Pathfinder Society -hahmot Attach:Qirel.png Δ

Qirel Kujansilmäke (6089-14)

Half-elf magus UM (Kensai UC/Bladebound UM) 4
Neutral Medium Humanoid (elf, human)
Player Veltzeh (6089-14)
XP 9
Faction The Exchange
Prestige/Fame 12/16


Init +2
Senses Low-light vision, Perception +2
Speed 30 ft. (20 ft. encumbered)


AC 14, flat-footed 11, touch 13, flat-footed touch 10 (+1 armor, +2 Dex, +1 dodge)
AC 17, touch 16 (because +3 dodge when wielding an urumi (canny defense))
HP 34 (4d8+4*2+3)
Fort +7, Ref +4, Will +5; +2 racial vs. enchantment
CMD 19; 22 with urumi
Concentration +9
Special Defenses

 • immune to magic sleep effects
 • Spell Shield Immediate action: expend point from arcane pool gain bonus to AC (shield) equal to Intelligence (+3) until the end of his next turn.

Attack

 • Melee Battle aspergillum (alchemical silver) +7 (1d6+4, B, ×2, —)
 • Melee Dagger (cold iron) +7 (1d4+4, P or S, 19–20/×2, 10 ft.)
 • Melee chosen urumi +8 (1d8+4, S, 18–20/×2, —)
 • Melee Urumi (cold iron) +8 (1d8+4, S, 18–20/×2, —)
 • Melee melee touch +7 ()
 • Ranged Sling +6 (1d3+4, B, ×2, 50 ft.)
 • Ranged splash weapon +6 (1d6+1, elem., ×2, 10 ft.)
 • Ranged ranged touch +6 ()

CMB +6
Special Attacks

 • Pool Strike (Su) The magus can expend 1 point from his arcane pool as a standard action to charge his free hand with energy. He can make a melee touch attack with that hand as a free action as part of activating this ability. If the touch attack hits, it releases the charge and deals 2d6 points of energy damage (acid, cold, electricity, or fire, chosen when he spends the arcane pool point to activate this ability). He can use this ability with the spellstrike class feature. If he misses with this attack, he can hold the charge for up to 1 minute before it dissipates. At 6th level, and every three levels thereafter, the amount of damage dealt by this attack increases by 1d6.

Spells (book 1: 29/100 pages used)
Cantrips (3 per day) Acid Splash, Arcane Mark, Dancing Lights, Daze, Detect Magic, Disrupt Undead, Flare, Ghost Sound, Light, Mage Hand, Open/Close, Prestidigitation, Ray of Frost, Read Magic, Spark
Level 1 (3 per day) Burning Hands, Color Spray, Corrosive Touch, Enlarge Person, Expeditious Retreat, Feather Fall, Grease, Magic Missile, Magic Weapon, Shield, Shocking Grasp, Silent Image, Stone Fist, Vanish
Päivän loitsut:


Str 16, Dex 14, Con 14, Int 17, Wis 10, Cha 7
BAB +3
Traits Cosmopolitan DEP, Focused Mind
Feats Weapon Focus (urumi), Dodge, Extra ArcanaUM
Skills Acrobatics +2, Appraise +3, Bluff -2, Climb +7 [1], Craft (cloth) +7 [1], Diplomacy -2, Disguise -2, Fly +2, Heal +0, Intimidate -2, Knowledge (arcana) +9 [3], Knowledge (planes) +9 [3], Linguistics +11 [4], Perception +2, Perform () -2, Ride +2, Sense motive +0, Spellcraft +10 [4], Stealth +2, Survival +0, Swim +11 [1], Use magic device +2 [1]
Torstaisin

 • May always take 10 on swim checks.

Languages Common/Taldane, Elven, Tien,
Special Qualities half-elf: low-light vision, elf blood, elven immunities, keen senses, water child; magus: arcane pool (Su) (4), spell combat (Ex), spellstrike (Su); kensai: simple weapon proficiency, weapon proficiency (urumi), diminished spellcasting, canny defense (Ex), perfect strike; bladebound: black blade (Ex)


Special Abilities

 • Arcane Pool (Su): spend 1 AP point, grant held weapon +1 enchantment bonus for 1 minute. Stacks with weapon's own enchantment (max. +5) but not itself.
 • Canny Defense (Ex): light/no armor, no shield → +3 dodge bonus to AC while wielding an urumi.
 • Perfect Strike (Ex): hit with chosen weapon → spend 1 AP to maximize weapon damage (don’t roll base damage) (sneak attack, magical weapon properties, spellstrike, critical hits are still rolled).
 • Perfect Strike (Ex): critical hit with chosen weapon → spend 2 AP to increase the critical multiplier by 1.
 • Spell Combat (Ex): one hand free → full-round action → make all weapon attacks and cast one spell (casting time standard action) but take -2 to all attack rolls. Spell is cast first or last. May take up to -3 penalty to attaks and up to +3 circumstance bonus to concentration checks.
 • Spellstrike (Su): when casting a magus spell with range "touch", can deliver it through a weapon as part of melee attack (can make one free melee attack with the weapon, highest BAB). If successful, attack deals weapon damage and spell damage. Uses weapon's critical range (plus keen and such) but not critical multiplier.

Gear
On body urumi (6 lb), Cloak of Resistance +1 (Ascendance Day cloak) (1 lb), potion of CLW, potion of air bubble (2), potion of hide from undead, potion of touch of the sea, potion of feather step, Battle aspergillum (alchemical silver) (4 lb), Dagger (cold iron) (1 lb), Sling, Urumi (cold iron) (6 lb), Haramaki (1 lb), Backpack (empty) (2 lb), Pouch, belt (empty) (0,5 lb), Smoked goggles, spring-loaded wrist sheath (2) (2 lb), Weapon cord, Explorer's outfit (8 lb), weight 26,5 lb
inside spring-loaded wrist sheath (left): wand of IH
inside spring-loaded wrist sheath (right): dagger (cold iron)
In belt pouch potion of CLW, potion of air bubble (2), potion of hide from undead, potion of touch of the sea, potion of feather step, Bell, Candle (3), Chalk, 1 piece (8), Earplugs (5), Fishhook, Flint and steel, glass cutter, Inkpen, Magnet (0,5 lb), Sewing needle, Signal whistle, snorkel, Vial, ink or potion (4), weight 0,5 lb
In backpack Chalkboard (2 lb), Lamp, common (1 lb), Oil (1-pint flask) (3) (3 lb), Rice paper (sheet) (28), Acid (flask) (1 lb), alchemical grease (1 lb), Holy water (flask) (1 lb), Spellbook, wizard's (blank) (3 lb), weight 12 lb
In sack Bullets, sling, cold iron (10) (5 lb), Bedroll (5 lb), Canvas (sq. yd.) (2) (2 lb), Crowbar (5 lb), filter hood (4 lb), Flask (empty) (2) (3 lb), Grappling hook (4 lb), Marbles (2 lb), Rations, trail (per day) (5) (5 lb), Rope, hemp (50 ft.) (10 lb), saw (2 lb), String or twine (50 ft.) (2) (1 lb), Torch (2) (2 lb), waterproof bag (0,5 lb), Waterskin (4 lb), Drill (1 lb), umbrella (3 lb), weight 56 lb
In lodge Blanket, winter (3 lb), fishing kit (0,5 lb), Sack (empty) (0,5 lb), Artisan's tools (5 lb), weight 9 lb
Money 3332 gp, 0 sp, 0 cp (in backpack)
Encumbrance 39 lb (56 lb in sack) (Light 76 lb, Medium 153 lb, Heavy 230 lb)


 • s1 Debt of the Kirin
 • s4 Explore, Report, Cooperate As a free or immediate action, consider whether a particular action would contribute to meeting the scenario's secondary success condition.
 • s4 Friend of Janira Gavix Janira grants a +1 bonus to Knowledge checks in the Grand Lodge.
 • s6 Masterful Performance Swift action, choose ONE: +3 bonus to Bluff to create diversion or feint, +3 bonus on Intimidate to demoralize, +3 to a Sleight of Hand check or +1 to DC and CL of an enchantment or illusion spell you cast. 1 use.
 • APG: Advanced Player's Guide; FG: Pathfinder Society Field Guide; GOP: PFS Guide to Organized Play; SOS: Seekers of Secrets; UE: Ultimate Equipment; DEP: Dragon Empires Primer.

 • Land of origin: Tian Xia (manner), Goka
 • Ethnicity: Tien
 • Religion: ?
 • Height: 180 cm / 5'11"
 • Weight: 68 kg / 150 lb
 • Hair: black
 • Eyes: black
 • Skin: slightly tanned
 • Age: 22+4
 • Clothes:

Clockwork Spy


 1. 2013-07-20: First Steps, Part II: To Delve the Dungeon Deep s1
 2. 2013-10-20: Ascendance Day s2
 3. 2013-12-01: First Steps, Part I: In Service to Lore
 4. 2013-12-01: #5–08: The Confirmation s4
 5. 2013-12-15: #4–01: Rise of the Goblin Guild
 6. 2015-05-13: Pathfinder Module: Murder's Mark s6
 7. 2017-05-04: #8–19: Treacherous Waves c7

Tausta: Qirel oli erään onnekkaan tianilaismaajussin ja nuoren haltianeidon ihastuttava lehtolapsi. Haltia Gahaitelin kuitenkin piti täysin luonnollisena, että kun lapsi oli syntynyt ja yhteiset onnen hetket oli koettu, hän palaisi lapsineen omiensa pariin ja unohtaisi Dokoroon, lapsen isän. Dokoroo loukkaantui tästä verisesti, ja pari vuotta asioita suunniteltuaan hän tunkeutui yön pimeydessä Gahaitelin perheen asumukseen ja vei Qirelin mukanaan.

Uhmaikäinen Qirel oli pitänyt äitinsä luona asumisesta paljon enemmän ja oli isälleen aivan kammottava taakka. Dokoroo oli hermoromahduksen partaalla, mutta hänen ylpeytensä ei antanut periksi, jotta hän olisi palauttanut lapsen tai pyytänyt apua.

Muutamia vuosia myöhemmin Qirel ei vieläkään ollut hyväksynyt isäänsä. Hän otti ja pakeni Gokan kaduille ja yritti etsiä äitinsä keinolla millä hyvänsä. Hänen ikäväkseen kukaan ei tunnistanut kuvausta "maailman kilteimmästä ja kauneimmasta haltiaäidistä". Qirel vaelteli Gokan kaduilla ja oppi kuitenkin tulemaan toimeen. Hän osoitti epätavanomaista kyvykkyyttä taisteluun ja taikomiseen, mutta kukaan oikeasti taitava ei koskaan ottanut häntä opetukseensa, koska hän oli karmea ja likainen puolihaltiaäpärä.

Qirel löysi kaduilla seikkaillessaan aseen, joka hänen oli pakko saada. Hän ei kyennyt ymmärtämään lainkaan, mikä kyseisessä taipuisassa ja viisiteräisessä miekassa oikein oli niin hienoa, mutta hän ei pystynyt lopettamaan sen ajattelua. Hän varjosti aseen myyjää viikkoja mutta ei saanut yhtäkään tilaisuutta pölliä asetta. Hänellä kävikin erinomaisen hyvä onni, kun aseen eräänä päivänä osti joku länsimaalainen seikkailijanjuoppo, jolla ei ollut aseesta mitään hajua. Qirel vei aseen vielä samana yönä. Hän harjoitteli aseen käyttöä pitkään ja hartaasti, mutta vaikka hän sitä oppikin käyttämään, hän ei koskaan saanut selville, minkä takia esine oli hänestä niin hieno. Sen olemus jäi kalvamaan hänen mieltään.

Hieman vanhempana Qirel sai viimeinkin selville, että hänen äitinsä ja tämän perhe oli jättänyt Gokan vuosia sitten. Kukaan ei kuitenkaan tiennyt, minne haltiat olivat menneet.

Masentunut Qirel päätti jättää kaiken taakseen ja piiloutui maailman ääriin lähtevään laivaan. Parin vuoden jälkeen puolikuollut Qirel heitettiin laivasta Katheerin satama-altaaseen. Joku onnenonkija kalasti hänet sieltä, syötti kuntoon ja myi orjaksi eniten tarjonneelle. Ostajaa oli huvittanut Qirelin selvästi jännä ulkomaalainen ulkonäkö.

Orjana ollessaan Qirel sai viimeinkin todistettua kykynsä. Hänen isäntänsä huomasi hänen kykynsä taikojen ja taistelun saralla ja siirsi hänet hovitaikurinsa oppiin. Qirel sai opiskeltua, mutta pian kävi ilmi, että kasvaneine voimineen hän ei ollut enää millään mittapuulla sopiva orja. Hän ei ollut aikaisemminkaan suostunut tekemään paljoa ilman verisiä pakotteita, mutta nyt hän alkoi olla vaarallinen muillekin. Hän kuitenkin halusi lähteä vapaana eikä karkurina, joten hän paransi tapansa, teki työnsä hyvin ja osti itsensä vapaaksi.

Viimein vapaana, koulutettuna ja toimeentulevana Qirel ei lopulta oikeastaan tiennyt, mitä olisi tehnyt. Hän pööpöili Katheerissa aikansa ja pestautui lopulta Tiennäyttäjien järjestöön, toiveenaan saada viimein selvää siitä, mikä hänen oudossa aseessaan oikein oli niin jännää.

Tarpeeksi aikaa tiennäyttäjien leivissä vietettyään Qirel todellakin sai selville, mikä hänen urumissaan oli niin kovin jännää. Hän otti sen eräänä aamuna käteensä ja kuunteli ihmeissään, kun ase puhui hänelle hänen päänsä sisällä erittäin huoliteltua taldaania ja kertoi olevansa mustaterä, voimakas ja älykäs taika-ase, joka halusi tästä eteenpäin tehdä yhteistyötä monien tavoitteiden täyttämiseksi. Qirel uteli aseen tavoitteista, mutta selvää yhteisymmärrystä ei löytynyt ja ase vaikutti olevan hieman salamyhkäinen asian suhteen. Qirel nimesi ylpeästi aseensa Valaidaigunjaksi, mikä on erittäin huono sanaleikki haltiakielen sanoista musta, hopea, miekka ja ruoska. Ase itse ei osaa haltiaa.

Persoonallisuus: Qirel on nuori ja pelokas. Jos häneen kohdistaa huomiota sosiaalisissa tilanteissa, hän jähmettyy suolapatsaaksi. Huolimatta siitä, että hän on älykäs ja kirjaviisas, hän puhuu epäselvästi ja suunnilleen yhtä huonosti kuin pöhnäinen kännikala kadulta. Hänen puhetyylinsä on epäpyhä sekoitus erilaisia murteita, jotka eivät sovi yhteen – tai sitten sopivat, jos säkä käy. Kun Qirel joskus yrittää puhua kirjakieltä, siihen tulee erittäin häiritsevä tienin aksentti.

Ulkonäkö: Qirel on nuori, hieman arpinen, mustatukkainen ja mustasilmäinen puolihaltia. Hän pukeutuu gokalaisittain, mutta hänen tyylitajussaan ei ole kehumista. Hänen vaatteensa näyttävät hieman siltä, kuin ne olisi ryöstetty lähimmän nälkään kuolleen pulsun päältä.

Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Veltzeh.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped