Starfinder Society -hahmot

Kabozkan Tarinankertoja

NG Vesk xenoseeker operative (spy) 8
Player Mustaparta (192672-703)
Xp 21
Faction Dataphiles
Homeworld Verces


Init +8
Senses Perception +13, Sense motive +13, low-light vision


KAC 26, EAC 25, AC vs CMs 34 (+10/+9 armor, +5 Dex)
SP|HP|RP 64|54|9
Fort +4, Ref +11, Will +6; +2 racial vs. fear
Defensive Abilities Armor Savant, Evasion (Ex), Fearless


Speed 40 ft.
Melee unarmed +7 (1d3+9)
Melee survival knife +11 (1d4+5 S)
Ranged ghostkiller corona laser pistol +11 (2d4+4 F, burn 1d4)
Ranged accurate, conserving Phantom Assassin Rifle +11 (3d6+8 P)
Offensive Abilities Trick Attack 4d8, Bluff +20 (+22 vs. identified creatures), DC 20+CR, triple attack


Str 12 (+1), Dex 20 (+5), Con 14 (+2), Int 16 (+3), Wis 10 (+0), Cha 15 (+2)
Skills Acrobatics +18 (7), Athletics +12 (5), Bluff +16 (8)1, Computers +16 (7), Culture +16 (7), Diplomacy +11 (6), Disguise +16 (8)1, Engineering +10 (1, +11 to identify), Life Science +16 (7, +18 to identify creatures), Medicine +13 (4), Mysticism +5 (2), Perception +13 (7), Piloting +15 (4), Profession (Writer) +14/+18 with tool (5), Sense motive +13 (7), Sleight of hand +17 (6), Stealth +19 (8), Survival +11 (5)
Feats Extra resolve, Improved Feint, Minor Psychic Power, Psychic power, Skill Focus (Bluff, Disguise), Weapon Specialization
Languages Common, akitonian, aklo, azlanti, copaxi, draconic, eoxian, infernal, lashunta, orc, shobhad, vercite, vesk
SQ theme knowledge (life science to identify creatures), Quick pidgin, Operative's edge +3, Debilitating Trick (Ex), Uncanny agility (Ex), Spec. skill mastery, Exploit: Alien Archive, Exploit: Debilitating Sniper (Ex), Exploit: Holographic clone, Exploit: Staggering shot (Ex), Specialization Exploit: Master of Disguise, Quick movement +10 ft, Telepathic message (medium range, st. action, 3/pv), Detect thoughts (60 ft., st. action, 1/pv)


Fame 27, Dataphiles reputation 33 (tier 3), Exoguardians reputation 2, Second seekers reputation 1
Boons Improved Dataphiles champion (faction), Society solidarity (#2-07 social, reduce body recovery Fame cost by 2 and raise dead Fame cost by 4, +2 skill checks to influence members of Starfinder society)


Combat gear advanced lashunta tempweave w/[quick release-sheath upgrade, aversion coating], survival knife, ghostkiller corona laser pistol, 25 explosive sniper rounds, everyday clothing
Industrial backpack tier 1 minicomputer, linguist’s kit, tool kit (+4 to profession writer), tool kit (disguise), thieves tool kit, hygiene kit, hacking kit, flashlight, R2E, 2 mk 1 healing serum
Augmentations vocal modulator, biotech personal upgrade mk 1 (INT), magic personal upgrade mk 2 (DEX)
Immaterial ~4000 kr


Played Scenarios

 1. #1-02: Fugitive on the The Planet 28.7.2018
 2. #1-18: The Blackmoon Survey 18.8.2018; mukana Annuur, Gurre, Nyr, Navasi
 3. Into the Unknown 9.9.2018
 4. #1-22: The Protectorate Petition 13.10.2018; mukana Iason Chrysanthos, Geri Rautaraha, Zelenushka
 5. #1-24: Siege of Enlightenment 8.12.2018; mukana Reftox, Iseph, Ilnex, Iloilo Joyjoyride
 6. #1-20: Duskmire Accord 9 20.1.2019; mukana Aigila, Eme, Zelenushka, Iloilo Joyjoyride
 7. #1-14: Star Sugar Heartlove!!! 16.6.2018 [pregenillä]
 8. #2-01: Pact World Warriors 28.7.2019; mukana 3 pregeniä ja Moto cross
 9. #2-03: The Withering World 21.9.2019; mukana Keskodai, Obo ja Raia
 10. #2-07: Four for the First 12.10.2019; mukana Belu, Obozaya Roosa, Yngveir Otsonkivi ja Zenon
 11. #2-09: Bluerise Breakout 9.11.2019; mukana Belu, Obolar ja Helada
 12. #1-31: Treading History's Folly 16.11.2019; mukana Annuur, Iason, Pr0digy
 13. #1-38: The Many Minds of Historia 28.12.2019; mukana Pr0digy, Simar, Terry
 14. #2-11: Descent into Verdant Shadow 15.2.2020; mukana Ilneg, Iloilo Joyjoyride, pregen
 15. #1-33: Data Breach 14.3.2020; mukana Ilneg, Iloilo Joyjoyride, Val
 16. #1-34: Heart of the Foe 26.3.2020 (roll20); mukana Chelea, Iloilo Joyjoyride ja Acor
 17. GM exp: #2-17: Cost of Living 9.5.2020 (roll20); mukana Tibum, Kordath ja Val Lemtiyel
 18. #2-19: Truth Keepers 11.5.2020 (roll20); mukana Chelea, Hartsi, Baolo ja Tomas
 19. #3-04: The Vast Experiment: Falling into Deliverance 31.8.2020 (roll20); mukana Main Event, Baolo, ARI-m8, Nozzkaru ja Navasi
 20. #1-37: Siege of Civility 29.9.2020 (roll20)
 21. #2-04: Future's Fall 5.10.2020 (roll20); mukana 701, ARI-m8, Nissa ja Boron

Background Kabozkan valittiin Verces-planeetalta Veskariumin keskustiedustelupalvelun koulutusohjelmaan ja lähetettiin valmistumisen jälkeen takaisin vakoilemaan Liittomaailmoja. Hän ei kuitenkaan pitänyt työstä ja onnistui saamaan vapautuksen melko pian. Tämän jälkeen hän siirtyi roolipelijulkaisijaksi Pöhinä publishingille. Hänelle on tärkeää edistää rauhaa veskien ja muiden elämänmuotojen välillä.

Notes:
1: Operatives and Insight Bonus Operative edge ei stackaa skill focusin kanssa

Tasot:
8. Flash Suppressor 1200 kr + Silencer 1850 kr
9. Greater Feint (Combat), Quick movement (+20 ft.), trick attack +5d8
10. Envoy 1; Cultural Savant (Ex; Culture)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped