Pathfinder Society -hahmot

Jester

Jester

*vilkuttaa*

Male Half-Elf Unchained Rogue 2?
Chaotic Good Medium Humanoid (human & elf)
Player Azuca (17454-1)
Xp 3
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 6/6
Favored classes Rogue & Bard


Init +5
Senses Perception +8, low-light vision


AC 16, touch 13, flat-footed 13; (+3 armor, +3 Dex)
hp 9/9
Fort +1, Ref +5, Will +2
Special Defenses Immune to magic sleep effects and gain a +2 racial saving throw bonus against enchantment spells and effects


Speed 30ft
Melee Shortsword +0 (1d6)/19-20
Melee
Ranged Shortbow +3 (1d6)
Ranged Sling +3 (1d4)
Special Attacks Sneak attack +1d6


Str 11, Dex 16, Con 12, Int 12, Wis 14, Cha 14
Base Atk +0; CMB +0; CMD 13
Feats Weapon FinesseB, Point Blank Shot, Skill Focus (Diplomacy)
Skills Acrobatics +7 (1), Appraise +5 (1), Bluff +6 (1), Climb +4 (1), Diplomacy +9 (1), Knowledge (local) +5 (1) Perception +8 (1), Sense motive +6 (1), Stealth +7 (1), Sleight of hand +8 (1)
Traits Elven Reflexes, Child of the Streets
Languages Common, Elven, Kelesh
SQ Trapfinding, Sneak attack +1d6


On person Shortbow (2 lb), Short Sword (2 lb), Sling, Arrows (60, 9 lb), Studded leather armor (20 lb), Backpack (2 lb)
In backpack (total 36,5 lb) Bedroll (5 lb), Belt pouch (½ lb), Caltrops (2 lb), Chalk (10), Flint and steel, Grappling hook (4 lb), Mess kit (1 lb), Mirror (½ lb), Pitons (10, 5 lb), Silk rope (50 ft, 5 lb), Soap (½ lb), Mwk thieves’ tools (2 lb), Trail rations (5 days, 5 lb), Waterskin (4 lb)
Wealth 464 gp, 9 cp
Encumbrance 33 lb. without backpack, 69,5 lb. with backpack (38 lb. light/76 lb. medium/115 lb. heavy)


Notes

Ulkonäkö: Vaalea iho. Kirkkaanpunaiset, alaselkään asti yltävät hiukset, kiinni ponihännällä niskasta, yleensä toinen nauha sidottuna ponihännän puoliväliin. Jäänsiniset silmät, joissa utelias katse. Punainen leukaparta, hoikka ja jäntevä keho, pituus 182cm. Hymyilee ja virnuilee lähes taukoamatta.

Luonne: Jester on pääasiassa yltiöpositiivinen, ja pyrkii tulemaan kaikkien kanssa toimeen. Hän ystävästyy helposti, ei ole ennakkoluuloinen ja osaa puhua taitavasti tiensä pois pinteestä. "Työstään" huolimatta ei juurikaan näpistä kuin omaan tarpeeseensa, ei rikastuakseen tai kerätäkseen mainetta. Jester luokittelee itsensä "seksuaalittomaksi" eli ei juurikaan syty mistään, naisista tai miehistä. Hän ymmärtää kyllä miten flirttaillaan, ja jos häntä yritetään vikitellä, muttei ole vaistonsa vietävissä tai vikiteltävissä.

Tausta: Jester liittyi Tiennäyttäjiin pääasiassa paetakseen tylsyyttä, mikä alkoi uuden kaupungin viehätyksen hiipumisen myötä ilkeästi kurkkimaan nurkan takaa. Jester tuntee tarvitsevansa jatkuvasti uusia virikkeitä, ja niitä Tiennäyttäjät pystyvät hänelle tarjoamaan. Ennen Tiennäyttäjien pestiään Jester on lähinnä vain vaeltanut kaupungista toiseen, tavannut muita otuksia ja pitänyt itsensä hengissä ja viihdytettynä.

Rahat

Yhden seikkailun jälkeen (Aotkoti), rahaa saatu yhteensä 663 gp.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped