Katsotaan, jos saisimme yhdessä kevennettyä sydäntäsi..

Lianna on flirttaileva, kaunis puolihaltija (kuten kuvasta näkyy!).

Female Half-Elf Inquisitor 7
CG Medium Humanoid (human and elf)
Player Atteisti (43900-9)
Xp: 18
Faction: Sovereign Court
Prestige/Fame 28/31


Init +7
Senses Perception +14, Low-light vision


AC 19, touch 11, flat-footed 18; (+7 armor, +1 Dex, +1 Shield)
hp 52 (7d8+con+fc)
Fort 7 Ref 4, Will 10; +2 vs enchantment spells and effects, +1 vs fear and confusion


Speed 30 ft
Melee +1 Whip +10 (1d3+4,x2)
Melee Cold Iron/Silver Morningstar +8 (1d8+3, x3)
Ranged Longbow +6 (1d8/x3)


Inquisitor Spells Known, CL 7, Concentration +11:
0: Detect Magic, Detect Poison, Read Magic, Create Water, Stabilize, Light
1: (5/day): Disguise Self, Forbid Action (DC 15), True Strike, Shield of Faith, Divine Favor
2: (4/day): Tongues, Honeyed Tongue, Lesser Restoration, Remove Paralysis
3: (2/day): Invisibility Purge, Seek Thoughts


SQ
Misdirection (Sp): At 1st level, each day when the infiltrator prepares spells, she may choose an alignment. She detects as that alignment as if she had used misdirection on a creature with that alignment (this does not change any divination results about her other than her alignment). This power replaces stern gaze.
Guileful Lore (Ex): At 1st level, the infiltrator's will is bent toward subterfuge and deception. She adds her Wisdom modifier on Bluff and Diplomacy skill checks in addition to the normal ability score modifiers. This ability replaces monster lore.
Detect Alignment (Sp): At will, only one at the time.
Cunning Initiative (Ex): Add Wis-mod to Initiative.
Judgment (Su): 3/Day.
Bane (Su): 7 rounds/day.
Necessary Lies (Su): An infiltrator adds her class level on saving throws against abilities that detect lies or reveal or force the truth, such as detect lies and zone of truth. This power replaces discern lies.


Str 16, Dex 12, Con 12, Int 12, Wis 18, Cha 14
Base Atk 5; CMB 8; CMD 179
Feats Skill Focus (Bluff), Weapon Focus (Whip), Whip Mastery, Tandem Trip, Skill Focus (Profession: Courtesan), Coordinated Maneuvers, Improved Whip Mastery
Skills (ACP -3) Bluff +20 (7), Climb +7 (1), Diplomacy +16 (7), Disguise +12 (7), Knowledge (Religion) +10 (6), Perception +14 (7), Profession (Courtesan) +17 (7), Sense Motive +11 (2), Spellcraft +8 (4), Swim +7 (1)
Traits Calistrian Courtesan, Elven Reflexes
Languages Common, Elven, Varisian


On person +1 Whip, Cold Iron + Silver Morningstar, Longbow with 20 Cold Iron arrows, Wand of Cure Light Wounds, +1 Glamered Agile Breastplate, Wooden Holy Symbol Of Calistria, +1 cloak of resistance, Sharrowsmith's Handy Haversack, Headband of Wisdom +2
In Handy Haversack Pathfinder's kit, Silk rope, Holy Text of Calistria
Wealth ?? gp
Encumbrance Medium load, Handy Haversack. Tämä laskematta.


Liannasta:
Ulkonäöltään Lianna on hyvin kaunis ja viettelevä puolihaltijanainen. Hän pukeutuu seikkailuilla rintapanssariin, mutta normaalisti kulkee kauniissa asussa runsaiden korujen kera. Hän työskentelee Absalomin Calistrian temppelissä seuralaisena, ja on tottunut käyttämään fyysisiä ja henkisiä apujaan saadakseen haluamansa.

Tiennäyttäjänä hän toimii eräänlaisena kolmoisagenttina, kuljettaen tietoa jumalansa palvelijoille, tiennäyttäjille ja Gloriana Morillan aatelisjärjestöön.

Luonteeltaan hän on utelias, kysyväinen ja erittäin seurallinen. Jos hänellä on tilaisuus, hän yrittää saada läheisempiä tuttavuuksia tiennäyttäjätovereistaan, mutta ymmärtää antaa toisille tilaa jos sitä pyydetään. Hänellä on usein muistiinpanovälineet esillä ja kirjoittaa kaikenlaisia huomioita ylös. Kenellekään hän ei suostu näitä näyttämään. Kysyttäessä Lianna ei kerro omasta menneisyydestään mitään, vaan vaihtaa keskustelunaihetta, usein imarrellen vastapuolta.


Scenarios:
1. First Steps, part 1 - As Amiri
2. We Be Goblins!
3. Pathfinder Module: Crypt of the Everflame - GM REWARD
4. #5-22: Scars of the Third Crusade - GM REWARD
5. #5-24: Assault on the Wound - GM REWARD
6. #3-18: The God's Market Gamble
7. #6-11: The Slave Master's Mirror - GM REWARD
8. #55: The Infernal Vault - GM REWARD
9. #6-12: Scions of the Sky Key, part 1 - GM REWARD
10. #4-18: Veteran's Vault - GM REWARD
11. #51: City of Strangers, part 1 - GM REWARD 12. #6-14: Scions of the Sky Key, part 2 - GM REWARD
13. #6-16: Scions of the Sky Key, part 3 - GM REWARD
14. Pathfinder Module: Carrion Hill

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped