Pathfinder Society -hahmot

Pip Pikkutulisielu (6089-7)

Female Gnome Ninja 1
Neutral Small Humanoid (gnome)
Player Veltzeh
XP 0
Faction Taldor
Prestige/Fame 0/0


Init +2
Senses Low-light vision; Perception +6
Speed 20 ft.


AC 17, flat-footed 14, touch 14, flat-footed touch 11 (+2 Dex, +3 armor, +1 dodge)
HP 10 (1d8+1*1+1)
Fort +1, Ref +4, Will +0; +2 vs. language dependent and glyph/symbol/writing spells
CMD 13, flat-footed 10


Melee kusarigama, sickle +2 (1d4+1, P, 20×2, reach)
Melee kusarigama, chain +2 (1d2+1, B, 20×2, reach)
Melee kusarigama, TWF -2/-6 (1d2+1/1d4, B/P, 20×2, reach)
Melee dagger +2 (1d3+1, P/S, 19–20×2)
Ranged dagger +3 (1d3+1, P, 19–20×2, 10 ft.)
Ranged shuriken +3 (1d2+1, 20×2, 10 ft.)
Ranged sling +3 (1d3+1, B, 20×2, 50 ft.)
Ranged splash weapon +3 (1d6, 20×2, 10 ft.; splash 1)
CMB +0
SA sneak attack +1d6


Str 13, Dex 14, Con 13, Int 14, Wis 10, Cha 14
BAB +0
Traits Etymologist, Mathematical Prodigy)
Feats n1 Dodge
Skills Acrobatics +5 [1], Appraise +2, Bluff +3, Climb +0, Craft (drawing/blueprint) +6 [1], Craft () +2, Diplomacy +2, Disable device +5 [1], Escape Artist +5 [1], Disguise +2, Fly +1, Heal +0, Intimidate +2, Kno (engineering) +7 [1], Kno (local) +8 [1], Linguistics +7 [1], Perception +6 [1], Perform +2, Ride +1, Sense Motive +0, Stealth +9 [1], Survival +0, Swim +0, Use Magic Device +6 [1]
Languages Common (Taldane), Gnome, Sylvan, Kelish, Draconic, Giant, Tian (ling. 1), Azlanti (ling. 1)
SQ Gnome: Low-light vision, Defensive Training, Hatred Gift of Tongues, Gnome Magic, Illusion Resistance Magical Linguist, Obsessive Academician, Keen Senses, Weapon Familiarity (Gnome); Ninja: Poison Use


Spell-like abilities per day arcane mark, comprehend languages, message, read magic


Gear
On body studded leather (10 lbs.), Dagger (0,5 lbs.), Sling, Kusarigama (1,5 lbs.), Shuriken (10) (0,5 lbs.), Acid flask (3) (3 lbs.), Alchemist's fire flask (1 lbs.), Explorer's outfit (2 lbs.), Backpack (0,5 lbs.), Pouch, belt (0,125 lbs.), Sack (0,125 lbs.)
In backpack/sack/pouch Bedroll (1,25 lbs.), Winter Blanket (0,75 lbs.), Candle (5), Chalk (5), Earplugs, Fishhook, Flint and steel, Inkpen, Parchment (2), Rations (2) (0,5 lbs.), Rice paper (5), Sewing needle, Signal whistle, String (50 ft.) (2) (1 lbs.), Waterskin (1 lbs.), Sunrod (2) (2 lbs.), Artisan's tools (5 lbs.), Map maker's kit (2 lbs.), Thieves' tools (1 lbs.)
Money 1 gp
Encumbrance 33,75 lbs. (14,5 with, 19,25 in bag) / light (Light 37 lb.; Medium 75 lb.; Heavy 112,5 lb.)


  • Homeland: Taldor (Wispil, Verduran Forest)
  • Religion: Brigh
  • Height: 91 cm / 3'
  • Weight: 15 kg / 32 lbs.
  • Hair: electric blue
  • Eyes: electric yellow
  • Skin: pale magenta
  • Age: 49
  • wears black leather, a flower hat, pink lace gloves and a pale yellow belt with pouch
  • 19.6.2012 #05: Mists of Mwangi

Tausta: Pip syntyi ja vietti suurimman osan nuoruudestaan Wispilissä ja Verduranin metsässä. Hänen vanhempansa tietysti matkustelivat jonkin verran ympäriinsä, mutta koska metsässä ja sen ympärillä oli aivan tarpeeksi nähtävää, he eivät lähteneet kovin kauas. Pipin vuosikymmeniä vanhempi sisar Dien sen sijaan lähti jo nuorena omille teilleen.

Pipin vanhemmat olivat arkkitehtejä ja talonrakentajia, joten sama harrastus tarttui Pipiinkin. Hänen kaksi enoaan ja tätinsä sen sijaan saivat hänet innostumaan kielitieteestä, jota he opettivat Pipille silloin, kun hänen vanhempansa eivät tarvinneet apua lujuuslaskennassa.

Pipistä sen sijaan alkoi tuntua, että hän oli jo nähnyt kaiken sen, mitä talonsuunnittelu saattoi hänelle tarjota, eikä se ollut hänestä kovin mielenkiintoista. Hänen elämänsä sai uuden suunnan, kun hän oli Cassomirissa tarkastamassa vanhempiensa suunnittelemaa ja rakentamaa taloa kissojen mentävien kolojen varalta ja törmäsi eräässä kolossa hiippailevaan puolituiseen. Puolituisen nimi oli Tinkil. Pip vaihtoi Tinkilin haluamat salaiset asiakirjat tietoon siitä, mitä kautta hän oli päässyt sisään. Tinkil oli tyytyväinen ja tapasi Pipin vielä pari päivää myöhemmin kahvilassa, jossa Pip tarjosi hänelle kakkukahvit vastineeksi hänen elämäntarinastaan. Luonnollisesti Tinkil osti puolestaan Pipille jättikannullisen teetä kuullakseen Pipin elämäntarinan. Pip innostui suunnattomasti Tinkilin kokemuksista Tian Xiassa ja oli varma, että hän haluaisi ninjaksi. Hän ei tosin kyennyt mitenkään selvittämään, miten olisi päässyt Tian Xiaan, joten Tinkil neuvoi häntä etsimään käsiinsä jonkin tiennäyttäjän, sillä täällä päin maailmaa tiennäyttäjät voisivat varmaan antaa parhaan ninjakoulutuksen ja samalla pääsisi tekemään jotain jännempää kuin pölyisten asiakirjojen pöllimistä.

Seuraavana päivänä Pip lähti etsimään tiennäyttäjien loosia. Hän löysi sen vasta viikon kuluttua, sillä joku toinen neropattitiennäyttäjämaahinen huomasi hänen etsintäyrityksensä ja huvitteli johtamalla häntä harhaan. Lopulta Pip kuitenkin pääsi loosiin ja lähti ennen pitkää Absalomiin.

Koulutuksensa aikana Pip lähetteli innokkaita kirjeitä vanhemmilleen ja kertoi uusista saavutuksistaan. Hänen vanhempansa olivat hyvin tyytyväisiä ja kutsuivat Pipin usein takaisin kotiin esittelemään ja testaamaan taitojaan. Erään maukkaan jekun seurauksena Opparassa on nykyään pramea aatelisen talo, jonka koristereliefiin on hyvin taitavasti piilotettu kummallisella tianin, maahisen ja jätin kielten sekoituksella teksti "Majuri Colson Maldris kävi täällä", koska Pip hiippaili kriittisellä hetkellä muuttamaan talon suunnitelmia hieman.

Persoonallisuus: Kuten kunnon maahinen ainakin, Pip on utelias ja hanakka kokemaan uusia asioita. Tiennäyttäjäksi hän on yllättävän tasapainoinen eikä ole tositilanteessa läheskään niin hullu, kuin joku ihminen voisi luulla. Joskus tiennäyttäjäkoulutuksensa alussa hän pilaili muiden kustannuksella, mutta jouduttuaan hakatuksi pari kertaa hän päätti olla muiden rotujen seurassa hieman "hienotunteisempi". Hän pitää myös edelleen rakennusten suunnittelusta ja pitää aina mukanaan piirustustarvikkeita, jotta hän voi kirjata ideansa ylös.

Ulkonäkö: Pipillä on sähkösininen tukka, sähkönkeltaiset silmät ja vaalean magentan värinen iho. Ninja kun on, hän pukeutuu yleensä mustaan nahkaan, joskin hänellä on yleensä päällään mielenkiitoisia asusteita. Yleisin niistä on pieni kukkatätihattu, jota hän pitää mustan kasvosuojansa päällä. Hänen vyölaukkunsa on söpö ja vaaleankeltainen, ja hänen käsineensä ovat vaaleanpunaiset ja pitsiset – paitsi silloin, kun hän yrittää kaivella luvatta muiden taskuja, ja muissa vastaavissa tilanteissa.


Kategoriassa Pathfinder Society, pelaaja: Veltzeh.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped