Avistan se jaksaa pilata päiviä!

Male Oread Ranger (divine tracker) 8
Lawful Neutral Med. Outsider (native)
Player Muser
Xp 22,5 PP/Fame 28/37 (inc. feat retrain)


Worships Psomeira, Hero-God of Seasons & Spears
Ethnicity Iblydan


Init +1
Senses Perception +13; +2 in FT, darkvision 60 ft., tremorsense 30 ft. 2/day


AC 20, touch 12, flat-footed 21; (+1 dex, +1 natural, +7 armor, +1 ring); +2 vs rays
hp 68
Fort +9, Ref +9, Will +6
Special Defenses crystalline, granite skin


Speed 20 ft., 15 ft. in armor
Melee(+ES) +1 sharding elysian bronze doru +16/+11 (1d8+10, 20/x3, P)
Ranged(+ES+DA+THT) doru +13/+8 (1d8+18, 40 ft range, 20/x3, P)
Special Attacks Axiomatic Strike or Storm Strike 6/day, favored enemy(magical beast +2, construct +4)


Spells (CL 5, concentration +7)
2nd 2/day - usually barkskin
1st 2/day - usually resist energy & endure elements


Str 22+, Dex 13, Con 12, Int 12, Wis 15, Cha 8
Base Atk +8; CMB +14; CMD 26
Feats Elemental Strike (acid), Precise ShotB, Two-Handed Thrower, Distance Thrower, Improved Precise ShotB, Deadly Aim
Skills Acrobatics +5 (1) +2 to cross narrow ledges, Climb +10 (1), Heal +13 (8), Knowledge (dungeoneering) +5 (1), Knowledge (geography) +5 (1), Knowledge (nature) +12 (8) Knowledge (local) +12 (8)(can always take 10*), Perception +13 (8), Profession (soldier) +9 (5), Sense Motive +7 (5), Survival +13 (8) +1 to track, Swim +10 (1)
Traits Earthsense, *Lost Origins
Languages Common, Terran & Auran
SQ Crystalline form, combat style feat, favored enemy (magical beast & construct), favored weapon (doru), granite skin, mountain-born(+2 bonus on Acrobatics to cross narrow ledges and on saves against altitude fatigue and sickness), track, favored terrain (Hao Jin +2, underground +4)


On person acid (1 lb.) backpack (2 lb.), lesser belt of mighty hurling, cloak +2, cracked pale green (accuracy), rope (50 ft., 10 lb.), +1 bronze breastplate (25 lb.), doru (3) (18 lb.), +1 sharding elysian bronze doru (6 lb.), ring +1, wooden shield (10 lb.)
In backpack , parchment, chalk (10), bedroll (5 lb.), clw wand (25/50) see ITS for other wands
Immaterial 1124 gp
Encumbrance 70 lb. without backpack, 77 lb. with backpack (lbs. or less lb. light/ lb. medium/ lb. heavy)


Stooria

Ksanthipides, Filomenoksen huoneen vasallivaltiaan oudon patsasmainen, diplomaattisesti sanottuna jylhän ja jäykän oloinen poika, porhaltaa Iblydoksen ja Sisämeren väliä harva se vuosi. Tyhmäkin ymmärtää ettei "Thippei", kuten kaverinsa tätä kutsuvat, ole mitenkään kuningasmateriaalia. Paitsi että hänen hipiänsä on läheltä katsottuna kovin kolkon näköinen - kvartsijuonteet sentään eivät halo naamaansa - on miekkosella taipumusta kerskailuun ja kisailuun. Thippein on oltava, oli laji mikä tahansa, kärkikastia ja se toisinaan tuppaa viemään kanssa-agenttien voimia ja kärsivällisyyttä. Eräänä ainoista iblydoslaisista agenteista Ksanthipides on saanut aika rauhassa toteuttaa omaa ärsyttävää itseään sillä hän on monille ainoa kosketus kaukaiseen maahan ja taipumuksista on vaikea olla muodostamatta kokonaiskuvaa iblydoslaisista rasittavina haastehulluina.

Ksanthipides on toisaalta tyytyväinen jos saa rajojensa koettelulla keikkoja jonnekin kauas kaikesta. Hän tietää kotimaassaan odottavat taas kuluttavat sotaharjoitukset ja rajakiistat ja mitä pidempi Sisämeren sapatista muodostuu, sitä parempi.

boonit

  • Tapestry Traveler In recognition of your detailed reports about Naldak’s descendants, the Pathfinder Society gifts you with insights that may prove useful on a future journey into the Hao Jin tapestry. You may activate this boon at any time within the Hao Jin tapestry, and its benefits apply for the rest of the scenario. You gain favored terrain +2 (Hao Jin tapestry) as per the ranger ability of the same name. A character with the favored terrain ability may instead chose to permanently change one of hisfavored terrains to the Hao Jin tapestry. When you use this boon, cross it off your Chronicle sheet
  • Warm Friend in a Cold Land You have befriended Uliyara, a stilyagi Jadwiga, and she proves to be a valuable ally in Irrisen. Whenever you are in Irrisen, you can apply a +2 bonus on all Diplomacy checks. You may additionally bring Uliyara along with you on one mission to any location, allowing her to grant you the effects of this boon outside of Irrisen. When you use this boon outside of Irrisen, cross it off of your Chronicle sheet.

suunnitelma

viskoo dorua strenalla ja eissaa viisauspohjaiset heitot. Fave enemyt Iblydoksen mukaan(medusat, minotaurit, kolossit, mantikorat, hydrat jne).

ostoi

  • bootsa speed
  • +2 waffen

cv

  • 28.11.15 Pathfinder Quests: Phantom Phenomena osat 1 & 3
  • #6-18: From Under Ice (GM credit)
  • 12.11.16 PF Online: Thornkeep - The Accursed Halls
  • 18.2.17 #3-11: The Quest for Perfection, Part II - On Hostile Waters (GM credit)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped