Magnus Hellborg

PRD sanoo: "Objects that are the subject of an arcane bond must fall into one of the following categories: amulet, ring, staff, wand, or weapon." Headband ei ole valitettavasti mikään noista. -Samuli
No eipäs olekaan, pitää pelaajalle mainita asiasta. Kiitos tästä. -Blue_Hill

Male Human Conjurer 1
Lawful Neutral Medium Humanoid
Player Atte T
Xp 1
Faction Cheliax
Prestige 1/1


Init +7
Senses Perception +1


AC13, touch 13, flat-footed 10; (+3 dex, +0 armor)
hp7
Fort+1 , Refl+3 , Will+2
Special defenses


Speed 30ft
Melee Dagger -1 (1d4-1/19-20 x2)
Melee
Ranged Dagger +3 (1d4-1/19-20 x2)
Ranged
Special attacksAcid Dart +3 (1d6) 6/day


Spells known
1st (2/day) — Summon Monester I, Mage Armor, Expeditious Retreat, Ray of Enfeeblement, Feather Fall, Enlarge person
Cantrips (at will) — Read Magic, Acid Splash, Resistance, Detect Magic


Str 9, Dex 16, Con 13, Int 16, Wis 10, Cha13
Base Atk 0; CMB -1; CMD 12
Feats Spell Focus (conjuration), Augment Summoning, Improved Iniative
Skills Acrobatics +4 (1), Diplomacy +6 (1), Know (arcane) +7 (1), Know (history) +7 (1), Know (planes) +7 (1), Perception +1 (1), Spellcraft +7 (1)
Languages Common, Dragonic, Infernal, Abyssal
SQ Bounded Item (-)
Traits Master of Pentacles, Ease of Faith (diplomacy +1)


On personDaggers (2), Spell component pouch, Potion of Cure Light Wounds
In backpackSpellbook, ink, bedroll, Waterskin, Rations (3), Flint and Steel
Immaterial
Encumbrance 4lb. without backpack, 21lb. with backpack (<30 lb. light/31-60 lb. medium/61-90 lb. heavy)


Notes

Magnus on Westcrownin kuihtuvasta kaupungista, itseasiassa vähän sen ulkopuolelta. Maalla kasvaneena, on Asmodeuksen uskon vaikutus jäänyt vähäiseksi.Laiha, pitkä ja lapsesta asti kalju Magnus meni kuitenkin Egorianin kaupunkiin velhon oppiin, ja siellä hän oppikin kutsumaan erilaisia asioita ja olentoja tuonpuoleisesta ja muista maailmoista. Vaikka Asmodeusta hehkutettiin joka puolella Magnusta, ei hänestä tullut fanaattista uskovaista. Magnus ajattelee asioita ensin tieteelliseltä, vasta sitten uskonnolliselta kannalta. Hän kunnioittaa muita uskontoja yhtä paljon kuin Asmodeusta, mutta pitää omia tietojaan ja taitojaan korkeammassa arvossa. Magnus toimii lakiensa mukaisesti, ja liittyi Polunetsijöiden kiltaan , jotta voisi välittää tietonsa ja muistiinpanonsa kotimaahansa.

Magnus on älykäs, kirjaviisas ja näppärä, mutta auttamaton pelkuri. Jos hänellä on mahdollisuus lähteä pakoon, hän ei jätä sitä käyttämättä.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped