Ei kiirettä, otetaan rennosti vaan.


Päivitetty 19.6.2012


DEATH BY UNDEAD - Mists of Mwangi, 19.6.2012


Female human Sorcerer (Elemental bloodline (earth)), favored class sorcerer. Alignment N, faction Shadow Lodge
XP: 0, level 1
CPA/TPA: 0/0

Player Gastogh (6104-6)


Init. +2; Senses Perception -2


AC 12, ff 10, touch 12
HP 9
Fort +2, Ref +2, Will +0
+2 Fort vs. drugs and poisons, +4 Fort vs. alcohol


Speed 30 ft.


Melee: dagger: -1, d4-1, 19-20
Ranged: elemental ray (8/day): +2, d6 acid, x2. 30 ft range


Str 9, Dex 14, Con 14, Int 8, Wis 7, Cha 20
BAB +0; CMB -1; CMD 11


Traits & Feats

 • (regional trait) Pesh Addict (Katapesh): You start with only half of the normal starting cash, but your knowledge of the pesh lifestyle grants you a +1 trait bonus on Bluff, Knowledge (local), and Sense Motive checks. One of these skills (your choice - Knowledge (local)) is always a class skill for you.
 • (equipment trait) Iron Liver: +2 trait bonus on Fortitude saves vs. drugs and poison, +4 trait bonus on Fortitude saves vs. alcohol
 • (Sorcerer) Eschew Materials: You can cast any spell with a material component costing 1 gp or less without needing that component.
 • (human) Spell Focus (evocation)
 • (lvl 1) Greater Spell focus (evocation)

Skills, ACP 0

 • Bluff 10 [1]
 • Knowledge(local) 4 [1]

Languages Common

Special qualities and class abilities

 • Elemental Bloodline class skill: Knowledge (planes)
 • Bloodline Arcana: Whenever you cast a spell that deals energy damage, you can change the type of damage to match the type of your bloodline. This also changes the spell's type to match the type of your bloodline.
 • Bloodline Powers: Elemental Ray (Sp): Starting at 1st level, you can unleash an elemental ray as a standard action, targeting any foe within 30 feet as a ranged touch attack. This ray deals 1d6 points of damage of your energy type + 1 for every two sorcerer levels you possess. You can use this ability a number of times per day equal to 3 + your Charisma modifier.

Spells

0: Light, Prestidigitation, Read magic, Spark
1: 5/day. Mage armor, Burning hands

Evocation DC: 17+spell level
Other DCs: 15+spell level


Equipment

 • clothing, adventurer's sash, 20 gp, 3 lbs.
 • clothing, traveler's outfit, 0 gp, 5 lbs
 • clothing, purple ribbon, 5 gp, 0,5 lbs
 • clothing, golden scarf, 5 gp, 0,5 lbs
 • dagger, 2 gp, 1 lb
 • spell component pouch, 5 gp, 2 lbs

Trinkets (in belt and sash):

 • cup (porcelain), 1 gp, 1 lb
 • pestle, 1 gp, 0 lbs
 • pipe (porcelain), 5 gp, 1 lb
 • pipe (metal), 5 gp, 1 lb
 • pipe (wooden), 5 gp, 1 lb
 • rice paper (20 sheets), 1 gp, 0 lbs
 • tobacco and tea leaves, 1 gp, 2 lbs

Money: 19 gp
total weight 18 lbs
carrying capacity: light: 30 lbs. or less, medium: 31-60 lbs., heavy: 61-90 lbs.


History

Kerisa Luninna syntyi taldorilaiseen Anodtin sukuun. Ei-järin-rikkaan suurperheen ännänteen tyttäreen ei kohdistettu lapsuudessa suuria odotuksia, ja Kerisa jäikin taidoiltaan melko saamattomaksi. Ennen polunnäyttäjiin liittymistä hänen kovin urotyönsä oli varhaisteinivuosinaan saamastaan pesh-addiktiosta irtautuminen. Tästä huolimatta hän on ollut koko ikänsä yleisesti ottaen terve, ja omaa suorastaan häkellyttävän vastustuskyvyn alkoholille ja huumeille.

Hänen perheellään oli vahvat siteet Katapeshiin ja hän vietti lapsuutensa siellä, joskin hänet ylämystön tapojen mukaan tuotiin säännöllisesti Taldoriin vahvistakseen lapsen suhteita valtakuntaan. Taktiikka ei ollut raikuva menestys, sillä Kerisalla ei ollut juurikaan kiinnostusta suvun tilusten hoitoon tai hallinnollisiin tehtäviin. Hänellä ei myöskään ollut juuri mitään muitakaan henkisiä lahjoja, mutta hän on huoleton ja hyvää, rauhallista seuraa viinilasin, kahvikupposen tai huumepiipun ääressä. Hän tottui ja sydämestään tyytyi vaatimattomaan rooliinsa perheessään, antaen sisarustensa ja serkkujensa hoitaa hommat ja kerätä aarteita arkkuihinsa.

Kerisa on hyvin kaunis mutta usein poissaoleva nuori nainen, jonka piirteissä yhdistyvät taldorilaisen ja keleshiläisen perimän parhaat puolet. Poissaolevan oloinen hän oli ollut jo lapsesta pitäen - jo ennen kuin tutustui oopiumiin ja muihin yhtä mieltä avartaviin aineisiin - mutta vaikutelma on korostunut noin yhdeksänvuotiaasta lähtien. Jonkin kohtalon oikun kautta sangen heikkotahtoinen Kerisa on omalla tavallaan luontaisesti hyvin vahva maagi, joskin hänen ainoa käyttönsä näille taidoilleen noin kuuteentoista vuoteen oli vaatimattomien valotemppujen teko ja piippujen sytyttäminen. Kerisa on hentorakenteinen ja lyhyehkö ja käyttää hienoja, tyyliteltyjä vaatteita, joissa näkyy useiden eri kulttuurien vaikutus. Hän kantaa piippujaan ja tupakkaa mukanaan kaikkialle, yleensä sekaisin samassa pussissa taikakomponenttiensa kanssa, ja usein hän myös mutustelee teenlehtiä.

Kerisan lähipiirin näkökulmasta tämä näyttää lipuvan läpi elämänsä etanantahtiin silmät puolisuljettuina ja jatkuvassa pilvessä, mutta tämä käsitys on ainakin osin väärä. Pari vuotta sitten hänen perheensä ei ollut uskoa kun Kerisa ilmaisi mielenkiintoa polunnäyttäjäjärjestöä kohtaan, mutta siitä asti hän on viettänyt päivänsä Absalomissa. Hän oli tuttu näky suurloosin divaaneilla ja puutarhoissa ja näytti nauttivan rattoisesta ajasta lähes vuoden ympäri. Ken ties miten hän läpäisi koulutuksensa - ilkeät kielet levittelivät asiasta huhuja, joskaan kukaan hänet tunteva ei tähän ryhtynyt; hän on niin rauhallinen ja lempeä luonne ja hänen saavutuksensa niin vähäiset ettei häntä yksinkertaisesti voinut kokea uhaksi. Hänestä ei ole kummoiseen intellektuelliin keskusteluun, mutta harva on se joka hänen seuraansa aktiivisesti paheksuu. Tästä huolimatta huhut hänen maagisista voimistaan ja se fakta, että hän suoriutui kuin suoriutuikin peruskoulutuksesta, ovat eräiden silmissä vihje siihen, että Kerisan kuvainnollisen ja kirjaimellisen savuverhon taakse kätkeytyy jotain usvaa sankempaa.


Played scenarios 1. Mists of Mwangi


Land of origin: Katapesh
Ethnicity: Keleshite
Nationality: Taldan
Religion: Sivanah
Age: 18
Height: 4' 11"
Weight: 115 lbs
Eyes: dark golden
Hair: brown

Jännäbonus: mist-tainted Kerisa!

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped