Fejs Monni
Male half-orc gunslinger (musket master) 1
N Medium Humanoid (human, orc)
Player Veltzeh
Faction Osirion
XP 1; Prestige/Fame 2/2

Init +3;
Senses Perception +9, darkvision

AC 16, touch 13, flat-footed 13 (+3 Dex, +3 armor)
HP -35/12 (1d10+1*1+1)
Fort +3, Ref +5, Will +3

Speed 30 ft.
Melee dagger +2, 1d4+1, 19–20×2
Ranged (touch) mw musket +5, 1d12, ×4, 40 ft.
Ranged (touch) mw musket +6, 1d12+1, ×4, 30 ft. (PBS)
Ranged longbow +4, 1d8, ×3, 100 ft.
Ranged longbow +5, 1d8+1, ×3, 30 ft.
Ranged dagger +5, 1d4+2, ×19–20, 10 ft. (PBS)

Str 13, Dex 16, Con 12, Int 13, Wis 15, Cha 10
BAB +1, CMB +2, CMD 15

Feats 1b Gunsmithing, 1b Rapid Reload (muskets), 1 Point-blank Shot
Traits Legacy of Sand, Tomb Raider
Skills Acrobatics +7 [1], Appraise +1, Bluff +0, Climb +1, Craft (alchemy) +5 [1], Craft () +1,
Diplomacy +0, Disguise +0, Fly +2, Heal +2, Intimidate +0, Knowledge (engineering) +5 [1],
Knowledge (local) +5 [1], Perception +9 [1], Perform () +0, Ride +2, Sense motive +2,
Stealth +3, Survival +2, Swim +0
Languages Common/Taldane, Orc, Gnoll
SQ half-orc: Darkvision, Orc blood, Weapon familiarity, Bestial, Rock climber;
gunslinger: Gunsmith, Grit (2 points), Deeds (Deadeye, Quick Clear);
musket master: Deeds (Steady Aim), Rapid reloader

Gear
On body: mw musket (9 lb.), studded leather (25 lb.), dagger (1 lb.), longbow (8 lb.),
arrows (20) (3 lb.), alchemical paper cartridge (6), dose of black powder (30),
firearm bullets (30) (0,5 lb.), mw backpack (2 lb.), explorer's outfit (8 lb.);
In backpack: 10 candles, 10 chalks, earplugs, fishhook, flint and steel, inkpen,
17 parchments, 2 rations (2 lb.), sewing needle, signal whistle, 50 ft. string (2) (1 lb.),
waterskin (4 lb.), acid flask (1 lb.), alchemist's fire (1 lb.), gunsmith's kit (2 lb.),
potion of CLW; 24 gp, 2 sp, 5 cp
Elsewhere: bedroll (5 lb.), winter blanket (3 lb.)
Encumbrance 57,5 lb. (light)
Light 58 lb.; Medium 116 lb.; Heavy 175 lb. 

Skenaariot
1. 10.05.2012 #3-18: The God's Market Gamble

Land of origin: Katapesh
Ethnicity: Katapesh half-orc
Nationality: Katapesh
Religion: ?
Age: 17 years
Height: 183 cm
Weight: 82 kg
Hair: dark grey, to shoulders
Eyes: pale blue
Monni ei ole puoliörkiksi erityisen suuri, mutta hän on leveäharteinen ja vahvaleukainen.
Hänen naamansa on epäilyttävän kalamainen ja hänellä on hyvin pitkät, ohuet viikset. Ja
kyllä, viikset muistuttavat monnin viiksiä.
Kasvanut rakastavien vanhempiensa kanssa jossain Katapeshin syrjäkylässä ja tien päällä,
kun hänen kotinsa tuhottiin.
Ei suuremmin arvosta tavallista rahvasta tai aatelisia. Hilluu mieluiten muiden
seikkailijoiden kanssa, koska he näkevät yleensä rotua pidemmälle.
Vaikka hän onkin seikkailija, hän on yleensä täysin ihmeissään kaikesta kummallisesta
mihin sattuukaan törmäämään.
Vierailee joskus kapakoissa juomassa "yhden" ja etsiskelee puoliörkki- tai puolihaltiaseuraa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped