Current effects Completely utterly dead by haunt to bless unconsciousness in face of deadly undead. Yum!

Bled
Male half-elf unchained rogue 2/slayer 1
CG Medium humanoid (elf, human)
Init +6; Senses low-light vision; Perception +9 (+1 vs traps, trap spotter)


Defense


AC 20, touch 15, flat-footed 15 (+4 armor, +4 Dex, +1 dodge, +1 shield)
hp 22/32 (2d8+1d10+9)
Fort +5, Ref +7, Will +6; +2 vs. enchantments
Defensive Abilities dual minded, evasion, fractional saves; Immune
' sleep


Offense


Speed 30 ft
Melee
: dagger +6 (1d4+1/19-20)
: light mace +6 (1d6+1)
Ranged
: sling +6 (1d4+1)
Special Attacks sneak attack +1d6, studied target +1 (1st, move action)


Statistics


Str 13, Dex 18, Con 15, Int 11, Wis 12, Cha 11
Base Atk +2; CMB +3; CMD 18
Feats Defiant Luck, Dodge, Forester*, Iron Will, Weapon Finesse
Traits Child of Nature, Elven Reflexes, Teacher's Pet [nature]
Skills Acrobatics +9, Bluff +4, Climb +4, Disable Device +12, Disguise +4, Escape Artist +7, Heal +5, Knowledge (dungeoneering) +4, Knowledge (geography) +6, Knowledge (local) +4, Knowledge (nature) +6, Sleight of Hand +9, Stealth +7, Survival +9, Swim +4
Languages Common, Elven
SQ elf blood, rogue talent (trap spotter), track +1, trapfinding +1
Combat Gear alchemist's fire, caltrops
Other Gear mwk chain shirt, mwk buckler, dagger, light mace, sling, sling bullets (10), backpack, bedroll, belt pouch, chalk (10), flint and steel, grappling hook, hemp rope (50 ft.), masterwork thieves' tools, mess kit[UE], mirror, piton (10), pot, sack, soap, torch (9), trail rations (5), waterskin, whetstone
wealth 0gp, 2 sp, 8 cp


Special Abilities


Cards of Fate: The Twin Reroll d20 roll / Augury-spell. Used to Bluff play dead vs the actual dead.
Defiant Luck (1/day) Reroll a natural 1 on a save, or force a reroll of a critical hit confirmation roll.
Dual Minded +2 Will saves.
Elf Blood Half-elves count as both elves and humans for any effect related to race.
Elven Immunities - Sleep You are immune to magic sleep effects.
Evasion (Ex) If succeed on Reflex save for half dam, take none instead.
Forester You ignore difficult terrain created by light or heavy undergrowth, and you ignore increased DCs for Acrobatics and Stealth checks in light or heavy undergrowth. In addition, you can use trees to shield yourself from attacks, gaining a +1 cover bonus to your AC whenever you are adjacent to a tree (including while climbing). If you are adjacent to two or more trees simultaneously, you gain a +2 cover bonus to your AC and a +1 bonus on Reflex saving throws. Low-Light Vision See twice as far as a human in dim light, distinguishing color and detail.
Sneak Attack +1d6 Attacks deal extra dam if flank foe or if foe is flat-footed.
Studied Target +1 (move action, 1 at a time) (Ex) Study foe as a Move action, gain +1 to att/dam & some skills vs. them.
Track +1 Add the listed bonus to Survival checks made to track. Trap Spotter (Ex) Whenever you come within 10' of a trap, the GM secretly rolls for you to find it.
Trapfinding +1 Gain a bonus to find or disable traps, including magical ones.

Bled nxt lvl up
Brock and Punk

Elipä kerran kauniin turkoosin järven rannalla arvostettu tallimestari perheineen, kylässä jonka rauhaa vartioi kukkulan päällä pieni linna ja sieltä hallitseva lääninherra. Tallimestarilla oli monta poikaa ja tytärtä, joille kullekin nuorimmaista tytärtä lukuunottamatta löytyi joko hyvä ammatti tai varakas puoliso. Nuorimmainen oli villi tapaus joka juoksi mieluummin lähimetsissä tai temmelsi hevosten kanssa kilpaa hevoshaassa. Kun tämä lähestyi täyttä ikää, isä ukko uhkasi toimittaa tytön pahaiseksi piiaksi eräälle varakkaalle perheelle.

Tyttö oli kuitenkin oppinut jo naiseuden salat, ja keksi että jos onnistuisi hankkiutua raskaaksi, ei häntä piiaksi huolittaisi lapsen kanssa. Sattuipa siis sopivasti kylään matkustamaan joukkio palkkamiekkoja, jotka olivat matkalla surmaamaan lähipaikkakuntaa terrorisoivaa peikkoa. Tallimestarin kauniiksi ja sorjaksi kasvanut tytär ottikin yhden palkkamiekan saalikseen, komean arpinaamaisen puolihaltian joka oli kerrakseen hurmaava. Rankkaan elämään tottunut palkkamiekka ei tietenkään voinut vastustaa kiusausta, vaan pian oli jo siemen kylvetty.

Palkkamiekka oli ratsastanut jo matkoihinsa uusien seikkailujen perään, kun raskauden merkit ilmestyivät. Kuten tyttö, nyt nainen oli toivonutkin - isänsä menetti hermonsa ja kaiken toivonsa tyttäreensä.

Nainen muutti pyöristyvän vatsansa kanssa suvun autioituneeseen tupaan peninkulman päähän kylästä, keskellä korpea hän uurasti ja alati vaihtuvien sulhoehdokkaiden kanssa sai tuvan palautettua siihen kuntoon että sitä lopulta saattoi kodiksi kutsua. Pihalle hän myös järjesti pienen aitauksen parille kanalle ja lehmälle.

Lopulta raskaus jatkui siihen pisteeseen, että pieni tummapäinen poikavauva syntyi. Vuodet kuluivat ja nainen unohti viimeisenkin sulhoehdokkaan, elämä oli mallillaan nainen yhdessä pojan kanssa samosi metsiä ja eli pitkälti sen ja pihapiirinsä antimilla. Poika kasvoi varmajalkaiseksi, kestäväksi ja sukkelaksi, rakastaen samoja asioita kuin äitinsä: metsää, polkuja, salaisuuksia ja vapautta.

Pojasta kasvoi varsinainen äidinpoika, niin että äitinsäkin lopulta alkoi huolestua. Monen sattuman kautta, nainen törmäsi vaeltavaan professoriin, jonka kutsui viikoksi kotiinsa raikuli poikaansa opettamaan. Paljon hyvää tuo viikko tuotti, poikaan syntyi nälkä nähdä maailmaa ja vaeltaa sen ihmeitä katsomaan.

Tietäjä jatkoi vaelluksiaan toisaalle suuriin opistoihin ja ahjoihin, mutta elämä jatkui tuvassa pitkälti samalla, mutta poika oppi itsevarmaksi ja kunnianhimoiseksi. Usein kävikin niin että tämä matkasi yksin ja aina pidemmälle ja pidemmälle.

Pojan jo muuttuessa mieheksi, kävi tämä professori uudelleen kutsumatta kylässä, ja opetti jälleen paljon viisautta ja kunnianhimoa poikaan. Tämä halusi nähdä maailmaa, vaeltaa sen polkuja ja teitä. Oppia kaikki metsien salaisuudet, nähdä kaupunkeja ja kasvaa mieheksi.

Äidin ja pojan vankka liitto kuitenkin kesti. Kahden vuoden kuluttua, kuitenkin tieto professorin kuolemasta sattumalta saapui syrjäiseen tupaankin. Äiti ja poika olivat musertuneita, mutta poika oli sen verran viisas päästään, että hän keksi että tässä oli tie vapauteen ja seikkailuihin. Äitinsä pyynnöistä huolimatta hän lähti yksin matkalle tuntemattomaan, osallistuakseen professorin hautakaisiin. Kiirettä piti ja kommelluksia riitti, mutta hän ehti kuin ehtikin perille ajoissa.

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at http://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped