Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Yano

TN Biped Eidolon 1 (1 HD)
Summoner Baron Tsumeko Yukimura


Init +1
Senses Perception +13, Darkvision


hp 11
AC 13, touch:11 , Flat:12 ; (+2 from natural, +1 from dex)

Fort +3, Ref +1 , Will +2
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee +4 d4+3


Str 16, Dex 12 , Con 13, Int 7 , Wis 10 , Cha 11
Base Atk +1 ; CMB +4 ; CMD 15
Feats Skill Focus: Diplomacy
Skills Diplomacy +16 (1), Knowledge Arcana +4(1), Knowledge Planes +12(1), Perception +13 (1)
Extra class skills, Diplomacy, Knowledge (Arcana, Nature, Dungeoneering)
Languages
Evolutions (3 points) Skilled:Perception(1), Skilled:Diplomacy (1), Skilled: Knowledge planes(1)
SQ Link, Share Spells


On person x lbs
In Backpack x lbs
Encumbrance x lb. without armor, x lb. with armor (helvetisti light/ihan vitusti medium/vielä enemmän. heavy)


Notes:


Ulkonäkö:
Persoonallisuus:
Biografia:\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped