Pathfinder Society -hahmot

Päiv. 28.6.2013: Expa, prestige/fame ja In character-juttuja

Miroslav Machai

On rankkaa olla Mirppa

Male Tiefling Magus Lv 3
True Neutral Medium Outsider (Native)
Player Kohva (58380-2)
Xp 7
Faction Osirion
Prestige/Fame 9/11


Init 3 (+3 Dex)
Senses Perception +3; Sense Motive +2; Darkvision 60 ft


AC 17, touch 13, flat-footed 13; (+3 armor, +3 Dex)
HP 25
Fort 5, Ref 4, Will 5
Special Defenses Fiendish resistance (cold/elec/fire +5)


Speed 30 ft
Melee Rapier +4 (1d6 +2)
Melee Club +4 (1d6 +2)
Ranged Light crossbow +5 (1d8)
Special Attacks -


Spells known
1st (4/day) — Burning Hands, Corrosive Touch, Feather Fall, Gorum's armor, Lock Gaze, Magic Missile, Shield, Shock Shield, Shocking Grasp, True Strike
Cantrips (4/day) — Magus spell list; Acid Splash; Arcane Mark; Dancing Lights; Daze; Detect Magic; Disrupt Undead; Flare; Ghost Sound; Light; Mage Hand; Open/Close; Prestidigitation; Ray of Frost; Read Magic; Spark


Str 14, Dex 16, Con14 , Int 16, Wis 14, Cha 6
Base Atk 2; CMB 3; CMD 16
Feats Dodge (+1 AC)
Skills Acrobatics +4 (1); Bluff 0; Disable device +8 (1); Knowledge (Arcana) +8 (2); Knowledge (Dungeoneering) +7 (1); Knowledge (History) +4 (1); Knowledge (Local) +4 (1); Knowledge (Nature) +4 (1) Knowledge (Planes) +7 (1); Linguistics +6 (3); Spellcraft +8 (2); Stealth +5; Use magic device +3 (2)
Traits Vagabond Child (Disable device +1); Focused Mind (+2 concentration)
Languages common, abyssal, elven, draconic, infernal, sylvan, dwarven, undercommon
SQ Race: Spell-like ability (Darkness), Prehensile tail (Fiendish sorcery)
Class: Arcane pool; Spell combat; Spellstrike, Magus Arcana: Spell Shield


On person Studded leather armor (20 lbs); Artisan’s outfit (4 lbs); Spellbook (3 lbs); Spell component pouch (2 lbs); Rapier (2 lbs)
In backpack Ink (-), Inkpen (-), Parchament x5 (-), Thieves’ tools (1 lb), Pathfinder's kit (15 lb), ration x 10 (10 lb), wand of cure light wounds (charges left: 47) (-), Alchemist's fire x 5 (5 lbs), Acid flask x 5 (5 lbs)
Wealth 3225 GP
Encumbrance 31 lb. without backpack, __ lb. with backpack (<58 lb. light/<116 lb. medium/<175 lb. heavy)


Notes

Ulkonäkö
Rakenteeltaan ihmismäinen Miroslav herättää helposti huomion useilla erikoisilla piirteillään, joista selvin lienee nuorukaisen kauttaaltaan epätasaisen harmaa iho. Harmautta rikkovat vain mustat raajat ja silmänympäristöt. Kynnet ovat niin ikään mustat ja erottuvat mustista sormista lähinnä vain pienen kiiltonsa avulla. Hiukset ovat sekaiset, tummat ja muuttuvat niskasta alaspäin selässä kasvavaksi harjaksi. Harja jatkuu ohuena aina vähän matkaa pitkän hännän päälle.
Alaleuan reunoilla Miroslavilla on ihon päällä valkoiset luumuodostelmat, jotka näyttävät kuin ylimääräisiltä leukaluilta. Rystysissä kasvaa valkoisia luunystyjä. Nämä ylimääräiset luut voivat hajota ja kasvaa takaisin, mutta ne eivät ole kyllin vahvoja suojaamaan iskuilta. Muuten varsin värittömästä olemuksesta erottuvat helposti kirkkaan oranssit, pienipupilliset silmät.

Taustatarina
Miroslav syntyi nuorelle äidille ainoana lapsena jossain päin kylmää ja karua Irriseniä. TO BE CONTINUED...

Pelatut skenut
Lv 1: First steps #2, First steps #3, #4-18: The Veteran's Vault
Lv 2: #29: The Devil We Know I: Shipyard Rats, #30: The Devil We Know II: Cassomir's Locker, #41: The Devil We Know III: Crypt of Fools
Lv 3: #48: The Devil We Know IV: The Rules of the Swift

"On rankkaa olla Mirppa" eli Mirpan edesottamuksia tiennäyttäjänä

  • Miroslavin uskollinen huivi otti damagea ison taikapantterin käytyä nukkuvan maguksen kimppuun. Taitavana poikana Miroslav paikkasi huivinsa pathfinder's kitistä löytämillään tarvikkeilla. Harmi vaan, että lanka oli väärän väristä eikä lukutoukka ole järin taitava käyttämään neulaa ja lankaa.
  • Saatuaan haukut tehtävänsä osittaisesta epäonnistumisesta harmaaihoinen magus sulkeutui useaksi päiväksi kirjastoon opiskelemaan lisää uusia kieliä, jotta epäonnistuminen ei olisi Linguisticsin ränkittömyydestä enää kiinni.

    In Character-käytös ja muut jännyydet
  • Ei opettele loitsuja, jotka aikaansaavat kylmyyttä koska vihaa kylmää.
  • Hänen hiilaustikkunsa, ei muiden. Paitsi jos on velkaa jolle kulle jostain.
  • Oma napa tärkein napa. Oma selviytyminen pitää turvata, muut huolehtikoon itsestään.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped