Alding

Became a Wraith spawn

Male Human Paladin of Shelyn 4
LG Medium Humanoid (Human)
Player Sazmo


Init +1 (+1 Dex)
Senses Perception +0


AC 22, touch 12, flat-footed 21 (+1 Dex, +10 armor, +1 deflection)
HP 40 (4d10, +4 Con, +4 favored class)
Fort +8 (+1 Con, +4 class, +3 Cha)
Ref +5 (+1 Dex, +1 class, +3 Cha)
Will +8 (+4 class, +3 Cha, +1 trait)
Special Defenses
immune to disease, +4 vs. fear, +2 vs. death effects
Weaknesses
+1 damage from cold iron weapons


Speed 30 ft., with armor 20 ft.


Combat

 • Melee
  • MW Falchion +9 (2d4+6, 18-20/x2)
  • +1 Heavy mace +9 (1d8+5, x2)
  • Dagger +8 (1d+4, 19-20/x2)
 • Ranged
  • Longbow +5 (1d8, 100 ft., x3) (20 arrows)

Special Attacks
Smite Evil, Power Attack, Channel Positive Energy


Str 19, Dex 12, Con 13, Int 9, Wis 11, Cha 16
BAB +4
CMB +8 (+4 BAB +4 Str)
CMD 20 (+4 BAB, +4 Str, +1 Dex, +1 deflection)


Feats

 • 1: Power Attack (house rule bonus core feat), Furious Focus, Fey Foundling (human bonus feat)
 • 3: Greater Mercy

Mercies
Shaken


Spells
1st - Lesser Restoration


Skills ACP: -4; total skill ranks: 4 + 2 background (house rule: 4 + Int)

 • Acrobatics
 • Appraiseb
 • Bluff
 • Climb
 • Craftb,c
 • Diplomacyc +10 (4)
 • Disable device
 • Disguise
 • Escape artist
 • Fly
 • Handle animalb,c +8 (2)
 • Healc +5 (2)
 • Intimidate
 • Knowledge(arcana)
 • Knowledge(dungeoneering)
 • Knowledge(engineering)b
 • Knowledge(geography)b
 • Knowledge(history)b
 • Knowledge(local)
 • Knowledge(nature)
 • Knowledge(nobility)b,c +4 (2)
 • Knowledge(planes)
 • Knowledge(religion)c +6 (4)
 • Linguisticsb
 • Perception
 • Perform (sing)b +7 (4)
 • Professionb,c
 • Ridec +2 (2)
 • Sense motivec +7 (4)
 • Sleight of handb
 • Spellcraftc
 • Stealth
 • Survival
 • Swim
 • Use magic device


b background skill c class skill


Traits Armor Expert, Indomitable Faith
Languages Taldan
RSQ Bonus Feat, Skilled
SQ Aura of Good, Detect Evil, Smite Evil (2/day), Divine Grace, Lay on Hands (2d6, 5/day), Aura of Courage (house rule: no immunity to fear, but lesser effect from fear), Divine Health, Mercy, Channel Positive Energy (3d6)


On person

Wealth 2 sp 7 cp (the rest pooled)
Mule
Weapons MW Falchion, Longbow, +1 Heavy mace, Dagger
Arrows 20 Arrows
Potions/Oils CMW (2)
Scrolls
Wands
Miscs
Ioun Stones

In backpack: Flint and steel, Bedroll, Waterskin, Soap, Hemp rope (50 ft.), Wooden holy symbol of Shelyn, Torch (10), Trail rations (5), Thread, Sewing needle, Whetstone, Rope of Climbing
Encumbrance 78 lb. without backpack (116/117-233/234-350), 119,5 lb. with backpack


Worn Items

 • Head
 • Headband
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders
 • Chest
 • Body
 • Armor +1 Full plate
 • Belt
 • Wrist
 • Hand
 • Ring Ring of Protection +1
 • Ring
 • Feet
 • Clothing Traveler's outfit

Tausta:

Alding on löytölapsi, jonka otti huostaansa Shelynin paladiini. Ottoisä toimi Lastwallin maaseudulla vaeltavana nimismiehenä, ratkoen kyläläisten ongelmia ja riitoja. Alding kouluttautui itsekin paladiiniksi ottoisän esimerkin siivittämänä ja piti kiinni Shelynin uskosta, vaikka Iomedaen ja Gorumin karskit soturit pitivät häntä sen takia nössönä. Hän toimi itsekin kiertävänä nimismiehenä, mutta jatkuva naljailu sai hänet lopulta janoamaan näytön paikkaa. Kieltämättä pohjoisen raaka (ja ruma) taistelukenttä ei häntä erityisemmin houkuttanut, joten perinteinen partio Virlychiin vetosi enemmän. Josko sellaisella reissulla tai parilla saisi arvostusta kohotettua...

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped