Pathfinder Society -hahmot

Päivitetty 2.2.2014


DEATH BY FALL - Master of the Fallen Fortress 2.2.2014


Kandra Chandler

Iomedae oli ihkuin ihminen ikinä!

Female Human Warpriest 1)
LG Medium Humanoid (human)
Player <Gastogh> (<6104-13>)
Xp 2
Faction Silver Crusade
Prestige/Fame 2/4


Init +1
Senses Perception +2


AC 19, touch 12, flat-footed 17; (+5 armor, +1 Dex, +1 Dodge, +2 shield)
hp 14
Fort +4, Ref +2, Will +4
Abili: +2, +1, +2
Class: +2, +0, +2
Trait: +0, +1, +0

Special Defenses


Speed 30 ft (20 in armor)
Melee longsword: +4, d8+3, 19-20
Melee
Ranged
Ranged
Special Attacks


Spells known
Orisons (at will) — Create water, Detect magic, Light
1st (2/day) — Divine favor, Magic weapon


Str 16, Dex 13, Con 14, Int 10, Wis 14, Cha 12
Base Atk 0; CMB +3; CMD 14

Traits

 • (combat) Deft dodger (+1 trait Ref)
 • (religion) Blade of mercy (no pentalty when using slashing weapon to deal nonlethal damage, +1 nonlethal damage with slashing weapons)

Feats

 • (warpriest 1) Toughness
 • (human) Saving shield
 • (lvl 1) Dodge
 • (warpriest 1 bonus) Focus weapon (longsword)

Skills

 • Diplomacy 5 [1]
 • Knowledge (religion) 4 [1]
 • Sense motive 6 [1]

Languages Common

Special

 • Confirmed Field Agent (The Confirmation): Having successfully completed and documented your Confirmation, one of the Three Masters has formally recognized you as a field agent and given you a wayfinder engraved with your name and the date of your graduation. If this is the first time you have received this boon for any of your characters, you receive this wayfinder for free; otherwise, you may acquire it by spending 1 Prestige Point. Furthermore, if you assign this Chronicle sheet to a character whose starting XP is 0, you reduce the Prestige Point cost of any wayfinder enhancement vanities you purchase to modify this wayfinder by 1 (minimum 1).
 • Explore, Report, Cooperate (The Confirmation): You have an excellent sense of what makes an exemplary Pathfinder. As a free or immediate action, you may consider whether a particular action you name - such as subduing but not killing an enemy, befriending an NPC, or recovering a particular item - would help realize the goals of the Pathfinder Society. The GM then informs you whether the action's impact would be positive (contributes to meeting a secondary success condition for the scenario), negative (opposes the secondary success condition), or negligible (neither contributes to nor opposes the secondary success condition). If none of these three options accurately reflects the action's impact on the PC's fulfillment of the secondary success conditions, the GM may respond with a phrase of five words or less. Once you use this boon, cross it off the Chronicle sheet.
 • Friend of Janira Gavix (The Confirmation): The field agent who oversaw your Confirmation is appreciative of your bravery and camaraderie in the face of danger. She helps you perform research, granting you a +1 bonus on Knowledge checks attempted while you are in the Grand Lodge.

On person

 • acid flask (1), 10 gp, 1 lb
 • alchemist's fire (1), 20 gp, 1 lb (in wrist sheath)
 • backpack, 2 gp, 2+19 lbs
 • kikko armor, 30 gp, 25 lbs
 • longsword, 15 gp, 4 lbs
 • ioun torch, 75 gp, 0 lbs
 • potion of cure light wounds (2 kpl), 2x50 gp, 0 lbs
 • spring-loaded wrist sheath, 5 gp, 1 lbs (wand of CLW)
 • spring-loaded wrist sheath, 5 gp, 1 lbs (alch fire)
 • Wand of cure light wounds, 2 PP, 0 lbs. Charges: 49 (in wrist sheath)
 • Wayfinder, 1 lb. (Inscription: Kandra Chandler 1.12.4713)
 • weapon cord, 0,1 gp, 0 lbs
 • wooden heavy shield, 7 gp, 10 lbs

In backpack

 • bedroll, 0,1 gp, 5 lbs
 • blanket, 0,5 gp, 3 lbs
 • rope (silk) 50 ft., 10 gp, 5 lbs
 • trail rations (2), 1 gp, 2 lbs
 • waterskin, 1 gp, 4 lbs

Wealth 713,8 gp
Encumbrance 65 lb. without backpack, x lb. with backpack (light: <77 lbs, medium <154 lbs, heavy <231)


Historia

Kandra on Absalomin kasvatti, peräisin chelaxialaistaustaisesta perheestä. Hän vietti nuoruutensa avustaen vanhempiaan perheen asioiden hoidossa; mehiläisten kasvattamisessa ja kynttilöiden valamisessa. Aikuistuttuaan hänestä kasvoi vannoutunut Iomedaen palvelija, ja hän piti tätä ihmisistä parhaana ja täydellisenä esikuvana. Hän pestautui polunnäyttäjien leipiin nähdäkseen ja parantaakseen maailmaa, aivan kuin Iomedae aikanaan.

Epilogi

Chandlerin perheen vanhimman lapsen seikkailijanura päättyi lyhyeen; hänen kolmannella tehtävällään hän putosi sortuvalta parvekkeelta suoraan maahan asti. Hänen ruumiinsa toimitettiin hänen sureville vanhemmilleen, joiden ainoa lohtu oli että heidän tyttärensä onnistui uransa aikansa olemaan mukana pelastamassa kahta muuta hengenhädässä olevaa agenttia. Kandra-parka ei koskaan päässyt näkemään maailmaa Kortoksen saaren ulkopuolella.


Pelatut skenaariot

 • 1. 1.12.2013. Pathfinder Society Introductory Scenario First Steos, Part I: In Service to Lore
 • 2. 1.12.2013. Pathfinder Society Scenario #5-08: The Confirmation
 • 3. 2.2.2014. Pathfinder Society Special: Master of the Fallen Fortress
 • (4. 30.11.2013. Pathfinder Module: We Be Goblins Too!)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped