Pathfinder Society -hahmot

Attach:grugar_kuva.jpg Δ

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

Grugar

Grugar tulee pitämään huolen, ettei poluttajat jää reissuun, ja turvautua tarvi ei tiimin ressuun, vaan me vedetään mörköjä nessuun. YO!

Dwarf Bard (Savage Skald) 4 (+1hp +3sp)/ Cavalier (Tactician) 1 / Battle Herald 4
Chaotic Neutral Medium Humanoid(Dwarf)
Player Nightwun (38488)
Xp 21
Faction Cheliax
Prestige/Fame 36/22
Deity Cayden Cailean


Init +9
Senses Perception +10

AC 19, touch 11, flat-footed 18; (+7 armor, +1 Dex, +1 deflection)
hp 56
Fort +8, Ref +8, Will +9 (vs Magic +5) (vs poison + 3) (vs Language dependant/bardic/sonic + 4)


Speed 20ft, with armor 20ft
Melee Longspear +9/+4 (1d8+3) x2
Melee Armour Spikes +8/+3 (1d6+2) x2
Ranged Chakram +7 (1d8+2) x2
Ranged Pilum +7 (1d6+2) x2
Light Crossbow +7 (1d8) 19-20


Spells
0 - Mending, Mage Hand, Detect Magic, Open/Close, Spark, Resistance
1st -(4) Saving Finale, Liberating Commmand, Feather Fall, Moment of Greatness
2nd -(2) Gallant Isnpiration, Glitterdust


Str 14, Dex 12, Con 14, Int 12 Wis 14, Cha 16
Base Atk +6; CMB +8; CMD 19
Feats Steel Soul, Lingering Song, Flagbearer, Imp. initiative Teamwork: Shake it Off(Cavalier Bonus Feat)
Skills
Traits Glory Of Old (racial), Maestro of the Society (social)
Languages Taldane, Dwarwish, Undercommon, Draconic
SQ


Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped