Pathfinder Society -hahmot

Jan Patrick Timner

Sitaatti/rivin konsepti/mitävaan

Male Human Ninja 2

Chaotic Neutral Medium Humanoid
Player HollowBarista (56331-1)
Xp \\ 4 Faction
Prestige/Fame min/max


Init
Senses Perception


AC , touch , flat-footed ; (+ armor, + Dex)
hp
Fort , Ref , Will
Special Defenses


Speed
Melee
Melee
Ranged
Ranged
Special Attacks


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str , Dex , Con , Int , Wis , Cha
Base Atk ; CMB ; CMD
Feats
Skills Skill +x (ranks)
Traits
Languages
SQ


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Tausta

Ajautunut Itään jo nuorena. Palasi sieltä Ninjana alkukotiaan etsimään länteen ja värväytyi Tiennäyttäjäksi.

Luonne ja persoona

Skeptikko, selviytyjä.

Pelatut Skenaariot

  1. 2012-07-12 Intro 1: First Steps—Part I: In Service to Lore (PFRPG)
  2. 2012-0?-?? Intro 2: First Steps—Part II: To Delve the Dungeon Deep (PFRPG)
  3. 2012-0?-?? Pathfinder Module: We Be Goblins! (PFRPG)
  4. 2012-0?-?? #17: #17: Perils of the Pirate Pact (OGL)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped