Pathfinder Society -hahmot

Gwarp

*ÖÖÖÖÖÖÖRPH.*

Male Half-orc Barbarian 1
CG Medium Humanoid
Player Nuti (81733-3)
Xp 0/3
Faction Sczarni
Prestige/Fame 0/0


Init +3
Senses +5 Perception, +1 Sense Motive


AC 15, touch 11, flat-footed 14; (+4 armor, +1 Dex)
hp 16
Fort 5, Ref 1, Will 1
Special Defenses


Speed 30 ft haarniskalla, 40 ft ilman
Melee Great axe, +4/1d12+5/x3, Slashing
Melee Great club (cold iron), +4/1d10+5/x2), Bludgeoning
Melee Longspear, +4/1d8+5/x3), Piercing, Reach
Melee Handaxe (silver), +4/1d6+3/x3), Piercing, Reach
Ranged Shortbow, +2/1d6+3/x3
Special Attacks


Spells known


Str 17, Dex 12, Con 16, Int 19, Wis 13, Cha 8
Base Atk 1; CMB 4; CMD 15
Feats Power Attack
Skills Acrobatics +5 (1), Climb +7 (1), Knowledge (Nature) +4 (1), Perception +5 (1)
Traits Reactionary (+2 initiative), toinen päätetään myöhemmin
Languages Common, Orc
SQ


On person Hide armor (25 lbs), greataxe (12 lbs), longspear (9 lbs), silver handaxe (3 lbs), shortbow (2 lbs), arrows x40 (6 lbs) \\ In backpack Alchemist's fire (1 lbs), barbarian's kit (26 lbs), grappling hook (4 lbs), rope (10 lbs)
Wealth 11 gp
Encumbrance 57 lbs without backpack, 98 lbs with backpack (0-86 lbs light / 87-173 lbs medium / 173-260 lbs heavy)


Pelatut skenut
Ei vielä pelattu


Notes

Ulkonäkö

Huomiotaherättävintä Gwarpissa on se, että hän on jatkuvasti todella epäsiistin näköinen ja lemuaa kauhealta. Muuten on aika lailla sellainen perus kaapin kokoinen nuorehko puoliörkki vihreine nahkoineen päivineen.

Luonne

Gwarp on sinällään yleensä ihan leppoisa, mutta hän on yleensä niin vaivaannuttavan huonokäytöksinen että harva sivistynyt otus kehtaa tunnustaa häntä kaverikseen. Hän syö ja juo mielellään, etenkin syö. Ja siinä välissä liikunta on oikein kivaa. Näyttää siltä että Gwarp syö jatkuvasti ja äänekkäästi mussuttaen jotain, siis silloin kun hän ei ole mäiskimässä väkeä veriseksi sohjoksi. Gwarp myös röyhtäilee todella paljon.

Kukaan ei oikein tiedä, miten älykäs Gwarp on, vaikkakin tosiasiassa hän on suht koht yhtä järkevä kuin keskiverto puoliörkki, vaikkakin hän usein puhuu itsestään kolmannessa persoonassa. Tämä johtuu nähtävästi siitä, että Gwarpin äidinkieli on örkki, eikä hän osaa ihan kunnolla puhua yleiskieltä. Hän kuitenkin ymmärtää yleiskieltä täydellisesti.

Historia

Oikein hyvä kysymys! Onko muita kysymyksiä?

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped