Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Lem Nopsajalka

Qadiralaisen puolituissuvun vesa

Male Halfling Cavalier 2
LN Small Humanoid
Player Tomahawk 39485-10
Xp 4
Faction Qadira
Prestige/Fame 3/7


Init +1
Senses Perception +9


AC 21, touch 12, flat-footed 20; (+9 armor, +1 Dex, +1 Size)
hp 22
Fort +7, Ref +3, Will +4
Special Defenses


Speed 20 ft
Melee Mwk Greatsword +7, 1d10+4/19-20 x2, S
Melee Mwk Greatsword +6, 1d10+7/19-20 x2, S (PA)
Melee Mwk Lance +7, 1d6+4/x3, P
Melee Mwk Lance +6, 1d6+7/x3, P (PA)


Str 16, Dex 12, Con 14, Int 10, Wis 12, Cha 9
Base Atk +2; CMB +4; CMD 15
Feats Power Attack, Shake it Off
Skills Handle Animal +6 (+10) (2), Ride +8 (2), Perception +8 (1), Climb +7 (1), Swim +3 (0), Diplomacy +4 (2)
Traits Lessons of Chaldira, Indomitable Faith
Languages Common Halfling
SQ


On person Pathfinder's Kit, Explorer's Outfit, Wayfinder
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Susi

Wolf animal companion
N Medium Animal
Init +2
Senses Perception +9


AC 17, touch 12, flat-footed 15; (+3 armor, +2 Dex, +2 Natural Armor)
hp 22
Fort +5, Ref +5, Will +2
Special Defenses


Speed 50 ft
Melee Bite +3, 1d6+1/x2, B/S/P
Melee Bite +2, 1d6+4/x2, B/S/P (PA)


Str 13, Dex 15, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6
Base Atk +2; CMB +3; CMD 15
Feats Toughness, Power Attack
Skills Survival +7 (3)
SQ

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped