Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: PKJedi (4196-2)

Isse Noan

Eräänä aurinkoisena päivänä Almaksen kaupungissa kaunis laulu veti ihmisiä puoleensa väentäytteiselle torille, jolla lähinnä harrastettiin kiivasta kaupankäyntiä, joka senhetkisessä taloudellisessa tilanteessa oli välillä jopa epätoivoista. Laulu kertoi tarinan Shelynin, kauneuden, taiteiden ja rakkauden jumalan, hyväksymästä romanttisesta rakkaudesta, jossa ylimääräisestä himosta aiheutuu ongelmia. Laulun päätyttyä onnelliseen kuvaukseen rakastavaisten tulevaisuudesta, laulaja, haltianainen, alkoi puhua kerääntyneelle joukolle. Hän kysyi yleisöltä, mikä tarinan opetus on suhteessa torin ilmapiiriin.

Muutaman hölmistyneen ilmeen jälkeen eräs vanha ja viisastunut kauppias vastasi, että tässä tilanteessa kaupankäyjien tulisi pyrkiä rauhallisuuteen, niin että kaupan määrä ei laske, mutta siitä poistuisi osa "kaikki heti minulle"-mentaliteetista. Hän oli syvästi vaikuttunut nuoren haltian halusta auttaa kansakuntaa ja kauppaa elpymään huonoista ajoista. Kauppiaasta ja haltiasta tuli erottamattomat, ja usean vuoden ajan he toimivat yhdessä huonommin toimeentulevien auttamiseksi.

Yhä nykyäänkin, kauppiaan maatessa haudan levossa, Isse muistaa hänen kirkkaan, viisaan katseensa ja huokaisee, toivoen joskus löytävänsä yhtä jalon sielun. Isse liittyi polunnäyttäjiin etsiäkseen kaikkien rotujen ja kansojen hyvinvointia edistäviä keksintöjä ja muistoja.

Female Elf Bard 1
NG Medium Humanoid
Xp 0
Faction Andoran
Prestige 0/0
Age 133, Height 5'9'', Weight 115 lbs, Hair Fair, Eyes Green

Init +3
Senses Perception +6

AC 16 (+3 Dex, +3 Studded leather), Touch 13, Flat-Footed 13
HP 8
Fort +0, Refl +5, Will +2

Speed 30'
Melee Longsword +0 (1d8, 19-20/x2)
Ranged Longbow +3 (1d8, x3) (song)


Spells Known:
Cantrips: Light, Prestidigitation, Daze, Know Direction
Level 1: Feather Fall, Hideous Laughter
Spells per day: Level 1: 2


Str 10, Dex 16, Con 10, Int 12, Wis 10, Cha 17
Base Atk +0; CMB +0; CMD 13
Feats: Spell Focus (Enchantment)
Traits: Dilletante Artist (+1 diplomacy, perform), Magical Lineage (Hideous Laughter) (Metamagic cost -1)


Skills with ranks Acrobatics +6 (1), Diplomacy +8 (1), Escape Artist +6 (1), Knowledge (Arcana) +5 (1), Knowledge (Local) +5 (1), Perception +6 (1), Perform (Sing) +8 (1), Spellcraft +5 (1)
Languages Elven, Common (Taldan), Kelish


On person Traveler's outfit (5), Longbow (3), Studded Leather (20), Longsword (4)
In backpack Backpack (2), Bedroll (5), Flint & Steel (-), Rations x5 (5), Waterskin (4), Whetstone (1)
Encumbrance 32 lb.
33 lb. light / 66 lb. medium / 100 lb. heavy

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped