Pathfinder Society -hahmot

Mukundi Kiwambala (R.I.P.)

Yes, my people run around naked and eat people.

Male Human Guide Ranger 1
N Medium Humanoid (Human)
Player Sazmo
Xp 1
Faction Shadow Lodge
Prestige/Fame 0/2


Init +2
Senses Perception +5


AC 15, touch 12, flat-footed 13; (+2 dex, +2 armor, +1 shield)
hp 11
Fort +3, Ref +4, Will +1
Special Defenses


Speed 30 ft.
Melee trident +2 (1d8+1/x2)
Ranged chakram +3/+4P (1d8+1/+2P/x2)
Ranged darkwood comp. longbow +4/+5P (1d8+1/+2P/x3)
Special Attacks Ranger's Focus (1/day), PPoint-Blank Shot


Str 12, Dex 15, Con 12, Int 16, Wis 12, Cha 12
Base Atk +1; CMB +2; CMD 14
Feats Point-Blank Shot, Precise Shot
Skills Craft (alchemy) +7 (1), Knowledge (dungeoneering) +7 (1), Knowledge (geography) +8A (1), Knowledge (nature) +7 (1), Knowledge (history) +8A (1), Perception +5 (1), Spellcraft +7 (1), Stealth +6 (1), Survival +5/+6* (1), Swim +5 (1)
* follow/identify tracks, A Artifact Hunter
Traits Artifact Hunter [Knowledge (history)], Shadow Diplomat
Languages Polyglot, Taldane, Osiriani, Vudrani, Kelish
SQ Ranger's Focus, Track, Wild Empathy


On person leather armor, 10 x chakram, trident, light wooden shield, MW darkwood comp. longbow (Str +1)
In backpack bedroll, waterskin, cold weather outfit, rope, grappling hook, torch x 3
Immaterial 108 gp
Other Mule
Encumbrance x lb. without backpack, y lb. with backpack (43 lb. light/ 44-86 lb. medium/ 87-130 lb. heavy)


Notes

  • Kuuluu Zenj Mwangien heimoon.
  • Kotoisin Nantambun kaupungista Mwangista, jossa toimii erittäin vanha magian akatemia Magaambya.
  • Kiinnostunut oman "maansa" - ja muun maailman - historiasta. Tämä tiedonjano vei Tiennäyttäjiin.
  • Oppi vudran kielen vierailevalta maagiopettajalta ja chakramin kätevyyden tämän henkivartijoilta.
  • Kiinnostunut alkemiasta ja Absalomissa saa kuulemma hyvää koulutusta - lisäsi intoa liittyä Tiennäyttäjiin.
  • On huomannut, että muut pitävät Mwangeja "villi-ihmisinä" ja antaa etenkin hölmömpien luulla niin. Parempi pitää joitain "ässiä hihassa".
  • Pitää atrainta tuotekehityksenä keihäästä ja siirtyi sen käyttäjäksi.

Pelatut skenaariot:

  1. Intro First Steps, Part III: A Vision of Betrayal
  2. #41 The Devil We Know, Part III: Crypt of Fools (kuoli)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped