Eristäytyminen, suru ja väsymys näkyvät Murielin silmissä.

Silver Crusader Muriel Thomas

Nykyisin Muriel on eläkkeellä aktiivisen seikkailijan hommista. Hän valitsi kotimaastaan Lastwallista pienen kylän ja kyläläiset ottivat Murielin mielellään kokemuksensa vuoksi pormestariksi. Muriel jakaa mielellään Erastilin oppeja kylässään, opettaen nuorukaisia sekä hyödyntämään metsää että puolustautumaan sen uhkia vastaan. Lisäksi, ennen eläkkeelle lähtöään, Murielin poika Roivas halusi tavata isänsä. Välit ovat vieläkin hieman jäykät, mutta Muriel ei voisi olla onnellisempi. Todellakin, Erastil on häntä varjellut. Ja varjelee edelleen.

Male Human Fighter 6 / Inquisitor of Erastil 6
LG Medium humanoid (human)
Player Atteisti (43900-3)
Xp 33
Faction Silver Crusade
Prestige/Fame 54/62


Init +8
Senses Perception +15


Special Qualities
Armor Training +2 (+2 max dex, -2 ACP) Can move his full speed wearing heavy and medium armors
Weapon Training +1 Hammers
Missile Shield: Once per turn deflect a ranged attack with a shield
Flanking Foil: When successfully attacks a foe, that foe does not gain flank bonuses and cannot deal sneak attack vs Muriel for 1 round.
Monster Lore: Adds wisdom-modifier to Knowledge checks concerning monsters.
Detect Alignment: Can cast detect good/chaos/evil/lawful at will.
Amulet of Elemental Strike: Flashes when there is an elemental in 60 feet. Flashes in the color of the elemental. Resist energy 5 for only that elemental's attack. Ignores elementals damage reduction.
Solo Tactics: At 3rd level, all of the inquisitor's allies are treated as if they possessed the same teamwork feats as the inquisitor for the purpose of determining whether the inquisitor receives a bonus from her teamwork feats.
Teamwork feat: As a standard action, the inquisitor can choose to learn a new bonus teamwork feat in place of the most recent bonus teamwork feat she has already learned. An inquisitor can change her most recent teamwork feat a number of times per day equal to her Wisdom modifier.
Bane: 9 rounds/day


AC 28, touch 13, flat-footed 26; (+11 armor, +2 Dex, +4 shield, +1 Deflection)
hp 112 (6d10+6d8 +6 favored class +12 Toughness)
Fort 14 , Ref 8 , Will 13; +3 to fear saves, -2 against disease


Speed 30ft
Melee +1 Adamantine Holy Warhammer +19/+14 (1d8+10 (+2d6 against evil)/ x3), Power Attack w/ +1 Warhammer +16/+11 (1d8+16 / x3), MWK Cold Iron Longsword +15/+10 (1d8+4 / 19-20 x2), Cold Iron Longspear +14/+9 (1d8+9 / x2)
Ranged Javelin +12 (1d6+4 / x2, range 30ft)


Str 18 , Dex 14, Con 15 , Int 14 , Wis 18, Cha 8
Base Atk +9; CMB 12; CMD 25
Feats Weapon focus (Warhammer), Toughness(Human) , Power attack (Fig1), Shield Focus (fig 2), Cleave (lvl 3), Weapon Specialization (Warhammer) (fig4), Blind-Fight (lvl 5), Missile Shield (fig 6), Flanking Foil (lvl 7), Shake it Off (Teamwork), Saving Shield (lvl 9), Extended Bane (lvl 11)
Skills ACP -2 Included Climb +7, Diplomacy +10, Heal +10, Intimidate +6, Knowledge (Arcana) +11, Knowledge (Dungeoneering) +11, Knowledge (Engineering) +10, Knowledge (Nature) +11, Knowledge (Planes) +11, Knowledge (Religion) +11, Linguistics +6, Perception +14, Profession (Builder) +10, Profession (Mayor) +19, Sense Motive +15, Spellcraft +14, Survival +18, Swim +9
Traits Reactionary (+2 initiative), Devotee of the Faith (+1 on Geography and Nature Knowledges, One (nature) is always a class skill
Languages Common, Varisian, Sylvan, Skald, Undercommon, Azlanti, Abyssal


Inquisitor Spells: Concentration +6
0: Sift, Detect Magic, Read Magic, Create Water, Light, Stabilize,
1: (5/day): Divine Favor, Expeditious Retreat, True Strike, Lend Judgment
2: (2/day): See Invisibility, Lesser Restoration, Resist Energy, Ghostbane Dirge (DC 16) Domain: Community (Heal 1d6+1 nonlethal damage, cure fatigued, sickened and shaken conditions, useable 6/day)


On person +2 Comfort Fullplate (50 lb.), +1 Adamantine Holy Warhammer (5 lb.), MWK Cold Iron Longsword (4lb.), MWK Alchemical Silver Warhammer (5 lb.) , 2 Javelins (4lb.), +2 Light steel shield (6lb.), Belt of str/con +2, 2 Spring loaded wrist sheaths (2) On right sheath =Potion of CLW, On left sheath= Wand of cure light wounds (35 charges), Ioun Torch, 1 alchemist fires, 1 holy waters, 2 potions of CLW, Ring of Protection +1, Wayfinder, Cloak of Resistance +2, ''Headband of int/wis +2 (skill ranks -> profession (mayor)
In backpack , Silk rope (50 ft) (5 lb.), Pathfinder's Kit (22 lb.), Journal (1 lb.), Inkpen and Ink, Chalk, Two sacks (1 lb.), , Masterwork Tool (+2 Profession), Grappling hook
Lodge Locker:Hooded Lantern (2 lb.), Oil(3) (3 lb.), Artisan's Outfit (4lb.), Cold Weather Outfit (7 lb.), Climber's kit, Hammer(2 lb.), Alchemical Silver Trident (4 lb.) Wealth 15233gp.
Encumbrance 55 lb. without backpack, 88 lb. with backpack (58 lb. light/ 59-116 lb. medium/117-175 lb. heavy


Muriel Thomasin elämä oli pitkään hienoa, jopa poikkeuksellisen hienoa Lastwallin villillä seudulla. Muriel omisti menestyneen rakennusliikkeen, jolla oli kourallinen työntekijöitä. Firma rakensi taloja, mökkejä ja muita asumuksia Lastwallin alueella.

Myös perhepuolella Muriel loisti. Hänen vaikutusvaltansa ja hyvä ulkonäkönsä toi mahdollisuuden kosia Vellumiksen kauneinta naista. Yhdessä he saivat kaksi poikaa, Arundin ja Roivaksen, joista toisesta oli tuleva Murielin yrityksen jatkaja.

Mutta kuten kaikilla tiennäyttäjillä, jotain meni vikaan. Murielin poissaollessa työmaalta, alueen örkit päättivät hyökätä ja tappoivat työntekijät viimeiseen mieheen. Vaikka työmaalla oli vartijoita, örkkien määrä yllätti heidät. Kaupunkilaiset kuulivat rakennustyömaan kohtalosta ennen Murielia ja juorut alkoivat lisääntyä, että Muriel ei huolehtinut turvamiehistä ja laittoi tarkoituksella miehensä rakentamaan villille alueelle. Huhut yltyivät niin koviksi, että Muriel ei saanut palkattua uusia työntekijöitä ja jopa hänen vaimonsa uskoi niihin. Yhtenä yönä vaimo huumasi Murielin ja lähti karkuun lastensa kanssa. Muriel teki parhaansa, mutta ei onnistunut löytämään heitä – varsinkin kun kaupunkilaiset olivat salaa onnellisia miehen epäonnesta.

Muriel katkeroitui, ryhtyi ryyppäämään ja antoi ulkonäkönsä rapistua. Entinen hieno koti muuttui pieneksi majaksi keskellä örkkien asuttamaa metsää. Muriel oppi elämään örkeiltä piilossa, ja teki rauhassa omaa sahtia. Muriel tuskin olisi kuultu mitään, ellei hän olisi osunut tiennäyttäjien eteen. Nuoret seikkailijat olivat alakynnessä, kun joukko örkkejä pieksi heitä. Muriel, muistaen omien työntekijöidensä kohtalot (ja heidän runnellut ruumiinsa), hyökkäsi yllättäen örkkien kimppuun, hakaten heidät palasiksi vanhalla työvasarallaan. Tiennäyttäjät ylistivät vanhan miehen hyökkäystä ja maksoivat hänelle suojelusta takaisin Absalomiin. Muriel epäröi hetken, mutta päätteli että örkit hautoisivat kostoa hänelle kun ruumiit löydettäisiin, ja päätti lähteä mukaan.

Absalomiin päästyä Murielia kosiskeltiin liittymään Tiennäyttäjiin, vaikka hän olikin rappioitunut alkoholisti. Mies oli kuullut aikaisemmin Tiennäyttäjien järjestöstä, ja koki ettei hänellä ole mitään menetettävää. Kaksivuotisen koulutuksen aikana Muriel jätti alkoholin, mutta taistelee sen houkutuksia vastaan vieläkin.

Hänen suurimpana toiveenaan on nähdä hänen lapsensa ennen kuin elämä hänestä jättää, ja toivoo että Tiennäyttäjien kanssa seikkaileminen toisi hänelle tämän mahdollisuuden.

Tiennäyttäjänä toimiminen antoi Murielille paljon vapautta ja resursseja. Tehtäviensä aikana hän kyseli lapsistaan, ja onnistui löytämään toisen poikansa, Gerwikin, läheltä Magnimaria. Arund oli ottanut isänsä työmentaliteetin omakseen ja rakensi taloja Varisiassa. Saadessaan tiedon rakennuspaikasta, Muriel lähti päättäväisesti etsimään häntä. Mutta tragedia nosti päätään taas. Rakennuspaikalla kerrottiin, että Arund ja muutama työmies olivat jääneet villipetojen hyökkäyksen kohteeksi. Arund oli antanut henkensä, jotta työmiehet pääsisivät karkuun. Ruumista ei oltu uskallettu hakea, mutta Muriel sai suostuteltua työmiehet mukaansa etsimään ruumista. Hyökkäyspaikalla, aivan kuin kohtalon oikusta, oli suuri villipeura, jonka päältä Arundin vanhat vaatteet repeytyivät päältä. Työmiehet juoksivat tätä näkyä karkuun, mutta Muriel ymmärsi että tämä on merkki jumalilta. Täten hän päätti omistaa elämänsä Erastilin palvelemiseen, ja tiennäyttäjänä työskentelemällä hän pääsee varmistamaan että Erastilin sanaa ei rikota missään. Tämän hän on velkaa jumalalle, poikansa pelastamisesta.

Toista poikaansa, Roivasta, hän ei vielä ole löytänyt. Mutta paniikki ja suru Murielin sydämestä on laskenut suuresti. Erastil valvoo hänen sukuaan.

Luonne: Elämänsä tragediat ja alkoholi jätti Murielin persoonallisuuteen arpia. Hän kokee, että uusiin ihmisiin liiallinen ystävystyminen asettaa hänet uusien pettymysten tielle. Nuorempia tiennäyttäjiä katsellessaan hän muistaa poikansa ja jättämisen surun. Muriel suhtautuu muita rotuja kohtaan suopeasti, sillä metsässä näki mitä erilaisempia olentoja. Mikäli hänelle tarjotaan alkoholia, hän kieltäytyy siitä yrmeästi, mutta ei suostu kertomaan syytä.

Nykyään Muriel suhtautuu elämään paljon positiivisemmin. Hän haluaa pitää huolta tiennäyttäjä-tovereistaan, ja uskoo että toiminnallaan hän saattaa tuoda Erastilin pyhää valoa myös muiden sydämiin. Hän ei kuitenkaan paasaa uskonnostaan, mutta vääryyden huomatessaan hän haluaa oikaista sen heti.

Ulkonäkö: Murielin hyvästä ulkonäöstä ei ole paljoa nähtävissä. Hän on keski-ikäinen ja väsyneen näköinen, naama täynnä uurteita metsässä elämisestä. Hänen pitkästä tukastaan on jäljellä enää vain kaljuuntuva päälaki. Murielia katsellessa näkyy, että hän oli ennen pitkä ja lihaksikas, mutta nykyään hän kävelee hieman kyyryssä, katsellen alaspäin surullisesti. Hän on pukeutunut rakentajan vaatteisiin, ja näyttää usein muiden seikkailijoiden joukossa sinne kuulumattomalta.


Boons:
Debt of Kirin: You possess a series of letters of credit and a trade agreement between any holder of that agreement and a group called the Way of the Kirin.
Kayle's Blessing: You gain a +1 Luck bonus on any saving throw against a dragon's breath weapon. This bonus can be applied after a roll is made but before the result's are determinated. You may use this ability once per saving throw. Uses left 3/3.
True Ally of the Lantern Lodge: Whenever you spend 1 prestige point to gain +4 on any one skill check while in Tian Xia, the bonus increases to +5. If you are in Goka, the bonus instead rises to +6.
The Kirin's Debt Repaid: Choose one item worth up to 3000gp. When you next purchase that item, you do so at 25% discount.


Pelatut skenaariot:
1. First Steps 1: In Service to Lore - GM REWARD
2. First Steps 2: To Delve the Dungeon Deep - GM REWARD
3. First Steps 3: A Vision of Betrayal - GM REWARD
4. The Devil We Know Part 1 - Shipyard Rats
5. The Devil We Know Part 2 - Cassomir's Locker
6. The Devil We Know Part 3 - Crypt of Fools
7. Way of the Kirin - GM REWARD
8. Before the Dawn part 1: The Bloodcover Disguise
9. Among the Gods
10. Icebound Outpost - GM REWARD
11. Goblinblood Dead - GM REWARD
12. Day of the Demon
13. The Glass River Rescue - GM REWARD
14. Rise of the Goblin Guild - GM REWARD
15. Pathfinder Online - Thornkeep: The Enigma Vaults
16. The Immortal Conundrum - GM REWARD
17. The Traitor's Lodge
18. To Scale the Dragon
19. Ruins of Bonekeep level 1
20. You Only Die Twice
21. Fate of the Fiend
22. The Stranger Within - GM REWARD
23. The Heresy of Man, part 1 - GM REWARD
24. The Sealed Gate
25. The Heresy of Man, part 2
26. The Flesh Collector
27. Beacon Below
28. Echoes of Everwar, part 1
29. Echoes of Everwar, part 2
30. Echoes of Everwar, part 3
31. Echoes of Everwar, part 4

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped