Glaselen Glommin


Chaotic (Evil) Male Gnome Cleric of The Great Spiked Frogmoose 1
Experience: 1
Faction Points: 1/1
Faction: Cheliax
Favored Class: Cleric


Hit Points: 10
Initiative: +1
Speed: 15ft.
Armor Class: 20 (+1 Dex, +6 Breastplate, +1 Size, +2 Heavy Shield, touch [12], flat-footed [19]
BAB/CM: +0/-2/12
Attack (melee): Petrified Elf Arm: +0 (1d4-1, x2)
Attack (ranged): Disturbing Grin


Abilities: Str 8, Dex 12, Con 14, Int 8, Wis 17, Cha 16
Saves: Fort +4, Ref +1, Will +5 (+2 vs Illusions)
Feats: Selective Channel
Traits: Militia Veteran (Ride), Sacred Conduit
Skills /ACP -5: Diplomacy +7 (1), Profession Interrogator +11 (1), Perception +5, Ride -3
Languages: Common, Gnome, Sylvan


Special Abilities and such: Madness Domain, Trickery Domain, Aura (Faint Evil), Copycat 6/day, Touch of Madness 6/day, Channel Negative 1d6 (DC 14) 6/day, Dancing Lights, Ghost Sound, Prestidigitation, Speak with animals 1/day each


Common Spells Prepared: (Orisons 3 slots) (1-level 2+1/day)

Domain spells: Lesser Confusion
Orisons: Guidance, Resistance, Create Water
1st Level: Cause Fear, Command

Equipment:

Gear: {25.5} Masterwork Breastplate (15.0), Petrified Elf Arm (Club) (1.5), Heavy Woden Shield (5.0), Old robes stained with dried blood and gore (4.0)
Wands: {0.0}
Scrolls: 3x Cure Light Wounds
Other Majick:
Misc: {1.0} 2 Wooden Unholy Symbols of The Great Spiked Frogmoose, Masterwork Interrogation tools (1.0)

Encumberance: {26.5} Medium (19.5/39.75/60)
Wealth: 85 Pieces of gold


Glaselen on maahinen mennyt pahaksi ja hulluksi. Glaselen palvoo entiteettiä jota hän kutsuu mahtavaksi piikikkääksi sammakkohirveksi, jumalaa jonka monet tuntevat nimeltä Lamashtu. Hän ei kuitenkaan tiedä palvovansa Lamashtua, vain omaa jumalaansa. Siinä missä muut maahiset hakevat nautinnollisia kokemuksia juhlimisen tai muun iloittelun kautta, Glaselen nauttii kuolemasta. Hän haluaa nähdä maailmaa ja päästää päiviltä kaikkea mahdollista sienistä jättiläisiin. Glaselen on kuitenkin yllättävän eläinrakas, eikä halua satuttaa eläimiä jos sitä pystyy mitenkään välttämään. Toisaalta hän pitää niistä niin paljon, että hän haluaa tehdä eläimistä parempia lisäämällä niihin osia kuten käsiä tai lonkeroita, tästä syystä hänen ratsastuskoiransa näyttää hyvin häiritsevältä mutantilta.

Aseenaan Glaselen käyttää kivettynyttä haltian kättä, jonka Glaselen sai lahjaksi mahtavalta piikikkäältä sammakkohirveltä.

Valitettavasti monet eivät ymmärrä Glaselenin nerokkuutta, mutta onneksi Cheliaxissa on suvaitsevampaa porukkaa kuin muualla. Kukaan ei muista miksi tai miten Glaselen ryhtyi ja hyväksyttiin poluttajaksi, mutta kukaan ei uskalla ottaa asiaa puheeksi.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped