Pathfinder Society -hahmot Attach:Moeki.png Δ

Moeki Metsänväri (6089-19)

Halfling roguePFU (underground chemistACG 1
Lawful Neutral Small Humanoid (halfling)
Player Veltzeh (6089-19)
XP 2
Faction The Exchange
Prestige/Fame 2/4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Init +3
Senses Perception +7
Speed 20 ft. (15 ft. encumbered)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AC 18, flat-footed 14, touch 15, fft 11 (+1 size, +3 armor, +3 Dex)
HP 10 (0d10+1d8+1*1+1)
Fort +3, Ref +6, Will +2; +2 vs. fear
CMD 12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attack

 • melee Unarmed strike +4, 1d2+0, B, ×2 (nonlethal) (AoO)
 • melee Brass knuckles +4, 1d2+0, B, ×2 (monk, see text)
 • melee Dagger (mithral) +5, 1d3+0, P or S, 19–20/×2 (—)
 • melee Sap +4, 1d4+0, B, ×2 (nonlethal)
 • ranged Dagger (mithral) +5, 1d3+0, P or S, 19–20/×2 (—)
 • ranged Dart +4, 1d3+0, P, ×2 (—)
 • ranged Sling +4, 1d3+0, B, ×2 (—)
 • ranged Shortbow, composite +5, 1d4+0, P, ×3 (—)
 • ranged splash weapon +4, 1d6+0, energy, ×2, splash 1
 • ranged splash weapon +4, 2d4+0, energy, ×2, splash 1

CMB +-1
Special Attacks

 • sneak attack: +1d6 dmg, range 30 ft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Str 10, Dex 16, Con 13, Int 16, Wis 12, Cha 10
BAB +0
Traits Spirit Animal PotN (Mammoth (Fortitude)), Know the Land FoB (Survival)
Feats Weapon Finesse, Dodge
Skills Acrobatics +7 [1], Appraise +3, Bluff +0, Climb +4 [1], Craft (alchemy) +7 [1], Diplomacy +0, Disable device +7 [1], Disguise +0, Fly +3, Heal +1, Intimidate +0, Knowledge (dungeoneering) +7 [1], Knowledge (local) +7 [1], Linguistics +7 [1], Perception +7 [1], Perform (dance) +0, Ride +3, Sense motive +1, Sleight of hand +7 [1], Stealth +11 [1], Survival +1, Swim +0, Use magic device +4 [1]
Torstaisin

 • Acrobatics (jump) penalty: −4.
 • Knowledge (local): +2 regarding Kaer Maga. s2a
 • Stealth: penalty for moving: −5 (not −10); penalty for sniping: −10 (not −20).

Languages Common/Taldane, Halfling, Hallit, Varisian, Skald, Azlanti
Special Qualities Halfling ARG: small, slow speed, fearless, halfling luck, keen senses, swift as shadows; Rogueunchained (PFU) (underground chemist ACG): finesse training (Weapon Finesse), trapfinding
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Special Abilities

 • Swift as Shadows: Reduce the penalty for using Stealth while moving by 5. Reduce the Stealth check penalty for sniping by 10.
 • Trapfinding: Disarm magic traps.
 • Weapon Finesse: Use Dexterity instead of Strength when attacking with light weapons, rapier, whip, spiked chain in melee.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gear
On body mwk darkwood composite (+0) shortbow (0,5 lb), mwk studded leather (10 lb), wand of CLW (50), Brass knuckles (1 lb), Dagger (mithral) (0,5 lb), Dart (2) (1 lb), Sling, Sap (2 lb), Arrow (10) (1,5 lb), Cold iron arrow (5) (0,75 lb), Arrow weapon bl. Silver (5) (0,75 lb), Arrow, blunt (5) (0,75 lb), Pouch, belt (empty) (0,125 lb), spring-loaded wrist sheath (2) (0,5 lb), Weapon cord (2), Acid (flask) (2) (2 lb), Holy water (flask) (1 lb), Map maker's kit (2 lb), Thieves' tools, masterwork (2 lb), Explorer's outfit (2 lb), weight 24,25 lb
inside spring-loaded wrist sheath (left): wand of CLW
inside spring-loaded wrist sheath (right): mithral dagger
In belt pouch Bell, Candle (10), Chalk, 1 piece (10), Earplugs (5), Flint and steel, glass cutter, Inkpen, Parchment (sheet) (5), Sewing needle, snorkel, weight 0 lb
In backpack Arrow (10) (1,5 lb), Cold iron arrow (15) (2,25 lb), Arrow weapon bl. Silver (5) (0,75 lb), Arrow, blunt (15) (2,25 lb), Dart (4) (2 lb), Backpack (empty) (0,5 lb), Blanket, winter (0,75 lb), Case, map or scroll (0,5 lb), Chalkboard (2 lb), drill (1 lb), fishing kit (0,5 lb), Flask (empty) (1,5 lb), Magnet (0,5 lb), Oil (1-pint flask) (4) (4 lb), Piton (2) (1 lb), Rice paper (sheet) (20), Sack (empty) (0,125 lb), String or twine (50 ft.) (2) (1 lb), Vial, iron (2) (2 lb), Waterskin (1 lb), weight 20,75 lb
In sack Bedroll (1,25 lb), Crowbar (5 lb), Grappling hook (4 lb), Iron spike (2) (2 lb), Rations, trail (per day) (10) (2,5 lb), Rope, hemp (50 ft.) (10 lb), saw (2 lb), waterproof bag (2) (1 lb), weight 27,75 lb Kannossa Meilinillä
In lodge Block and tackle (5 lb), Canvas (sq. yd.) (2) (2 lb), collapsible plank (10 lb), Flask (empty) (2) (3 lb), Shovel or spade (8 lb), Alchemy crafting kit (5 lb), Saddlebags (8 lb), yak, weight 41 lb
Money 0 gp, 0 sp, 0 cp (in handy haversack)
Encumbrance 24,25 lb (27,75 lb in sack) (Light 25 lb, Medium 50 lb, Heavy 75 lb)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • No Stranger to the City s2a +2 bonus to Knowledge (local) regarding Kaer Maga. Cross off this boon to reroll a single Bluff, Diplomacy, Intimidate check made to influence a citizen of Kaer Maga.
 • Subtle Revenge s2b You chose to undermine Torch’s schemes in Osirion, and it seems he never found out about your sabotage. This may lead him to miscalculate a risk or fail at an important scheme in the future.
 • ? s3
 • ? s3
 • ? s3
 • APG: Advanced Player's Guide; FG: Pathfinder Society Field Guide; GOP: PFS Guide to Organized Play; SOS: Seekers of Secrets; UE: Ultimate Equipment; UC: Ultimate Combat; PFU: Pathfinder Unchained; ACG: Advanced Class Guide; FoB: Faiths of Balance; PotN: People of the North.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Suunnitelma:

 • lvl 1: rogue (underground chemist, sniper, scout), feat: dodge
 • lvl 2: rogue, talent: bomber
 • lvl 3: rogue, feat: mobility
 • lvl 4: rogue, talent: PBS
 • lvl 5: rogue, feat: combat reflexes
 • lvl 6: pathfinder delver
 • lvl 7: shadowdancer, feat: precise shot
 • lvl 8: shadowdancer
 • lvl 9: rogue, talent: wall climber, feat: se puolituisten sure-footed
 • lvl 10: rogue
 • lvl 11: rogue, talent: ?, feat: ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Land of origin: Realm of the Mammoth Lords
 • Religion: the Green Faith
 • Height: 94 cm / 3'1"
 • Weight: 15 kg / 34 lbs.
 • Hair: grey
 • Eyes: green
 • Skin: light
 • Age: 25+1
 • Clothes: Moeki wears a white top and white skirt or shorts when not wearing armour.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 1. 2014-08-09: First Steps, Part I: In Service to Lore
 2. 2014-12-02: #5–12: Destiny of the Sands, Part I: A Bitter Bargain s2
 3. 201--: #5–08: The Confirmation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tausta: Moeki syntyi pieneen kellidien mailla kiertävään puolituisheimoon. Heimo kulki kesyttämiensä mastodonttien kanssa, joiden selkään he olivat jopa rakentaneet pieniä asumuksia auttamaan äärimmäisessä kylmässä selviytymistä. Heimon luona asui myös usein väiaikaisesti ihmisiäkin, kellidejä, jotka olivat usein yllättyneitä siitä, että puolituisetkin selvisivät niin kylmässä, ja yleensä arvostivat puolituisten vieraanvaraisuutta ja kykyjä kuunnella ja kertoa hyviä tarinoita.

Koska puolituiset olivat vielä säilyttäneet kiintymyksensä elämän pieniin iloihin, kuten hyvään ruokaan ja ystävällisiin tapoihin, kellidit sekä kiittelivät että arvostelivat heidän asennettaan. Vähättely oli, kuten tavallista, kaikkein yleisin reaktio, mutta se sopi puolituisille.

Moekia sen sijaan alkoi kyllästyttää sekä vähättely että ainainen taistelu talvea vastaan. Aikuistuttuaan hän jätti heimonsa ja viipyi ensin hetken Hillcrossissa. Jo siellä hän pelästyi hieman ihmistenpaljoutta ja sitä, kuinka paljon erilaisia tyyppejä joukkoon mahtuu. Todettuaan, että kai se oli suuressa maailmassa odotettua, hän ei ole yleensä pelästynyt kohdatessaan jälleen kerran jotain uusia ja ihmeellisiä yhteiskuntia.

Hillcrossista Moeki matkusti yhä vain etelämmäs kauppakaravaanien mukana, jotka ottivat yleensä maksun vastaan Moekin tekeminä alkemiaesineinä tai muina ammattipalveluina.

Jossain Cheliaxin paikkeilla Moeki joutui vaikeuksiin orjuuttajien kanssa, koska hänellä ei ollut vapaan henkilön henkilöpapereita, mutta hän pakeni näyttävästi jakkinsa selässä tavaroita roiskuen. Pakoon päästyään hänellä vaikutti olevan isompikin ongelma, sillä häntä jahtasi parin kilometrin matkan hyvin huvittunut tiennäyttäjäryhmä ratsastaen yhden hevosen ja yhden druidin päällä. He saivat Moekin kiinni ja kantoivat hänet lähimpään loosiin värväytymään Tiennäyttäjäjärjestöön. Alun säikähdyksen jälkeen Moeki totesi, että ei kai poluttaminen niin erikoista olisi, etteikö hän sitä voisi tehdä.

Moeki oli jo sen verran kokenut, että hänen virallinen koulutuksensa Suurloosissa ei kestänyt kovin kauaa. Lisäksi hän ei nähnyt mitään järkeä ohjaajia vastaan kapinoimisessa ja tunnilla nukkumisessa, jotka aiheuttivat viivästymisiä muiden koulutettavien kohdalla.

Persoonallisuus: Moeki vaikuttaa siltä, että hän ei oikeasti ylläty mistään uudesta. Vaikka hän pitää hauskanpitämisestä, hän on silloinkin hyvin hillitty. Jopa umpikännissä hän korkeintaan elävöittää jotain huonoa tarinaansa ja nauraa kovasti omille vitseilleen, jotka koostuvat enimmäkseen sanaleikeistä. Hän hymyilee lähes aina ja kaikelle, mikä toisaalta vaikuttaa kovin ystävälliseltä ja toisaalta ehkä oudolta. Taistellessaan hän ei yleensä hymyile koko aikaa, mutta väläyttää usein kavereilleen hymyn, ja joskus vihollisillekin. Hänellä on joskus mukanaan läjä alkemialitkuja, joiden haistelusta hän pitää.

Ulkonäkö: Moekilla on vaalea iho, pitkä harmaa tukka ja vihreät silmät. Hän on puolituiseksi hyvin pitkä. Hän on tottunut hyvin kylmään säähän, joten jossain Varisian eteläpuolella hänellä on usein hyvin vähän vaatteita päällään.

Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Veltzeh.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped