Tähän laitan Tewan vaihtoehdot elukoille sitä mukaa kun niitä saan väsättyä. -Lehmuska

Tälläisen tekstinpätkän löysin rankkurin elukkaan liittyen: "Ranger who selects an animal companion can choose from the following list: badger, bird, camel, cat (small), dire rat, dog, horse, pony, snake (viper or constrictor), or wolf" Tämä rajoittaa elukoiden käyttöä raksaasti, koska sekä big cat että ape ovat poissa listalta.

Onneksi jäi sentään tuo paras noista kolmesta, eli kameli. ;) -Navdi

Näissä elukoiden stateissa ei ole laitettu nelostasolla saatavaa ability increasea. Teen sen paikan päällä ohjeiden mukaan.

Puski 3

Dog

Medium Animal
Hit Dice: 4d8+16 (39 hp)
Initiative: +3
Speed: 40 ft. (8 squares)
Armor Class: 17 (+2 Dex, +2 natural, +3 Studded Leather Barding), touch 12, flat-footed 15
Base Attack/CMB/CMD: +3/+6/18
Attack: Bite +6 melee (1d6+4)
Space/Reach: 5 ft./5 ft.
Special Qualities: Low-light vision, scent, Evasion
Saves: Fort +7, Ref +6, Will +2
Abilities: Str 17, Dex 15, Con 17, Int 2, Wis 12, Cha 16
Skills: Acrobatics +6 (1), Perception +5 (1), Stealth +6 (1), Survival +5 (1)
Feats: Armor Proficiency(light), Toughness

Wolf

Medium Animal
Hit Dice: 4d8+12 (35 hp)
Initiative: +2
Speed: 50 ft. (10 squares)
Armor Class: 17 (+2 Dex, +2 natural, +3 Studded Leather Barding), touch 12, flat-footed 15
Base Attack/CMB/CMD: +3/+4/16
Attack: Bite +4 melee (1d6+1 plus trip)
Space/Reach: 5 ft./5 ft.
Special Qualities: Low-light vision, scent, Evasion
Saves: Fort +6, Ref +6, Will +2
Abilities: Str 13, Dex 15, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6
Skills: Acrobatics +6 (1), Perception +5 (1), Stealth +6 (1), Survival +5 (1)
Feats: Armor Proficiency(light), Toughness

Camel

Large Animal
Hit Dice: 4d8+16 (39 hp)
Initiative: +2
Speed: 50 ft. (10 squares)
Armor Class: 17 (+3 Dex, +1 natural, +3 Studded Leather Barding), touch 13, flat-footed 14
Base Attack/CMB/CMD: +3/+9/22
Attack: Bite +7 melee (1d4+7)
Attack: Spit +6 ranged touch (1d4 rounds sickened, max range 10 ft.)
Space/Reach: 10 ft./10 ft.
Special Qualities: Low-light vision, scent, Evasion
Saves: Fort +7, Ref +7, Will +1
Abilities: Str 20, Dex 16, Con 16, Int 2, Wis 11, Cha 4
Skills: Acrobatics +7 (1), Perception +4 (1), Stealth +7 (1), Survival +4 (1)
Feats: Armor Proficiency(light), Toughness

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped