Elgin matkustaa aina hymyissä suin.

Elgin Harmaaparta, Master of Trade

Male Dwarven Gunslinger (Musket Master) 8
LN Medium humanoid (Dwarf)
Player Atteisti (43900-6)
Xp 21
Faction The Exchange
Prestige/Fame 27/33
Favored Class: Gunslinger (Reduce the misfire chance for one type of firearm by 1/4. You cannot reduce the misfire chance of a firearm below 1): 4/4 reduced, 4 skillpoints


Init +5 (+7 if available grit)
Senses Darkvision 120ft, Perception +11, Stonecunning +13


AC 22, touch 17, flat-footed 14; (+4 armor, +5 Dex, +1 shield, +2 nimble)
hp 68
Fort 10 , Ref 13 , Will 7; +3 vs. Poison, +2 Spells, Spell-like abilities. +2 vs. Fear, Curse and Emotion effects, +1 vs disease


Special Qualities:
Ancient Enmity (+1 on attack rolls vs elves), Lorekeeper (+2 Knowledge history concerning Dwarfes, may roll untrained), Defensive Training (+4 AC against enemies with Giant subtype), +1 damage to demons


Speed 20ft
Ranged +1 Distance Musket +14 (1d12+6 / x4, targets touch ac: 80ft, misfire 1)
Ranged +1 Distance Musket +15 (1d12+7 / x4, targets touch ac: 80ft, misfire 1) PBS
Ranged +1 Distance Musket +11 (1d12+13 / x4, targets touch ac: 80ft, misfire 1) DA
Ranged +1 Distance Musket +12 (1d12+13 / x4, targets touch ac: 80ft, misfire 1) PBS+DA
Ranged +1 Distance Musket +9/+9/+4 (1d12+12 / x4, targets touch ac: 80ft, misfire 1-2) RS+DA
Ranged +1 Distance Musket +10/+10/+5 (1d12+13 / x4, targets touch ac: 80ft, misfire 1-2) RS+DA+PBS
Melee Dwarven Waraxe +8/+3 (1d10/x3)
Special Attacks: Amulet of Elemental Strife, Far-reaching Sight


Gunslinger stuff
Grit: 5
Deeds:
Deadeye (Ex): At 1st level, the gunslinger can resolve an attack against touch AC instead of normal AC when firing beyond her firearm's first range increment. Performing this deed costs 1 grit point per range increment beyond the first. The gunslinger still takes the –2 penalty on attack rolls for each range increment beyond the first when she performs this deed.
Steady Aim (Ex): At 1st level, as long as a musket master has at least 1 grit point, she can take a move-equivalent action to increase the accuracy of a two-handed firearm. When she does, she increases the range increment of the firearm she is firing by 10 feet. This stacks with other abilities that increase her range increment. This deed replaces the gunslinger's dodge deed.
Quick Clear (Ex): At 1st level, as a standard action, the gunslinger can remove the broken condition from a single firearm she is currently wielding, as long as that condition was gained by a firearm misfire. The gunslinger must have at least 1 grit point to perform this deed. Alternatively, if the gunslinger spends 1 grit point to perform this deed, she can perform quick clear as a move-equivalent action instead of a standard action.
Fast Musket (Ex): At 3rd level, as long as the musket master has 1 grit point, she can reload any two-handed firearm as if it were a one-handed firearm. This deed replaces the utility shot deed.
Pistol-Whip (Ex):At 3rd level, the gunslinger can make a surprise melee attack with the butt or handle of her firearm as a standard action. When she does, she is considered to be proficient with the firearm as a melee weapon and gains a bonus on the attack and damage rolls equal to the enhancement bonus of the firearm. The damage dealt by the pistol-whip is of the bludgeoning type. Two-handed firearms deal 1d10 points of damage. Regardless of the gunslinger's size, the critical multiplier of this attack is 20/×2. If the attack hits, the gunslinger can make a combat maneuver check to knock the target prone as a free action. Performing this deed costs 1 grit point.
Startling Shot (Ex): At 7th level, a gunslinger with least 1 grit point can spend a standard action to purposely miss a creature that she could normally hit with a firearm attack. When she does, that creature becomes flat-footed until the start of its next turn.
Targeting (Ex): At 7th level, as a full-round action, the gunslinger can make a single firearm attack and choose part of the body to target. She gains the following effects depending on the part of the body targeted. If a creature does not have one of the listed body locations, that part cannot be targeted. This deed costs 1 grit point to perform no matter which part of the creature she targets. Creatures that are immune to sneak attacks are immune to these effects.
Arms: On a hit, the target takes no damage from the hit but drops one carried item of the gunslinger's choice, even if the item is wielded with two hands. Items held in a locked gauntlet are not dropped on a hit.
Head: On a hit, the target is damaged normally, and is also confused for 1 round. This is a mind-affecting effect.
Legs: On a hit, the target is damaged normally and knocked prone. Creatures that have four or more legs or that are immune to trip attacks are immune to this effect.
Torso: Targeting the torso threatens a critical on a 19–20.
Wings: On a hit, the target is damaged normally, and must make a DC 20 Fly check or fall 20 ft.


Bullets:
- 30 doses of black powder (on separate powder horns)
- 20 Bullets
- 30 Cold Iron Bullets
- 30 Paper shot cartridges (One action faster to load, misfire on 1-2)
- 30 Mithral Bullets
- 20 Adamantium bullets
- 20 Ghost-salted bullets
- 20 Silver paper shot cartridges
- 20 Cold Iron paper shot cartridges
- 20 Adamantine paper shot cartridges
All bullets in Endless Bandolier


Str 10 , Dex 20, Con 14 , Int 10 , Wis 15, Cha 10
Base Atk +8; CMB 8; CMD 25; +1 vs grapple
Feats Rapid Reload (Muskets), Point-Blank Shot, Precise Shot, Deadly Aim, Rapid Shot, Deepsight, Extra Grit
Skills Acrobatics +13, Craft (Alchemy) +4, Climb +5, Diplomacy +15, Heal +7, Knowledge (Local) +9, Knowledge (planes) +1 (+3 vs demons, daemons and devils) Perception +11, Profession (Merchant) +7, Ride +9, Survival +8, Swim +5
Traits Black Powder Fortune (+2 trait bonus on all saving throws against curse, fear, and emotion effects.), Trustworthy (You gain a +1 trait bonus on Bluff checks made to fool someone, +1 trait bonus on Diplomacy checks, and Diplomacy is always a class skill for you.
Languages Common, Dwarven


On person: +1 Distance Musket, Endless Bandolier, three powder horns, bullets, 2 bandoliers, Dwarven waraxe, MWK Buckler, +1 Studded Leather, CLW wand, 2 wristh sheaths, 2 acid, 1 alchemist fire, Cloak of Resistance +2, Belt of Dex +2, Amulet of elemental strife, Far-reaching sight, Circlet of persuasion, CMW potion, Skeleton Key, 2 alchemical grease
In backpack Gunslingers kit, Hemp rope (knotted)
Wealth approx. 9000 gp.
Encumbrance Dwarf, slow and steady wins the race.


Tausta: Elgin Harmaaparta on kotoisin Janderhoffista. Jo nuoruudesta asti huomattiin, että hänestä ei tule samanlaista voimapesää kuin kääpiöistä yleensä, ja Elgin sai siitä kuulla monet kerrat. Mutta kiusaaminen oli kuitenkin pientä, ja Elgin elikin onnellisen nuoruuden, tuoden kaupungille kunniaa muilla tavoilla. Hän perusti varhain kauppakaravaanin, jonka kanssa kävi sekä Korvosassa että Shoantiheimojen luona Storvalin ylängöllä. Näiden matkojen aikana hän alkoi kiinnostumaan erityisesti varisialaisten historiasta, ja alkoi tekemään myös omaa sukututkimusta. Vaimoa hän ei kuitenkaan löytänyt, mutta sillehän on toki vielä aikaa..

Kerran kauppamatkalla Korvosassa hänen luokseen tuli rääsyissä oleva mies, joka pyysi saada ruokaa, juomaa ja uudet vaatteet. Hänellä ei ollut rahaa, mutta ehdotti vaihtokaupaksi hänen erikoista tuliasettaan. Elgin suostui vaihtokauppaan, sillä ehdolla että mies näyttäisi miten ase toimii. Janderhoffissa Elginille naurettiin jälleen, eihän tuliaseet ole kääpiöitä varten, sanoivat. Elgin kuitenkin kiinnostui aseesta, ja aloitti opiskelun ruudin ja luotien tekemisestä. Pahaksi onneksi yhden epäonnistuneen kokeilun jälkeen, hänen työkaverinsa Kilmar kuuroutui räjähdeksen voimasta. Elginillä itsellä oli korvatulpat korvissa, ja ei ollut kuullut hänen astuvan huoneeseensa. Tästä nousi pieni kohu, jonka aikana Elginin isä, Kervig Harmaaparta suositteli lähtemään Janderhoffista rauhoittaakseen kaupungin asukkaat. Elgin ymmärsi tuottaneensa häpeää, ja päätti suostua ehdotukseen. Isä löi Elginille vielä kääpiökirveen käteen, kehoittaessaan luopumaan siitä penteleen tulikepistä, ja niin Elgin lähti kotoa, jättäen kauppansa ja omaisuutensa Kilmarille hyvitykseksi. Hän vannoi tulevansa takaisin, tuoden parannuksen Kilmarin kuurouteen.

Elgin matkasi Korvosaan, jossa törmäsi ryhmään tiennäyttäjiä. Hetken turistuaan heidän kanssaan, päätti Elgin liittyä heidän karavaaniinsa Absalomiin. Hänet hyväksyttiin koulutukseen, jonka aikana Elgin oppi valmistamaan ammuksia ilman räjähdyksiä. Lisäksi hän sai vahvoja ystävyyssuhteita, muun muassa Drandle Drengin kanssa.

Luonne: Elgin on leppoisa kääpiö, ja pitää muiden kanssa keskustelusta. Erityisesti historia ja kulttuuri kiinnostaa häntä, ja usein hänet näkeekin kirjastosta tuskailevan vanhojen opusten ääreltä. Kauppiasvuosien jälkeen hän on erityisen tarkka kaupankäynnin säädöksistä, ja haluaa tehdä kaiken aina lakien mukaan. Tuliase-harrastuksen vuoksi Elginin näkee tuoppi kädessä harvoin, vain silloin kun on varmaa ettei tarvitse taistella.

Ulkonäkö: Elgin on tavallista kääpiötä hieman kapeampi. Hän on noin 1,4 metriä pitkä ja noin satakiloinen. Hänellä on pitkät tummanruskeat hiukset, ja pitkä tummanruskea parta. Hänen parta saattaa olla välillä letitettynä, varsinkin jos on onnistunut löytämään naisseuraa.


Scenarios:
1. First Steps part 1
2. The Confirmation
3. Crypt of the Everflame - GM REWARD
4. Feast of Ravenmoor - GM REWARD
5. Among the Dead
6. The Pallid Plague
7. The Merchant's Wake - GM REWARD
8. The Horn of Aroden
9. Scars of the Third Crusade
10. Day of the Demon - GM REWARD
11. Siege of the Diamond City - GM REWARD
12. Cairn of Shadows - GM REWARD
13. The Golemworks Incident
14. The Paths We Choose
15. Assault on the Wound
16. The Ghenett Manor Gauntlet
17. Words of the Ancients - GM REWARD

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped