Pathfinder Society -hahmot

Kheras "Lohikäärme"

Male Human Barbarian (Invulnerable Rager) 2 / Sorcerer (Draconic) 3 /Dragon Disciple 3
CN Medium Humanoid (human)
Player Filadeus (48567-4)
Xp 21
Faction Exchange
Prestige/Fame 9/37
Favored Class Sorcerer (+2 sp, +1 hp)


Init +1
Senses Perception +3


AC 18, touch 11, flat-footed 18; (+1 dex, +4 armor, +3 natural) MA
hp 69(5d12+3d6+8+8+1) (+16 R)
Fort +8, Ref +3, Will +6 (+2 Fort/Will R) (-1 Ref EP)
Special Defenses DR 1/-, fire resistance 5


Speed 40 ft.
Melee (Standard action)

Mwk Falchion +13 (2d4+10/18-20/x2, S)
Mwk Falchion +11 (2d4+16/18-20/x2) PA
Mwk Falchion +13 (2d4+19/18-20/x2) PA+R
Mwk Falchion +13 (2d6+21/18-20/x2) PA+R+EP
Mwk Silver Bec de Corbin +13 (1d8+10/x3, B/P)
Mwk Cold Iron Longspear +13 (1d8+10/x3, P)
Mwk Cold Iron Longspear +11 (1d8+16/x3) PA
Mwk Cold Iron Longspear +13 (1d8+19/x3) PA+R
Mwk Cold Iron Longspear +13 (2d6+21/x3) PA+R+EP

Melee (Full-round action)

Bite +12 (1d6+10, B/P/S)
Claws +12/+12 (1d4+8/x2, B/S)
Bite +10 (1d6+16, B/P/S) PA
Claws +10/+10 (1d4+11/x2, B/S) PA
Gore +12 (1d8+13/x2, P) PA+R
Bite +12 (1d6+19, B/P/S) PA+R
Claws +12/+12 (1d4+13/x2) PA+R
Gore +12 (2d6+14/x2) PA+R+EP
Bite +12 (1d8+21, B/P/S) PA+R+EP
Claws +12/+12 (1d6+14/x2) PA+R+EP

Ranged (Standard action)

Mwk Composite Longbow(+0) +6 (1d8/x2, P)
Fire Ray +5 (1d6+2, fire, 6/day)

Spells (CL 5; concentration +8)
2nd (DC 15, 4/day) — invisibility, mirror image, resist energy
1st (DC 14, 4/day) — burning hands, enlarge person, feather fall, mage armor, shield
Cantrips (DC 13) — dancing lights, detect magic, message, prestidigation, read magic, spark


Str 24, Dex 10, Con 12, Int 10, Wis 8, Cha 16
Base Atk +4; CMB +12 (+2 R/ +2 EP); CMD 23 (+1 EP)
Melee touch +12; Ranged touch +5

Skills (STR skills +2 R/ +1 EP)

 • Acrobatics +4 [1]
 • Appraise +4 [1]
 • Bluff +7 [1]
 • Climb +11 [1]
 • Craft(Alchemy) +4[1]
 • Diplomacy +7[1]
 • Disguise +3
 • Escape Artist +0
 • Fly +0
 • Handle Animal +7[1]
 • Heal -1
 • Intimidate +15[1] (+2 R/ +5~ EP)
 • Know(Arcana) +8[5]
 • Know(Dungeoneering) +4[1]
 • Know(Local) +4[1]
 • Know(Nature) +4[1]
 • Know(Nobles) +4[1]
 • Know(Planes) +7[1]
 • Know(Religion) +4[1]
 • Linguistics +1[1]
 • Perception +3[1]
 • Ride +4[1]
 • Sense Motive -1
 • Spellcraft +4[1]
 • Stealth +0
 • Survival +3[1]
 • Swim +11[1]
 • Use Magic Device +11[5]


Languages Common, Draconic, Kelish
SQ Claws(6 rounds/day), Draconic: Red Dragon(Fire), Eschew Materials, Rage (7/day), Invulnerability(DR 1), Fire resistance 5, Magic Claws and Bite(6/day)


Traits

Feats

Rage Powers


On person: 48 lbs.

 • Explorer's Outfit 0 gp, 10 lbs.
 • Mwk Falchion 375 gp, 8 lbs.
 • Mwk Cold Iron Longspear 310 gp, 9 lbs.
 • Wand of Mage Armor (38) 0 gp
 • Potion (Cure light wounds) 50 gp
 • Wristh sheath, spring loaded (x2) 10 gp, 2 lbs.
 • Wand of Protection from Evil (50) 0 gp
 • Wayfinder 250 gp, 1 lb.
 • Ioun stone(dusty rose prism, cracked) 500 gp
 • Ioun stone(pink and green sphere, cracked) 200 gp
 • Cloak of Resistance +1, 1000 gp, 1 lbs.
 • Mwk Composite Longbow, 400 gp, 3 lbs.
 • Arrows(20), 1 gp
 • Mwk Silver Bec de Corbin 495 gp, 12 lbs.
 • Feather Token(lance), 0gp
 • Amulet of natural armor +1, 2000 gp
 • Ring of Protection +1, 2000 gp
 • Belt of giant strength +2, 4000 gp, 2 lbs.

On spring loaded wrist sheat's:

 • Wand of Infernal Healing (38) 0 gp
 • Wand of Shield (45) 0 gp

On backpack: 22 lbs.

 • Pathfinder's Kit1 12 gp, 22 lbs.
 • Scroll of Comprehend Languages 25 gp
 • Scroll of Disguise Self 25 gp

Wealth 9182 gp
Encumbrance 48 lbs. without backpack, 70 lbs. with backpack (153 lb. light/306 lb. medium/460 lb. heavy)


Notes
1 Pathfinder's Kit: backpack, bedroll, clay mug, dagger, 2 fishhooks, flint and steel, a sewing needle, a signal whistle, 50 feet of string, 50 feet of thread, a waterskin, week’s worth of trail rations, whetstone.

Skenaariot

 1. 29.7.2012 #17: Perils of the Pirate Pact
 2. 29.8.2012 #4–01: Rise of the Goblin Guild
 3. 5.9.2012 #5: Mists of Mwangi
 4. 16.10.2012 #2-01: Before the Dawn—Part I: The Bloodcove Disguise
 5. 24.10.2012 #2-24: Shadow's Last Stand—Part II: Web of Corruption
 6. 13.12.2012 #3-21: The Temple of Empyreal Enlightenment
 7. 14.12.2012 #1: Silent Tide
 8. 15.12.2012 #3-16: The Midnight Mauler
 9. 20.12.2012 #2-21: The Dalsine Affair
 10. 6.2.2013 #3-13: The Quest for Perfection—Part III: Defenders of Nesting Swallow
 11. 17.2.2013 #3-02: Sewer Dragons of Absalom
 12. 4.4.2013 #45: Delirium's Tangle
 13. 24.4.2013 #39: The Citadel of Flame
 14. #3-09: The Quest for Perfection—Part I: The Edge of Heaven (GM)
 15. #3-11: The Quest for Perfection—Part II: On Hostile Waters (GM)
 16. 25.4.2013 #2-06: The Heresy of Man—Part I: The First Heresy
 17. 12.5.2013 #4–17: Tower of the Ironwood Watch
 18. 13.6.2013 #2-23: Shadow's Last Stand—Part I: At Shadow's Door

Ulkonäkö:
Kheras on hyvin pitkä mies ja pitkän mustan tukkansa kera myös suhteellisen komeana pidetty mies. Hänen punaiset silmänsä ja synkkä ilmeensä kuitenkin herättävät yleensä muissa ennemminkin pelkoa kuin ystävyyttä. Hän pukeutuu käytännölliseen matkustusvarustukseen, jota täydentää punainen kaapu hänen vaatteittensa yllä.

Persoonallisuus:
Kheras vakaasti uskoo olevansa punainen lohikäärme ja pitää itseänsä kaikkien kuolevaisten yläpuolella. Onhan hän sentään jumalan poika. Hän myös uskoo saavuttavansa kaiken tarpeellisen omalla voimallansa, eikä tunne itseään muista riippuvaisiksi, mutta on valmis kuitenkin käyttämään näitä hyväkseen päämääriensä eteen.

Biografia:
Kheras syntyi Keleshissä Uranus Theonidin äpäräksi nimellä Tartaros Theonid. Hänen äitinsä, joka kuoli nuorena oli kuitenkin nimennyt hänet Kherasiksi ja tätä nimeä hän tulisi kantamaan maailmalla. Äitinsä kuoleman jälkeen Kheras joutui vaeltelemaan elannon toivossa ympäri tasankoja ja syrjäisiä kyliä. Sanotaan, että tämän seurauksena hän lopulta menetti järkensä. Lopulta kun hän syvimmässä epätoivossaan oppi hallitsemaan synnynnäisiä voimiansa, Kheras alkoi uskoa olevansa lohikäärme ja itse kieroutuneen lohikäärmejumala Dohakin poika. Näihin aikoihin hän kuitenkin myös kohtasi sukunsa jäseniä ja heiltä kuuli isänsä Uranuksen lähteneen länteen ja sinne Kheraskin lähti perään uhratakseen vanhan isänsä sydämen uudelle isällensä. Saavuttuaan viimein Qadiraan hän kuuli huhuja isänsä liittymisestä tiennäyttäjiin ja näin hänkin päätyi heidän riveihinsä.

Land of originKeleshHeight6'6"
EthnicityKeleshiteWeight200 lbs.
NationalityKeleshiteHairDark
ReligionDahakEyesRed

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped