Inside - a pranic superstructure smoldering

Male Mawekh Suli Spiritualist (ectoplasmatist/fractured mind) 10
Neutral Good Med. Outsider (native)
Player Muser
Xp 27
Campaign PFS, 4961-18
PP 40/45


Init +2
Senses Perception +0, low-light vision


AC 24, touch 12, flat-footed 23; (+1 Dex, +1 Def, +11 Armor, +1 Nat.)
hp 83 (10d8+Con+fcbx10)
Fort +11, Ref +7, Will +9; +1 vs death effects, +2 vs polymorph, petrification, and transmutations
Resist Acid/cold/fire/electricity 5


Speed 20 ft. in armor
Melee(+PA) +3 lash +16/+11 (2d6+18[+1d6 acid], 20/x3, B), or +16/+11 (1d8+18[+1d6 acid], 19-20/x2, S), reach
Melee(sp.co+pa) +3 lash +14/+14/+9 (1d8+13+1d6)+spell, reach
Melee(+haste) +3 lash +15/+15/+15/+10 (1d8+13+1d6)+spell, reach 15
Ranged telekinetic projectile +9 (1d6, 20/x2)
SA elemental assault (10 rds), spiritual combat


Spells (CL 10)[E/T=spells with just that component]
4th (2/day) - Dimension Door, Freedom of Movement
3rd (4/day) - Heroism, Spirit-Bound BladeE, Fly, Remove Blindness/Deafness
2nd (5/day) - BlurT, False Life, Mindshock, Resist Energy, Stricken Heart
1st (6/day) - Chill Touch, Cure Light Wounds, Remove Fear, Remove Sickness
Knax brand, lightT, message, stabilize, read magic, telekinetic brojectile


Str 22+, Dex 14+, Con 14, Int 10, Wis 10, Cha 19
Base Atk +7; CMB +14 (+18 w/lash, +20 w/heroism); CMD 27
Feats Medium Armor Proficiency, Heavy Armor Proficiency, Wpn Focus (lash), Power Attack, Combat Reflexes
Skills Bluff +17 (10), Climb +7 (1), Diplomacy +21 (10); +1 gather info, Fly +6 (1) 15 w/fly, Knowledge (arcana, dungeoneering, engineering, local, nature, religion, planes) +4 (1); +2 local vs Aspis, Sense Motive +15 (10), Swim +7 (1)
Traits Two-World Magic [brand] (magic), The Stranger (cosmic)
Languages Common, IgnanSuli, InfernalBoon
SQ ectoplasmic lash (+3, reach x2, manipulation, good, ghost touch), knacks, negotiator, emotional spellcasting


On person AoNA +1, acid (2) (2x 1 lb.), backpack (2 lb.), belt of str +4, cloak +2, deliquiescent gloves, ring +1, rope (silk, 50 ft., 5 lb.), +2 glamered fullplate (50 lb.), wand of clw, wand of shield (37 charges), mwk underwater light crossbow (4 lb.)Boon, boots of speed, cracked magenta (+2 Diplomacy), cracked pgp, headband +4
In backpack 135 manimuus
Immaterial
Encumbrance 59 lb. without backpack, 63 lb. with backpack (86 lb. light/77–153 lb. medium/ lb. heavy)

so noted

Psychic Magic - components etc

About Ectoplasmic Lash

Domasista

Mitä äijä? Ai et mitä meikämanne on tehny aiemmi? Aika ammoist juttuu hei! No meitsi oli hissialalla. Pikkupomohommii kato. Näytin tiimille vähän esimerkkii. Joskus tarvi stormata mut varmasti ne piti musta! Oon helposti tykättävä tyyppi eiksni?

No jotain siinä oli huonon vuosikatsauksen kaa ongelmii ja koitettiin saada alihankkijoita ettei menis tulosten myötä firma alas. Ja sit no, ennen ku sanon mitään niin on pakko antaa propsei mun kamuille Cheliaxiin et ei kaikki oo niistä pahoi. Kato jotkut mun parhaat kaverit on chelaxialaisia. En oo mikää rasisti kato. Mut ne huijas mua silti ja nyt oon täällä Sisämerellä pitkällä palkattomalla. Aattelin että voisi vaan istuu aurinkorannalla ja juoda - mitäs tää nyt on - sahtia, mut nää täkäläiset on tosi keskiajalla. Arcadiassa oli lattet ja demokratiat ja täällä meinaa kompastua sotaan.

Mut semmosta. Hei, ei sulla ois tarjota parii kaljaa? Vähän on mattia kun Tahonikepsun uusin projekti piti kilpailuttaa. Maksan takas, kyl sä mut tunnet hei!


Arvon senesalkki

Toivottavasti saatte kirjelmäni terveyden ja voiman terässä. Kortoksen kevät on niin kaunis tähän aikaan vuodesta ja sen myötä tämmöiset vanhat sotaratsutkin saavat uutta toivoa.

Sitten itse asiaan. Tämän saatten liittenä on prognoosini Domasi Terveiden-Käsien mielentilasta ja tähän perustuva toimintakykyarvioni. Yhteenvetoni on yksinkertainen ja seuraavanlainen: Potilas näyttää huomattavia tableau-vaiheen uusiutumisen merkkejä, haastattelusessiot eivät ole paljastaneet äkkipikaisuutta tai laukaisemispisteitä ja potilas on täten valmis kenttätyöhön. Haluan kuitenkin korostaa että kohtaus taivalkapteeni Wulessa Yuulin mielimaisemassa on selkeästi potilaan muistossa ja jos tietyt, uutta tutkimusta vaativat, ehdot täyttyvät, kuten esimerkiksi vastaavan psyykkisen todellisuuden aiheuttama äkillinen stressireaktio, saattaa potilaan tila jättää tableau-vaiheen.

Suositellaan potilaan pitämistä kaukana mielitaikuudesta, praanisista ilmentymistä ja vastaavista. Olet pätevä ihmistuntija, Ambrus. Osaat delegoida väkesi näiden suositusten mukaan.

PS. Valsin, muhkulaiseni! Lähetä Domasi johonkin parantolaan, vaikka Cassomiriin. Te tiennäyttäjät tarvitsette ammattiauttajaa, ette Akashisten Arkistojen oppinutta joka kuutamourakoi kallonkutistajana.

Hyvää alkavaa kesää,
-Ilarion Ynys, Mysteerien siipi, Forae Logos

boonit

Inner Struggle Your exposure to a mindscape has given you a unique way to fight off psychic magic. When you fail a saving throw against a mind-affecting compulsion effect, you can cross this boon off your Chronicle sheet in order to delay the effect and be stunned until the end of your next turn instead as you retreat into your own personal mindscape to fight off this hostile magic. At the end of your turn, you can attempt a new saving throw against the effect to end it. If you succeed, the effect ends. If you fail the save, the original effect overpowers your mental defenses and resumes.

Rum Punch Champion May add +2 to a saving throw vs sicken or nausea. Burn Disrepute to do it again.

Hero of the Harrowed (Books) Guided by the harrow, you have deciphered the terror that grips Korvosa. You can use the Tomes benefits listed on the Hero of the Harrowed Chronicle sheet.

I Wear No Mask A true savior does not hide behind a mask, and a true hero builds their own legacy without standing on the shoulders of a wizened predecessor. So strong is your sense of self that you gain a +2 bonus on all saving throws against polymorph, petrification, and transmutation effects. Once per day while benefiting from a morale bonus of any type, you can double that morale bonus on one roll or check.

SCRIBE You gain a scarab, yada yada (faction journal)

ostaisin

 • spell lattice I 1000 gp
 • headband +4, +12000 gp

tasoista

10) +1 Fort & Will, +3 lash, spells known: resist energy + dim. door + freedom of movement, 1+cha 4th lvl slots
11) Improved Critical (lash), spell known: thoughtsense, 4+cha 3rd lvl, 2+cha 4th lvl slots TAI taso fighteria ja retrainaa Profiencyt Step Upiksi ja Following Stepiksi ja ottaa bonusfeattinä Step Up & Striken

urasta

 • 13.12.2015 #6–10: The Wounded Wisp (Rei)
 • 29.12.2015 #7-10: The Consortium Compact (Atteisti)
 • 7.2.2016 Pathfinder Module: Master of the Fallen Fortress (MaryL)
 • 13.2.2016 #7-01: Between the Lines (GM Exp)
 • 2.4.2016 Pathfinder Module: Plunder & Peril, part 1 - Rum Punch (Rei)
 • 5.4.2016 Pathfinder Module: Macks of the Licking Dog (GM Exp)
 • 16.4.16 #3-07: Song of of the Sea Witch (GM Exp)
 • 16.4.16 #24: Decline of Glory (Rei)
 • 14.5.16 #7-21: The Sun Orchid Scheme (MaryL)
 • 6.6.16 #7-22: Bid for Alabastrine (Rei)
 • 9.7.16 #3-16: The Midnight Mauler (Gome), GM star replay
 • 8.7.16 Pathfinder Module: Plunder & Peril, part 2 (Rei)
 • 9.8.16 #7–27: Beyond Azlant Ridge (MaryL)
 • 14.8.16 #7–98: Serpents' Ire
 • 30.10.16 #40: Hall of Drunken Heroes (Gm Exp)
 • 14.11.16 PF AP Curse of the Crimson Throne, part III - Escape from Old Korvosa

taso 11

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped