Mikhail "Vähämieli" Anduriel

Siis minähän olen Andurielien sukua, te ette.

Male Human Fighter (Two-Handed Fighter) 2
Lawful Neutral
Player Zathow (4197-2)
Xp 4
Faction Cheliax
Prestige/Fame 7/7


Init +1
Senses Perception +1


AC 18, touch 11, flat-footed 16; (+1 dex, +7 armor)
hp 22 (2d10+6)
Fort +7, Ref +1, Will +1


Speed 20 ft. (w/armor)
Melee Mwk Halberd +8, 1d10+6/x3
Melee Mwk Halberd w/PWR ATK +8, 1d10+9/x3
Melee Greatclub +6, 1d10+6/x2
Melee Greatclub w/PWR ATK +6, 1d10+9/x2


Str 18, Dex 12, Con 16, Int 7, Wis 12, Cha 10
Base Atk +2; CMB +6; CMD 17
Traits Hellknight Ancestry, Resilient
Feats Power Attack, Furious Focus, Weapon Focus (Halberd), Improved Sunder
SQ Shattering Strike (Ex): At 2nd level, a two-handed fighter gains a +1 bonus to CMB and CMD on sunder attempts and on damage rolls made against objects. These bonuses increase by +1 for every four levels beyond 2nd.
Skills Climb +9 (2), Intimidate +5 (2), Survival +6 (2)
Languages Common


On person Banded mail, Mwk Halberd
In backpack 50ft hempen rope, 5 torches, Flint & Steel, Bedroll, Cold Weather Oufit, Snow Shoes, Greatclub


Notes

Mikhail, isänsä 'Vähämieleksi' nimeämä, ei koskaan ollut perheen terävin lapsi. Isänsä, Marcus Anduriel, toivoi pojastaan hornanritaria suvun perinnettä jatkamaan, mutta kun kävi ilmi että pojan ymmärrys riittäisi hädin tuskin kaupunginvartioston hommiin Marcus luopui ajatuksesta. Andurielin nimellä oli kuitenkin mainetta hornanritareiden keskuudessa, mikä saattaisi vaarantua jos Vähämieli koettaisi onneaan ritarikunnan palveluksessa. Kun poika ei ollut erityisen komeakaan ei tätä voitu laittaa hoviinkaan oppiin. Marcus tunsi kuitenkin erään polunnäyttäjiä palkkaavan herrasmiehen Absalomista, Ivar Aarteenmetsästäjän, joka oli jo pitkään havitellut Andurielin suvulla pitkään kulkenutta maagista kypärää. Pitkin hampain Marcus suostui luovuttamaan tämän kypärän Ivarille vastineeksi siitä että Mikhailista tehtäisiin polunnäyttäjä eikä tämä palaisi Corentyniin pitkään aikaan, vaan veisi toilailunsa ja Andurielin nimen häpäisyn niin kauas ettei se kuuluisi enää Corentyniin asti. Mikhail lähtikin mielellään "palvelemaan isänmaataan ja sukuaan" ja toimittamaan kypärää Absalomiin, jossa Ivar kiitollisena kypärää hypistellessään julisti Mikhailin oikeutetuksi kutsumaan itseään polunnäyttäjäksi. Mukaansa hän oli saanut isältään neuvon "yrittää olla tapattamatta itseään heti", ketjupanssarin sekä hilparin, jossa Marcus toivoi olevan riittävästi välimatkaa terän ja käyttäjän välissä jottei poika leikkaisi itseltään sormia.
Ainakaan heti aluksi.

Mikhail toimii polunnäyttäjäryhmässään innokkaana osallisena ja henkisestä vajavuudestaan huolimatta on kuitenkin melko taitava hilparinsa kanssa. Sotilaskoulun selviytymiskurssilta jäi myös jotakin mieleen joten luonnon armoille joutuessaan Mikhail ei ole täysin avuton. Mikhail on vakuuttunut siitä että juuri hän on tekemässä korvaamattoman tärkeää tehtävää Cheliaxille ja edistämässä kotimaansa asiaa kaukomailla, eikä kaihda tilaisuutta kertoa olevansa Marcus Andurielin, maineikkaan hornanritarin, poika.

Pelatut skenaariot:

1: 29.9.2011 #52: The City of Strangers, Part II - The Twofold Demise
2: 29.11.2011 #3-05: The Frostfur Captives
3: 15.11.2012 #51 The City of Strangers—Part I: The Shadow Gambit
4: 17.2.2013 #2–21: The Dalsine Affair
5: 3.8.2013 #0-07: Among the Living\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped