Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Hesmah (6965-4)

Hagglepants

"I charge at and bite the crocodile."


Neutral Male Gnome Sylvan Sorcerer 6
Experience: 15
Prestige/Fame: 6/28
Faction: Grand Lodge
Favored Class: Sorcerer
Deity: Gozreh
Animal Companion: Doofleberg


Hit Points: 43
Initiative: +4
Speed: 20ft/40ft
Armor Class: 12 (+1 Dexterity, +1 Size, ), touch 12, flat-footed 11
Saves: Fort +5, Ref +4, Will +61
BAB/CMB/CMD: +3/-1/11
Attack (ranged): Light Crossbow +5 (1d6, x2, 19-20)


Abilities: Str 6, Dex 12, Con 14, Int 14, Wis 10, Cha 22 (20)
Feats: Eschew Materials, Effortless Trickery, Boon Companion, Additional Traits
Traits: Militia Veteran (Ride), Ease of Faith, Reactionary, Animal Friend
Skills: 5+4+4+4+4+4 / ACP 0: Bluff +15 (1), Diplomacy +21 (6)2, Disguise +9/+163, Escape Artist +2 (1), Handle Animal +134 (1), Intimidate +13 (1)5, Knowledge Nature +8 (1), Linguistics +11 (6), Perception +1, Ride +7 (1)6, Spellcraft +6 (1), Stealth +6, UMD +19 (6)
Languages: Taldan, Gnome, Sylvan, Giant, Goblin, Orc, Gnoll, Terran, Ignan, Infernal, Auran, Abyssal, Undercommon, Aklo, Celestial, Aquan, Aboleth


Spells (Concentration +15)

Gnome Magic: Dancing Lights, Ghost Sound [DC 16], Prestidigitation, Speak With Animals
Cantrips: Daze [DC 16], Mage Hand, Open/Close, Disrupt Undead, Spark, Detect Magic, Mending
1st Level: Color Spray [DC 18], Silent Image [DC 18], EntangleB [DC 17], Magic Missile, Feather Fall

2nd Level: Create Pit [DC 18], Hideous LaughterB [DC 18], Command Undead [DC 18]

3rd Level: Fireball [DC 19]

Lesser Metamagic Rod: Selective

Special Qualities and abilities: Academician (Nature), Gift of Tongues, Illusion Resistance, Gnome Magic, Keen Senses, Low-Light Vision, Animal CompanionB, Woodland StrideB


Equipment [12/24/36]:9 Explorer's Outfit, Spring-Loaded Wrist Sheath (1) [Contains Dimension door scroll], 2 Alchemist's Fire (2)
Wands: Mage Armor [30], Happy Stick* [48], Protection From Evil [38], Magic Fang* [46], Honeyed Tongue* [47], Endure Elements [25], Protection From Arrows [6]
Scrolls: Dimension Door [1], Enlarge Person [2], Floating Disk [2], Comprehend Languages [1], Detect Secret Doors [2], Lesser Restoration [3], Unseen Servant [1], Obscuring Mist [2], Grease [1], Expeditious Excavation [2], Touch of the Sea [1], Veil of Positive energy [2]
Other Magic: Hat of Disguise, Wayfinder (Light at will), Dull Gray Ioun Stone (Read Magic 1/day), Mulberry Cracked Ioun Stone (Bluff & Diplomacy), Pink Green Cracked Ioun Stone (UMD), Lesser Metamagic Rod: Selective (5), Cloak of Resistance (1), Headband of Charisma +2, Spell Tattoo Vanish (Hands, CL 1 & 2) [2], Cracked Dusty Rose Prism Ioun Stone (Initiative), Circlet of Persuasion
Immaterial: Caravan (Diplomacy)
Doofleberg's Equipment []: Masterwork Studded Leather Armor (20), Saddlebags (4), Military Saddle (30), Bedroll (1), 3x Common Meals, 3x Tochers (3), Waterskin (1), Hagglepants (40+9), 2x Bear Trap (20), 3x Oil Flask (3)


1 +2 vs Illusions, +1 (Included) when within 30 feet of Animals
2 +2 with members of Grand Lodge
3 +10 from Hat of Disguise when worn
4 +4 when handling Doofleberg
5 +2 vs worshipers of Zyphus
6 +2 To stay in Saddle, 25% chance to fall if knocked unconcious
* DC 20 UMD check


 • Hagglepants on noin 70-vuotias, 40 paunaa painava, 3 jalkaa ja 6 tuumaa pitkä maahinen. Hänellä on kellertävä iho ja hieman harmahtavat hiukset. Nämä haaleahkot värit ovat hälyyttävä esimerkki Haalistumisen alkamisesta.
 • Taldorista kotoisin oleva urbaani maahinen
 • Työskenteli nuorena 30-vuotiaana Opparan vartiostossa viestinviejänä, kirjurina ja yleisenä maskottina
 • Kun vartijostolla ei enää ollut mitään uutta tarjottavaa, Hagglepants lähti matkustelemaan
 • Päätyi Darkmoon Woodiin missä hänen maaginen verensä heräsi
 • Asui Darkmoon Woodissa useita vuosia kunnes mystinen tauti rupesi leviämään Feyn keskuudessa
 • Paikallisen Feyn pyydettyä apua Poluttajilta, Hagglepants havahtui järjestön olemassaoloon, ja kiinnostui siitä suuresti. Se tarjoaisi paljon uusia kokemuksia, joita hän tarvitsee Haalistumisen alettua.
 • Kohtaa elämän letkeällä maahismaisella asenteella, mutta hurjistuu eläimiin ja keijuihin kohtuvasta syrjinnästä ja väkivallasta.
 • Ei niinkään omaa ennakkoluuloja muita rotuja (edes koboldeja tai hiisejä) kohtaan, joskin Cheliaxilaisiin ei voi luottaa ja Taldorilaiset ovat yleensä mulkkuja.
 • Hieman Haalistumisen säikäyttämänä, Hagglepants usein hakee outoja kokemuksia, vaikka olisikin tarpeeksi fiksu tietääkseen että tästä ei hyvää seuraa. Tämä usein ilmenee taipumuksena nuolla kaikkea.
 • Toisin kuin useat maahiset, Hagglepants ei keskity ammatteihin tai asioiden luomiseen, vaan kaiken mahdollisen tietämiseen luonnosta. Siinä missä yhtä maahista kiinnostaa kaikenlaiset mekaaniset keksinnöt, Hagglepantsia kiinnostaa jättiläissammakkojen pariutumisrituaalit, sahuaginien ajatusmaailma tai hiisien näkemät unet.

Pelatut Modulet:

#43 The Pallid Plague (GM Reward)
#35 Voice in the Void (GM Reward)
Master of the Fallen Fortress (GM Reward)
#29 The Devil We Know, Part 1: Shipyard Rats
#30 The Devil We Know, Part 2: Cassomir's Locket
#39 Citadel of Flame
2-01 Before the Dawn - Part 1: Bloodcove Disguise (GM Reward)
#51 City of Strangers, Part 1: The Shadow Gambit
3-01 Frostfur Captives
#3-05 Tide of Twilight
#3-07 Echoes of the Overwatched
#3-08 Among the Gods

Ostoslista:
Wandeja: Remove Sickness, Tap Inner Beauty, Bless, Infernal Healing, Feather Step, Break
Scrolleja:
Muuta. Dream Journal of the Pallid Seer, Philanderous Contact, Mushroom Vest, Metamagic rods: Bouncing

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped