Kip Baldrick


Lawful Neutral Tiefling Cleric of Abadar 1 / Wizard (Life Necromancer) 1
Experience: 4
Prestige/Fame:
Faction: Cheliax
Deity: Abadar
Favored Class: Cleric


Hit Points: 19
Initiative: +3
Speed: 30ft
Armor Class: 12 (+2 Dex), touch 12, flat-footed 10
Saves: Fort +3, Ref +2, Will +7; +2 vs Charm and Compulsion
Resists: Fire, Electricity and Cold 5
BAB/CM: +0/-2/10
Attack (melee):
Attack (ranged):


Abilities: Str 7, Dex 14, Con 12, Int 18, Wis 16, Cha 8
Feats: Toughness, Spell Focus Enchantment
Traits: Eyes and Ears of the City (Abadar/Religion), Birthmark (Faith)
Skills/ACP 0: Diplomacy +4 (2), Knowledge Arcana +8 (1), Knowledge Planes +9 (2), Knowledge Religion +9 (2), Perception +8 (1), Profession Lawyer +8 (2), Sense Motive +3, Spellcraft +9 (2), Stealth +4
Languages: Common, Infernal, Giant, Orc, Abyssal, Celestial


Special Abilities and such: Inevitable Domain, Leadership Domain: Inspiring Command (1 Target +2 Atk, AC, CMD), Darkvision, Tiefling resistances, Healing Grace, Arcane Bond: Amulet, Prehensile Tail, Darkness 1/day


Cleric Spells

Orisons: Create Water, Guidance, Detect Magic
1st Level (2+1): BlessD, Murderous Command, Murderous Command

Wizard Spells Known [Prohibited schools: Abjuration, Divination]

1st Level: Vanish, Grease, Enlarge Person, Silent Image, Cause Fear, Charm Person, Sleep

Wizard Spells Prepared

Cantrips (3+1): Disrupt UndeadS, Daze, Open/Close, Mage Hand
1st Level (2+1): Cause FearS, Silent Image, Silent Image

Share Essence (1d6):


Command [DC 14]:


Channel Positive Energy (1d6) [DC 9]:


Equipment: [26/53/80] 17,5 Scholar's Outfit (6), Spellbook (3), Two vials of ink, Inkpen, 20 Sheets of paper, Two scroll cases (1), Sealing Wax, 3 doses of cologne, Signet ring, Spell component pouch (2), Masterwork backpack (4), Compass (0.5), Masterwork Tool [The Book of Law] (1), Two Acid Flasks (2), Two Alchemist Fires (2),
Packpony: Two day rations (2), Waterskin (4), Bedroll (5), Small Tent (20), Rope (10)
Magic items: Wayfinder with Cracked Dusty Rose Prism Ioun Stone
Wands: Mage Armor Wand [48], CLW Wand [37], Disguise Self [5], Shield [50]
Scrolls: Comprehend Languages x2, Shield, Air Bubble x2, Endure Elements x2, Alarm, Hold Portal, Mount x2, Obscuring Mist, Unseen Servant x2, Detect Charm, Detect Secret Doors x2, Decompose Corpse, Restore Corpse, Sculpt Corpse, Reduce Person, Erase, Blessing of the Watch, Remove Fear x2, Remove Sickness x2, Sanctify Corpse, Vanish x2


S


Kip on Cheliaxista kotoisin oleva Asmodeuksen liittolaisen, Abadarin palvoja. Ammatiltaan lakimies, hän uskoo lain mahtavuuteen ja kirjaimellisuuteen. Kip on osittan paholainen, joka ilmenee hänen pitkästä hännästään ja rikkimäisestä hajustaan, jota hän tosin peittää hajuvedellä.

Kip on huomannut työskennellessään Poluttajajärjestön vaikutusvaltaisuuden, ja onkin ottanut tehtäväkseen tuoda järjestystä maailmaan poistamalla kaaottista magiaa, järjestöjä ja kultteja, joihin poluttajat usein törmäävät. Kip työskentelee mielellään lainkuuliaisten poluttajien kanssa, mutta lakia rikkovat riidankylväjät Kip ilmiantaa mielellään paikallisille lainvalvojille. Kaaos on kytkettävä myös poluttajista.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped