Pathfinder Society -hahmot

"Garum Kuolematon, Garum Mustaparta, Garum Karkoitettu, Garum Abados. Minut tunnetaan monella nimellä, mutta millään entisajan kunnialla ei enää ole väliä. Olen Garum nimetön."

Male Dwarf Barbarian (Invulnerable rager) 4
CN Medium Humanoid (dwarf)
Player Filadeus (48567-3)
Xp 10
Faction Sczarni
Prestige/Fame 10/18
Favored Class Barbarian (+4 hp)


Init -1
Senses Perception +4, Darkvision(60 feet), Stonecunning +2


AC 15, touch 9, flat-footed 15, rage 13; (+6 armor, -1 dex)
DR 2/- (4 vs nonlethal)
hp 57 (4d12+20+4) (+8)When raging
Fort +9, Ref +1, Will +0
(+5 saves spells/spell-like abilities)Hardy, Glory of Old, Steel Soul
(+3 saves vs poison)
(+2 saves Fort/Will and +2 saves vs spells, spell-likes and supernatural abilities)When raging
Special Defenses
Stability(+4 CMD against bull rush and trips while standing on ground)


Speed 30 ft.
Melee (Standard action)

Dwarven Boulder helmet +8 (1d4+4, B)
Dwarven Boulder helmet +6 (1d4+8, B) PA
Dwarven Boulder helmet +8 (1d4+10, B) PA+R
Dwarven Longaxe +8 (1d12+6/x3, S, reach)
Dwarven Longhammer +8 (2d6+6/x3, B, reach)
Dwarven Longhammer +6 (2d6+12/x3) PA
Dwarven Longhammer +8 (2d6+15/x3) PA+R

Special Attacks Power Attack, Rage(15/day), Ancient Enmity (+1 attack vs elves), Deep Warrior (+2 dodge AC and +2 CMB to grapple Aberrations), Witch Hunter +2(damage bonus against spell casters)


Str 18, Dex 8, Con 21, Int 7, Wis 9, Cha 5
Base Atk +4; CMB +8; CMD 17
Skills (ACP 4)

 • Acrobatics +3/+5[1] (if balance related)
 • Climb +8[1]
 • Craft(blacksmith) +2[1]
 • Intimidate +1[1]
 • Know(Nature) +2[1]
 • Perception +4[2]
 • Survival +3[1]


Languages Common, Dwarven
SQ

 • Slow and Steady: Dwarves have a base speed of 20 feet, but their speed is never modified by armor or encumbrance.
 • Darkvision: Dwarves can see in the dark up to 60 feet.
 • Deep Warrior: Dwarves with this racial trait grew up facing the abominations that live deep beneath the surface. They receive a +2 dodge bonus to AC against monsters of the aberration type and a +2 racial bonus to their CMB on attempts made to grapple such creatures (or to continue a grapple). This racial trait replaces the defensive training racial trait.
 • Greed: Dwarves receive a +2 racial bonus on Appraise skill checks made to determine the price of nonmagical goods that contain precious metals or gemstones.
 • Hardy: Dwarves receive a +2 racial bonus on saving throws against poison, spells, and spell-like abilities.
 • Ancient Enmity: Dwarves have long been in conflict with elves, especially the hated drow. Dwarves with this racial trait receive a +1 bonus on attack rolls against humanoid creatures of the elf subtype. This racial trait replaces the hatred racial trait.
 • Stability: Dwarves receive a +4 racial bonus to their Combat Maneuver Defense when resisting a bull rush or trip attempt while standing on the ground.
 • Stonecunning: Dwarves receive a +2 bonus on Perception checks to potentially notice unusual stonework, such as traps and hidden doors located in stone walls or floors. They receive a check to notice such features whenever they pass within 10 feet of them, whether or not they are actively looking.
 • Rage(13/day): While in rage, a barbarian gains a +4 morale bonus to her Strength and Constitution, as well as a +2 morale bonus on Will saves. In addition, she takes a –2 penalty to Armor Class. The increase to Constitution grants the barbarian 2 hit points per Hit Dice, but these disappear when the rage ends and are not lost first like temporary hit points. While in rage, a barbarian cannot use any Charisma-, Dexterity-, or Intelligence-based skills (except Acrobatics, Fly, Intimidate, and Ride) or any ability that requires patience or concentration.
 • Fast Movement: A barbarian’s land speed is faster than the norm for her race by +10 feet. This benefit applies only when he is wearing no armor, light armor, or medium armor, and not carrying a heavy load. Apply this bonus before modifying the barbarian’s speed because of any load carried or armor worn. This bonus stacks with any other bonuses to the barbarian's land speed.

Traits

 • Glory of Old: In your veins flows the blood of dwarven heroes from Tar Taargadth. You receive a +1 trait bonus on saving throws against spells, spell-like abilities, and poison.
 • Grounded


Feats

 • Power Attack: You can choose to take a –1 penalty on all melee attack rolls and combat maneuver checks to gain a +2 bonus on all melee damage rolls. This bonus to damage is increased by half (+50%) if you are making an attack with a two-handed weapon, a one handed weapon using two hands, or a primary natural weapon that adds 1-1/2 times your Strength modifier on damage rolls. This bonus to damage is halved (–50%) if you are making an attack with an off-hand weapon or secondary natural weapon.
 • Steel Soul

Rage Powers

 • Superstition
 • Witch Hunter

Equipment

On person:

 • explorer's Outfit, 0 gp, 8 lbs.
 • chainmail, 150 gp, 40lbs.
 • dwarven longhammer, 50 gp, 14 lbs.
 • dwarven longaxe, 70 gp, 20 lbs.
 • dwarven boulder helmet, 20 gp, 10 lbs.
 • wand of infernal healing(50) 0 gp
 • wand of clw(50)
 • hot weather outfit, 4 lbs.

Wealth 7812 gp

Encumbrance 89 lbs. without backpack (100 lb. light/200 lbs. medium/300 lbs. heavy)


Notes
1 AC penalty -4 (scale mail)


Skenaariot

 1. 15.11.2012 #51: The City of Strangers—Part I: The Shadow Gambit
 2. 10.6.2013 #52: The City of Strangers—Part II: The Twofold Demise
 3. Crypt of Fools

Land of origin: Five Kings Mountains
Ethnicity: Dwarven
Nationality: Exile
Religion: Dwarven gods
Age: 121
Height: 3' 10'' (1,16m)
Weight: 180 lbs. (82kg)
Eyes: gamboge
Hair: dark and grey
Skin: tanned

Ulkonäkö:
Ensimmäinen asia minkä Garumista monet huomaavat ovat hänen pistävät ja jopa mesmeroivat silmänsä. Monet hänen silmiinsä uponneet henkilöt tosin ovat huomanneet loppuelämänsä taas hyvin lyhyeksi. Garumin parta on ihan kyllä kääpiölle kunniaksi, mutta hänen aukeaa päälakeansa eivät peitä muut kuin sotamaalaukset, mitä hän saattaa maalata ympäri kehoansa ennen suurta taistelua. Arpia myös Garumilta löytyy ympäri kehoa ja kasvoistakin paistaa iän tuoma kokemus, jollaista ei nuoremmalta kääpiöltä varmasti löytyisi.

Vaatetuksena hänellä on raskaimmat haarniskat, mitkä eivät hidastaisi hänen raivoisaa berserkerin taistelutyyliänsä ja näistäkin tarkkasilmäisempi saattaa huomata jatkuvien taistelujen jälkiä.

Kaikenkaikkiaan Garum näyttää henkilöltä, jota kaikki olennot paitsi kaikkein uhkarohkeimmat haluaisivat välttää.

Persoonallisuus:
Garum on hyvin vähäpuheinen mies. Edes hänen sczarni-toverinsa eivät hänestä saa juuri yksittäisiä murahduksia enempää irti. Tietenkin on vaikea sanoa oliko hän avonaisempi ennen karkoitustaan kääpiöiden valtakunnasta, mutta näistä ajoista hän ei koskaan puhu.

Taisteluissa hän taistelee berserkerin ominaisella raivolla ja kun hän on todellisessa hurmoksessa, liittolaisten on syytä pysytellä hieman kauempana.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped