Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Magnus Parnan

Sitaatti/rivin konsepti/mitävaan

Male Elf "Wizard" 8
Lawful Neutral Medium Humanoid
Player Tomahawk (39485-1)
Xp 22
Faction Cheliax
Prestige/Fame 21/34


Init +10
Senses Perception +8


AC 14, touch 14, flat-footed 10; (+4 Dex)
hp 58
Fort 5, Ref 7, Will 4


Speed 30 ft
Melee Rod (Light Mace) +1 (1d6 /x2)
Ranged Light Crossbow +7 (1d8 /19-20x2)
Ranged Touch Acid Dart +7 (1d6+3 /x2, acid, range 30 ft)


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str 7, Dex 18, Con 14 (12), Int 23 (21), Wis 7, Cha 7
Base Atk 3; CMB 1; CMD 15
Feats
Skills Skill +x (ranks)
Traits
Languages
SQ


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes WIP

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped