Sara Foedus

"Hahaa, kuole! Eikun..."

Female Gnome Paladin (Divine Defender / Warrior of the Holy Light) 10
LG Small humanoid (gnome)
Player Atteisti (43900-4)


Init +2
Senses Low light vision, Perception +1


AC 24, touch 12, flat-footed 17; (+10 armor, +1 Dex, +1 size, +1 insight, +1 natural)
hp 94 (+10 favored class)
Fort 15 , Ref 11, Will 12
+2 Against Spells with language-dependent descriptor or those that create glyphs, symbols, or other magical writings
+3 Against Death Effects
Special Defenses: Immune to diseases, fear and charm


Speed 20ft, 15ft in armor
Melee
+1 Glaive +16/+11 (1d8+7 / x3, reach) PA +16/+8 (1d8+16) Hasted: +17/+14/+9
Smite and glaive: +20/+15 (1d8+17 / x3, reach) PA +20/+12 (1d8+26) Hasted: +21/+18/+13 (+20 dmg with first strike vs evil dragons, undead and evil outsiders
MWK Cold Iron Glaive +16/+11 (1d8+6 / x3, reach) PA +16/+8 (1d8+15)
Silver Morningstar +15/+10 (1d6+6) PA +15/+8 (1d8+15)
Ranged Chakram or Cold Iron Javelin +13 (1d6+4 / x2, range 30ft)


Spell-like abilities: 1/day: Arcane mark, Comprehend languages, Message, Read magic.


Str 18 , Dex 14, Con 14 , Int 16 , Wis 8, Cha 18
Base Atk +10; CMB 15; CMD 27
Feats Fey foundling (+2 hp/dice if receives magical healing), Extra Lay on Hands, Combat Reflexes, Power Attack, Furious Focus
Skills Bluff +11, Diplomacy +19, Handle Animal +8, Knowledge (Arcana) +7, Knowledge (History) +4, Knowledge (Nobility) + 7, Knowledge (Religion) +16, Linguistics +13, Profession (Lawyer) +14, Sense Motive +3
Traits Armor Expert (-1 ACP), Fast Talker (+1 Bluff, always a class skill)
Languages Common, Gnome, Sylvan, Osiriani, Vudrani, Sphinx, Azlanti, Abyssal, Thassilonian, Hallit, Undercommon, Ancient Osiriani, Kelish, Gnoll, Skald, Infernal, Draconic, Tian, Orc, Auran, Jistka, Ignan, Necril, Goblin, Aquan, Celestial


SQ:
Aura of Good (Ex), Detect Evil (Sp), Smite Evil (Su) (4/day), Gift of Tongues (Gnome Alternate Racial trait), Magical Linguist (Gnome Alternate Racial trait), Divine Grace, Lay on hands 4d6 (12 times per day), Weak to Cold Iron (+1 damage if hit with cold iron), Aura of Courage (immune to fear), Divine Health (Immune to all diseases), Channel Energy 5d6, Constant Endure Elements only in cold temperatures, Aura of Resolve (Immune to Charm spells and spell-like abilities)
Shared Defense (Su): At 3rd level, a divine defender can spend one use of her lay on hands ability as a standard action to grant all adjacent allies (including paladins) a bonus. At 3rd level, adjacent allies receive a +1 sacred bonus to their AC and CMD and on their saving throws. These bonuses last for a number of rounds equal to the divine defender's Charisma modifier. At 6th level, these bonuses are granted to all allies within 10 feet, and allies that are at fewer than 0 hit points within this area are automatically stabilized.
Power of Faith (Su): She can spend a use of her lay on hands ability to call upon the power of her faith as a standard action. This causes a nimbus of light to emanate from the warrior of the holy light in a 30-foot radius. All allies in this area (including the warrior of the holy light) receive a +1 morale bonus to AC and on attack rolls, damage rolls, and saving throws against fear as long as they remain in the area of light. This power lasts for 1 minute. Counts as daylight for overcoming darkness. Cures 1d4 ability damage (only once per day)
Divine Bond: At 5th level a divine defender can form a bond with her armor. As a standard action, a divine defender can enhance her armor by calling upon the aid of a celestial spirit. This bond lasts for 1 minute per paladin level. When called, the spirit causes the armor to shed light like a torch. At 5th level, the spirit grants the armor a +1 enhancement bonus. These bonuses can be added to the armor, stacking with existing armor bonuses to a maximum of +3, or they can be used to add any of the following armor properties : champion, ghost touch, heavy fortification, invulnerability, light fortification, moderate fortification, spell resistance (13, 15, 17, or 19)


On person Mwk Full Plate (25 lbs), +1 Glaive (5 lbs), MWK Cold Iron Glaive (5 lbs), Longsword (2 lbs), 5 Chakrams (2.5 lbs), Scholars Outfit (2 lbs), Wand of CLW, Ioun torch, 2 CLW potions, 1 touch of the sea potion, 2 Alchemist fires, 3 scrolls of endure elements, Belt of giant strength +2, Wayfinder, 3 Cold Iron Javelins, Headband of Charisma/Inteligence +2 (celestial, profession (lawyer)
In backpack , Oil(3) (3 lb.), Silk rope (50 ft) (5 lb.), Pathfinder's Kit (22 lb.), Ricepaper, Inkpen and Ink (1 lb), Air crystals
In Lodge Locker:Bullseye Lantern (3 lb.) Wealth xxgp
Encumbrance 19 lb. without backpack, 47,5 lb. with backpack (43 lb. light/ 44-86 lb. medium/87-130 lb. heavy


Historia: Sara Foedus löydettiin Nexin pääkaupungin Abadarin temppelin ovelta hänen ollessaan vastasyntynyt. Papeilla itsellään ei ollut aikaa kummallisen tontun kasvattamista varten, mutta auttoivat löytämään sopivan perheen Abadaria palvovan perheen luota. Nex ei ollut helpoin paikka kasvaa, mutta Sara menestyi kohtuullisen hyvin koulussaan. Vanhetessaan hänelle kerrottiin tarina pienestä tonttuvauvasta ja kiinnostui Abadarin palvomisesta, ja sitä kautta päätyi lakimieheksi, nähtyään monien jumalan palvojien harrastavan ammattia. Lakimieselämää hän ehti viettämään useita vuosia, kunnes kerran hänen hän puolusti asiakasta, jonka vastapuoli olisi halunnut vankilaan syyttömänä. Asiakas pelastautui vankilasta Saran lakimiehen taitojen vuoksi, mutta sai vastapuolen perheestä voimakkaita vihollisia.

Muutaman epäonnistuneen murhayrityksen jälkeen Sara neuvotteli Abadarin papiston kanssa, ja yhdessä he päätyivät ratkaisuun laittaa Sara temppeliritariston oppiin. Opintojen jälkeen papisto ehdotti, että Sara lähtisi pois Nexistä, viemään Abadarin sanaa muualle maailmalle.

Tiennäyttäjän kokemuksia Lähdettyään Nexistä Sara harhaili hieman maailmalla, päätyen Ilsurianin kaupunkiin. Siellä hän törmäsi satunnaisiin seikkailijoihin ja päätyi ratkaisemaan murhamysteeriä. Osa seikkailijoista oli tiennäyttäjiä, ja nähtyään heidän taistelukykynsä ja heidän tahdonvoimansa, Sara kiinnostui järjestöstä. Saran päätös varmistui, kun mysteerin aikana paikallinen Erastilin pappi, sisar Esrelda, löydettiin pahasti raadeltuna. Tapaus tuntui syvällä nuoren tonttunaisen sydämessä ja täten vannoi valansa tiennäyttäjille.

Saran seikkailuiden alkupäässä hän on törmännyt kahteen lohikäärmeen tapaiseen ja useampaan apinaan kun hän haluaisi edes laskea. Lohikäärmeiden takia hän onkin päntännyt kirjastossa, opiskellen tunnistamaan jatkossa pahoja lohikäärmeitä, jotta osaisi siirtää heidät pois tästä maailmasta. Hän onnistui myös näkemään tiennäyttäjätoverinsa alasti tehtävän aikana, ja ei vieläkään tiedä oliko se hyvä vai huono asia. Hän on lisäksi myös joutunut tehtävien aikana valehtelemaan tehtävän onnistumisen vuoksi, ja pelkää Abadarin kostavan tämän palvelijalleen. Täten kun Sara ei ole tehtävällä, hän auttaa Absalomin Abadarin temppelin pappeja ja temppeliritareita kaikessa missä vain voi auttaa. Myös lakimiehen ura on kohtuullisen onnistuneesti jatkunut Absalomissa, josta Sara on hyvin tyytyväinen.

Sara teki useampia reissuja pohjoiseen, etsiessään Varjolooshin agentteja ja tapasi lisää mukavia tiennäyttäjiä, ja mitä erikoisempia taitoja. Hän näki edessään, kun Harket loi kummitusratsu-armeijan, näki miten ystävällinen, mutta siltikin tappava eläinkumppani oli Ta-Weretin virtahepo. Lisäksi hän huomasi, että voimakkaat taistelijat voivat olla häntäkin diplomaattisia, kuten Roskva todisti useampaan otteeseen. Reissuilta löytyi tosin turhauttaviakin hetkiä, kun lumimyrsky kävi pienen tontun naamalle niin kovaa, että käveleminen oli tuskaa. Sara löysi myös kärsivällisyytensä rajat, vahtiessaan neljää hiidenperkelettä, tehden parhaansa etteivät nämä tekisi enempää tuhoa ennen kuin kertovat tietonsa eteenpäin.

Sara on pääsi auttamaan Abadaria kerran konkreettisesti. Absalomissa sijaitsevan Abadarin kappeliin oli murtauduttu ja paikka oli täynnä luurankoja. Sara kumppaneineen voittivat nämä epäkuolleet, ja samalla paransivat Absalomin moraalia soittamalla Abadarin pyhää hymnia lattiassa olevilla kosketinsoittimilla. Sara on alkanut epäilemään että Ta-Weretin virtahepo Hariti on myös jotenkin lähellä Abadaria, sillä virtahepo näytti tuntevan oikeat askeleet ja rytmin lähes tarkalleen. Tämän jälkeen hän pääsi vihdoinkin seikkailemaan Osirioniin, vieläpä Amenopheuksen puolesta. Reissun aikana hän tutustui Lucretiaan, Sarenraen pappiin, ja jälleen kiinnostui muiden jumalien palvomisesta. Lisäksi yhteisellä kylpyläreissulla Sara ja Dien keskustelivat absoluuttisesta pahuudesta ja punasirkoista. Aikaisemmin Dienin suorasukaisuus hieman hämmensi Saraa, mutta nykyään hän on oppinut pitämään siitä.

Sara on jälleen päässyt lähemmäksi jumalaansa. Seikkaillessaan Tian Xissa, hän pääsi käymään Hao Jinin kuvakudoksen osaan, jonne oli rakennettu Abadarin suuren holvin jäljennös. Sara koki tämän elämyksen hyvin suurena, sillä pääsee näkemään Abadarin oikean holvin vasta kuollessaan, jos on silloin sen kunnian arvoinen. Tästä seikkailusta järjestö palkitsi Saran vapaalla matkustuksella kuvakudoksen kautta Absalomin ja jonkun sisämeren kaupungin kanssa. Sara valitsi kaupungikseen Sothiksen. Vapaa-ajallaan Saran näkeekin joko Absalomin Abadarin temppelissä tai Sothiksen looshilla tutustumassa maan historiaan. Sara on päässyt myös kokemaan toisen unelmansa, kun pääsi tapaamaan Sphinxin seikkaillessaan Rahadoumissa. Sfinksi saatiin järjestön ystäväksi, ja matkalla looshille Sara jutteli hänen kanssaan pitkät tovit Sfinksien omalla kielellä, muiden tovereidensa hämmästykseksi. Tovereista puheenollen, Sara todisti kuin Raket menetti henkensä. Raket onneksi saatiin herätettyä henkiin, mutta tämä kokemus oli hänelle niin surullinen, että Sara päättää olla vieläkin enemmän tovereidensa turvana.
Luonne: Sara on rauhallinen ja hyvätapainen. Hän kokee suurta empatiaa lapsia ja loukkaantuneita kohtaan. Seikkailijakumppaneidensa hurttiin huumoriin hän ei vielä osaa suhtautua kunnolla, pikemminkin hieman punastelee kuullessaan härskejä juttuja. Hän ei paasaa jumalansa sanaa, mutta tilanteen vaatiessa korostaa Abadarin oppeja. Hän on myös kiinnostunut muista hyvistä jumalista ja niiden palvolijsta, erityisesti Erastilista. Hänen elämänsä toiveissa on tavata aito Sfinksi, ja liittyikin Osirion-faktioon tämän takia. Sara opetteli myös Sfinksien kielen, jotta voi keskustella entistä paremmin olennon kanssa.

Ulkonäkö: Sara on vaalean sininen ihonväriltään, tumman sinisillä silmillä. Vajaan metrin pituisena hän jää useasti muiden ihmisten taakse piiloon, joskin koittaa päästä etulinjaan niin keskustelussa kuin taistelussa. Hän pitää siistejä vaatteita haarniskansa päällä, ollen näin valmis tarjoamaan lainopillisia tai uskonnollisia mielipiteitä vaikuttamatta liian uhkaavalta. Hän pitää avoimesti Abadarin symbolia kaulassaan.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped