3 xp Mugi Moguworg
Neutral Dwarf Fighter 2
Prestige Award: 4 Osirion

SkillRanksAbl.Total
Appraise (int)+2
BalanceACP (dex)-1
Bluff (cha)-2
ClimbACP4(str)+5
Concentration (con)+3
Craft Alchemy5(int)+7
Craft Embalming5(int)+7
Decipher Script (int)-
Diplomacy (cha)-2
Disable Device (int)-
Disguise (cha)-2
Escape ArtistACP (dex)-1
Forgery (int)+2
Gather Information (cha)-2
Handle Animal (cha)-
Heal (wis)-1
HideACP (dex)-1
Intimidate (cha)-2
JumpACP4(str)+5
Kno (arcana) (int)-
Kno (dungeoneering) (int)-
Kno (engineering) (int)-
Kno (geography) (int)-
Kno (history) (int)-
Kno (local) (int)-
Kno (nature) (int)-
Kno (nobility) (int)-
Kno (planes) (int)-
Kno (religion) (int)-
Listen (wis)-1
Move SilentlyACP (dex)-1
Open Lock (dex)-
Perform (cha)-
Profession (wis)-
Ride2(dex)+3
Search (int)+2
Sense Motive (wis)-1
Sleight of HandACP (dex)-
Spellcraft (int)-
Spot (wis)-1
Survival (wis)-1
SwimACP*2 (str)-1
TumbleACP (dex)-
Use Magic Device (cha)-
Use Rope (dex)+1
Equipment lb.
Chain Shirt25.0
Armored Kilt15.0
MW Buckler 5.0
MW Cold Iron Guisarme12.0
Guisarme12.0
Dwarven Waraxe 8.0
Spiked Gauntlet 1.0
2 x Net12.0
Club 3.0
Traveler's Outfit .0
Backpack (total 25.0 lb) 0.5
Waterskin 1.0
Flint & Steel .0
Bedroll 1.25
Trail Rations (4 days) 1.0
2 x Cure Light Wounds potion 0.0
4 x Cure Light Wounds scroll 0.0
5 x Alchemical Fire 5.0
 --99

Viimeiselle matkalle valmistellut:

  1. Glen Ihap Roy,
    Human Cleric of Cayden Cailean
  2. Wulfen Barbarian
STR16(+3)HP21Speed20
DEX12(+1)AC16Init+1
CON16(+3)touch11SR-
INT14(+2)flat-f.15Fort+6
WIS9(-1)ff.touch10Refl+1
CHA7(-2)BAB+2Will-1

AttackTo HitDmgCriticalRangeType
MW CI1 Guisarme+62d4+4x310 fts
Guisarme+52d4+4x310 fts
Dw2 Waraxe (th)+51d10+4x35 fts
CI1 Longspear+51d8+4x310 ftp
Net-1special 10 ftspecial
Spiked Gauntlet+51d4+3x25 ftp
Club+51d6+3x25 ftb

Special Abilities
Darkvision
Stone Cunning
Stability
+2 against poison
+2 against spells and spell-like effects
+1 attack rolls against orcs and goblinoids.
+4 dodge bonus to AC against giant type.
+2 on Appraise checks to stone or metal items.
+2 on Craft checks to stone or metal.

Feats
Combat Expertise
Improved Trip
Combat Reflexes
Stay Deaths Embrace

Languages
Dwarven, Common (Talden), Osirion, Ancient Osirion

Notes
1 Cold Iron
2 Dwarven


Pharasmaa palvova Dwarf Fighter Osirionista.

Mugi on varttunut suurimman osan ikäänsä Pharasman temppelissä minne hänet oli pienenä pelastettu aavikolta eksyneenä. Temppelissä Mugi oppi auttamaan ruumiiden käsittelyssä sekä preparoinnissa tuonpuoleista matkaa varten. Mugi ei kumminkaan ollut kovin hyvä rituaaleissa, paremminkin litkujen ja muiden asioiden käsittelyssä kuten käärinliinoissa.

Mugin tehtäviin kuului myös olla yhtenä temppelin vahdeista ja huolehtia ettei asiattomat pääse sisään tai preparoinnissa olevat asiakkaat horteile ulos. Koska on tärkeää että kaikki palat ovat tallella kun matkataan tuonpuoleiseen Mugille kuten muillekin vartijoille opetettiin tekniikoita joilla tarpeen vaatiessa saadaan helpommin joku maihin ja sidottua.

Onnettomuudekseen Mugi oli vartiovuorossa kun joukko preparoinnissa olevia asiakkaita lähti liikkelle ja onnistuivat karkaamaan temppelin alueelta. Mugi sai asian syyt niskoilleen ja komennuksen etsiä karanneet ja toimittaa ne takaisin temppeliin.

Seuratessaan jälkiä ulos Osirionista Mugi törmäsi Poluttajiin ja päätti ryhtyä jäseneksi koska mitä ilmeisimmin joutuisi matkaamaan paljonkin ja Osirionin ulkopuolinen maailma oli Mugille tuntematon.

Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: washutin

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped