja ja pienet maahiset haluttiin pois nostolavojen ja lakkatynnyrien ulottuvilta. Toiviotyö merkitsi pakonomaista antautumista jossa ulkopuoliset ärsykkeet kohdattiin joko vimmastumalla tahi puurteen hylkyynlyömisellä.

Dien ei saanut artesaaniudesta, käsitöistä tai arkkitehtuurista irti sitä jotakin vaan hänen vaelluksensa, tuo joillekin maahisille elintärkeä pakkoliike, alkoi ennen aikojaan. Pikkusisar Pip sanoi Dienille hyvästit kun tämä liittyi karavaaniin matkalla kohti Augustanaa. Tämän jälkeen isosisko katosi kartalta muutamaksi vuodeksi kunnes vanhemmille Wispiliin saapui pitkä ja reissussa rähjääntynyt kirjelmä. Tytär oli kuin olikin elossa mutta käsiala, sananparret ja sävy oli muuttunut lähes tyystin. Hän mainitsi pitävänsä majaa Kaer Magassa ja ansaitsevansa varsin varteenotettavia summia seuralaispalveluilla. "Kerään rahaa laivamatkaan, toivon että näemme pian."

Tietenkään tytär ei kertonut koko totuutta sillä hän ei oikein osannut sanoa mikä häntä oli nämä viimeiset vuodet ajanut, kutsunut vaeltamaan Taldorin keisarikunnan raunioille ja jättämään merkkinsä niin sammaloituneisiin marmoripyväisiin kuin tunnistamattomiksi peittyneisiin hautakumpuihin. Vaellus vei hänet lopulta Encarthanjärven rannoille joilla häneen tarttui selittämätön halu suunnistaa Rajavallin ruhtinaskuntaan, Belkzenin ja Ustalavin kauhujen aallonmurtajaan. Siellä Dien vihdoin tarkasteli tilannettaan ja tajusi olevansa puilla paljailla. Ratkaisu ongelmaan varjostaisi tai oikeastaan sanelisi hänen loppuelämäänsä: Dien pestautui nekromantikon taloudenhoitajaksi.

Eikä ihan kenen tahansa, sillä Isaiah Marcosi oli aikoinaan ollut keskisen Avistanin piireissä tunnettu, usein komeljanttariksi haukuttu mystikko ja ruumiinpuhuja. Maahisen ja miehen suhde oli kylmän asiallinen, mutta Marcosin matkatessa tummanvihreillä vankkureillaan hitaasti luoteeseen, kohti Varisiaa, kumpikin hyödynsi toistensa erikoistaitoja. Marcosi maahisen viiltävänhopeista kieltä neuvotellessa varusteista ja majapaikoista, Dien miehen varteenotettavaa joskin vanhentunutta kirjastoa,jonka sisällöstä lienee parhainta vaieta. Dien tunsi löytäneensä etsimänsä. Häntä ei enää vaivannut vaelluskenkä vaan lukutoukkuus.

Harmi että tämä lopulta rikkoi hyvin alkaneen yhteistyön. Harmi siksi että parivaljakko olisi saattanut elää rikkaina, huvittamassa ja hirvittämässä hienostoa kautta kymmenen kuningaskunnan. ja harmi siksi että Dien sai syyttää tapahtuneesta vain itseään: Nuoren maahisen houkuttelemana ja maanittelemana Marcosi suostui vaihtamaan paikkoja eräässä ohjelmanumerossa. Dien uskoi henkien kutsumisiin samalla tavoin kuin suurin osa uskoi lohikäärmeisiin. Etäältä, turvallisen etäisyyden päästä tuhahtaen. Hän kuitenkin osasi matkia isäntänsä rutiinia etevästi ja kun kutsusanatkin, toki kirjastosta kaivetut, osuivat kohdalleen hykerryttäen varpaillaan("Paskanpää valkeana" kuten Isaiah aina teekuppi kädessä lohkoi) seisovaa yleisöä niin tuhon aavistus ei käynyt etiäisenä kenenkään mielessä.

Sanojen noustua crescendoon "KANNA, KANNA, KANNA" tapahtui kuitenkin jotain riettaan outoa. Dien, silmät mustaa hohdetta syösten, tarttui pienillä nyrkeillään erään vapaaehtoisen kasvoista kiinni, puri tätä silmään ja, kirkumisen siivittämänä, lasiaisen sekoittuessa vereen, alkoivat katsojat, Marcosi mukaanlukien, yskiä. Yskä alkoi kuin ohimenevänä puuskana, kunnes siihen liittyivät kymmenet suut. Tusinat kurkut haukkoivat henkeä, sadat sormet raapivat ilmaa. Marcosin viimeinen tunne oli kun yleisöstä uutettu ilma kylmeni, otti korkean patsasmaisen muodon ja levitti kosketuksensa koko tienvarsikylään. Dieniä sen kosketus seuraisi aina hautaan asti.

Kuukautta myöhemmin erääseen Kaer Magaan matkaavaan nuorten ja itsevarmojen poliitikkojen ja abolitionistien seurueeseen liittyi Molthunen rajalla eksyneen näköinen, mutta varsin mittavaa varustusta mukanaan kantava pikkuväkiläinen. Hosseterista hössöttäneet vimmaiset kanssamatkalaiset välttivät tätä hiljaista naista ja hänen vielä hiljaisempaa kumppaniaan. Pikkunainen huokui vierautta: hän ei poistunut matkalla hevosvaunuista kuin katselemaan vastikään avattua Verivalan laaksoa, ei ikinä laskenut mitään käsistään vaan tämän mykkkänä kohdeltu kangasnaamioinen palvelija teki sen eikä kukaan suostunut viettämään yötä samoissa vaunuissa parin kanssa. Äänet pitivät ensimmäiset tietämättömät hereillä, kuiskaukset ilman lähdettä, loput eivät sitten hennoneetkaan.

Dien saapui Suojakallionakin tunnettuun kaupunkiin ja otti sen ensikosketuksen, tuulahduksen teuraslavoilta, vastaan nostamalla hupun päästään ja sukimalla likaisia hiuksiaan. Sietäisi nämäkin värjää. Valkoinen ei ollut hänelle omiaan. Hän kysyi ohi kulkeneelta kentaurilta, lyhyen ihmisenpuolikkaaseen kohdistuneen huhuilun jälkeen, tietä Ankar-Te-nimiselle kaupunkialueelle. Kaamio vierellä vihelsi naamionsa takaa hiljaa. Dien oli varmuuden vuoksi neulonut sen suun umpeen paljastumisen varalta. Kentauri siristi silmiään, siirsi painoaan ja nosti auringonpaahtaman sormen kohti koillista.

Ankar-Te, ainoa paikka koko mantereella jossa kuolleillakin on sananvaltaa. Täydellinen paikka kirotun kadota. Tai niin Dien luuli. Järjestö löysi hänet kun hän löysi heidät, hoitaessaan tilausta - 6 zombia raskaaseen työhön standardilumouksin - informantille nimeltään Dakar. Dien aloitti kohtaamisen käskemällä zombit hiippareiden kimppuun, hiipparit lopettivat sen ensin lumoamalla kuolleet tämän käsistä ja sitten kysymällä että tahtoiko neiti luovuttaa tietoja. Ja oliko teillä pysyviä vammoja, ennenäkyjä tai ongelmia tavaroiden trajektoreiden kanssa? Dien vastasi hiki tukassa, hennainen hikiläikkä poskella kuten parhaiten katsoi. Zombien imitoidessa taustalla Arodenin ihmetekoja he puhuivat ja puhuivat.

Myöhemmin, "näkemisiin"-huikkausten jälkeen Dienin levenevä hymy melkein karkotti muiston kievarin vierellä maanneesta verettömästä ruumiista joka kerran tunnettiin Isaiah Marcosina. Melkein.

Ostoslista

 • more con!

Suunnitelma

 • 10. , slay living*, telekinesis*, mass inflict light wounds*, khain's army +1 Will, 0/0/0/+1/+3(+cha) slots, +1/0/0/0/0/+1 known

Pelatut skenaariot

 1. Pathfinder Society Scenario Intro 1: First Steps—Part I: In Service to Lore
 2. Pathfinder Society Scenario Intro 2: First Steps—Part 2: To Delve the Dungeon Deep
 3. Pathfinder Society Scenario Intro 3: First Steps—Part 3: A Vision of Betrayal
 4. 16.9.13 #5-1: The Glass River Rescue, GM Exp
 5. 1.10.13 #17: The Hydra's Fang Incident, GM Exp
 6. 7.1.14 Pathfinder Module: Crypt of the Everflame
 7. 19.1.14 #1: The Silent Tide
 8. 4.2.14 #5-12: Destiny of the Sands Part I – A Bitter Bargain
 9. 13.2.14 #2-21: The Dalsine Affair
 10. 8.4.14 #4-23: Rivalry's End
 11. 6.5.2014 #5-15: Destiny of the Sands Part 2 – Race to Seeker's Fol
 12. 9.5.2014 #5-19: The Horn of Aroden
 13. 14.5.2014 #5-16: Destiny of the Sands Part 3 – Sanctum of the Sages
 14. 27.5.2014 #5-18: The Stranger Within
 15. 8.6.2014 Pathfinder Module: Thornkeep - Sanctum of a Lost Age
 16. 27.7.2014 #5-18: Port Godless
 17. 4.9.2014 #4-21: Way of the Kirin
 18. 9.9.2014 #2-04: Shadows Fall on Absalom
 19. 28.11.15 #56: The Jester's Fraud
 20. 23.7.16 #7-25: Orders from the Gate, GM Exp
 21. 8.4.17 #4-06: The Green Market, GM Exp
 22. 24.8.17 #9-03: On the Border of War
 23. 25.11.17 Pathfinder Module: The Gauntlet
 24. 2.7.19 #10-?: Tapestry's Trial

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped