Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Sif Unchained

With my Sword I slice the Wretched apart
With my Bite I hold the Evil at bay
With my Rending Claws I tear the Corrupted asunder
With a mighty Pounce I claim my Prey

NG Quadruped Eidolon(Agathion) 15 (12 HD)
Summoner Baron Shaemzai


Init +9
Senses Perception +15(+17 with heroism), Darkvision, Truespeech


hp 126(12d10+12*5
AC(with Mage Armor) 31, touch:13 , Flat:27 ; (+4 Armor, +14 from natural, +4 from dex, -1 from size) -2 AC with Lunge
as above+Barkskin AC 36, touch:13, Flat:32 (+1 AC vs. Evil)
as above+Shield AC 40, touch:13, Flat:36 (+1 AC vs. Evil)
Fort+16, Ref+15 , Will+9 (+4 vs: ench)
With Heroism: Fort+17(+4 vs. poison), Ref+15, Will+11 (+2 vs: ench)
Special Defenses Improved Evasion, Immune to Petrification, Resist Lightning 15, Resist Cold 10, Resist Sonic 10, DR:5/Evil
Usually Protection from Evil is cast on Sif: this grants +1 to AC. Usually Stoneskin: DR:10/adamantine


Speed 40 ft Overland Flight: 40 ft (Fly +18) , Evolution Surge Wings: 40 ft (Fly +9)
Melee(always Power Attacks) +1 keen Cold Iron Greatsword +18/+13/+8 3d6+28 17-20, Bite +16 1d8+10, 2x Claws +16 1d6+10+grab(CMB+28) +rend(1d6+15), +5ft to reach with Lunge
with Heroism +1 keen Cold Iron Greatsword +20/+15/+10 3d6+28 17-20, Bite +18 1d8+10, 2x Claws +18 1d6+10+grab(CMB+30) +rend(1d6+15), +5ft to reach with Lunge
Heroism+Haste +1 keen Cold Iron Greatsword +21/+21/+16/+11 3d6+28 17-20, Bite +19 1d8+10, 2x Claws +19 1d6+10+grab(CMB+30) +rend(1d6+15), +5ft to reach with Lunge
Special Attacks Pounce, Magic Attacks(all of Eidolon attacks are treated as magical and good for the purpose of overcoming DR, Rend, Grab(claws), Lunge(+5 ft to reach)
With lesser Evolution Surge: All natural attacks deal 1d6 energy damage,


Daily Resources
Lay on Hands (6/day, 6d6)


Str 30(26), Dex 18, Con 20, Int 7 , Wis 10 , Cha 11
Base Atk +12/+7/+2 ; CMB +23(+27 to grapple) ; CMD 36
Feats Power Attack, Combat Reflexes, Improved Initiative, MWP: Greatsword, Multiattack(bonus feat), Lunge, Iron Will
Skills Acrobatics +8 (1), Bluff +4 (1), Climb +14 (1), Disable Device +21 (12)(tools), Fly +8(+15 with Overland Flight) (6), Knowledge: Planes +2/+4 (1), Perception +15 (12), Sense Motive +14 (11), Stealth +4 (1), Survival +4 (1), Swim +14 (1)
Languages Truspeech
Evolutions (12 +3 points) Limbs, Legs[2x], Bite, Resist Energy(Lightning)(free), Claws(Arms)(1), Large (4), Pounce (3), Rend(2), Magic Attacks (1) Reach:Greatsword(1), Grab(Claws)(2), Reach(Greatsword)
SQ Link, Share Spells, Multiattack, Greater Shield ally(+2/+4 shield bonus to AC and circumstance bonus to saves for allys/summoner at reach)


On person x lbs +1 keen Cold Iron Greatsword, Amulet of Mighty Fists +1, mwk. Alch.Silver Greatsword, Belt of Physical Might+4str/+4con), Alchemist Fire(5), Acid Flask(4), Cracked Dusty Rose Prism Ioun Stone, cracked pale green prism ioun stone, Smoked Goggles, 3xFlawed Amber Spindle Ioun Stone(3x+1 to all saves)
In Backpack x lbs Pathfinder Chronicle, mwk. Thief´s Tools, Jewels, Courtier´s Outfit,
Encumbrance x lb. without armor, x lb. with armor (helvetisti light/ihan vitusti medium/vielä enemmän. heavy)


Notes: Improved Natural Attack oli aikaisemmin valittu Eidolonille: tämä ei ilmeisesti ole Eidolonille sallittu featti, by Rule of Omission. Vaihdoin tämän Improved Initiative-feattiin, jonka olin seuraavana muutenkin ottamassa.
Naturalit: osuminen sama kuin miekka -2 (secondary natural with Multiattack), damage(+5str+1ench+3PA)=+9
Summoner`s favored Class: "Add +1/4 to the eidolon’s evolution pool", for total of 3


Ulkonäkö:
Sif on yleiseltä ruuminrakenteeltaan centaurin kaltainen otus, eli eläimen alaruumis ja humanoidin yläruumis. Sifin alaruumis on suuren valkean suden: Sifin kanssa seikkailleet muistavatkin tämän aloittaneen sutena, jolla oli luonnottoman pitkä kaula. Nykyään tämä kaula on korvautunut valkealla ja erittäin lihaksikkaalla Hound Archonia muistuttavalla yläruumilla. Ennen Sifillä oli myös kauniit enkelinsiivet, mutta nämä on nyt korvattu toisella käsiparilla: tämä uusi käsipari lähtee Sifin selästä, ja näyttää olevan lähinnä luuta, nahkaa ja teräviä kynsiä, kun taas ensimmäiset kädet ovat lihaksikkaat, ihmismäiset ja sopivat Sifin mahtavan Suurmiekan kannattamiseen. Sifin Summoner-merkki otsassa on musta sudenpää.

Persoonallisuus:
Sif tietää, että toisin kuin hänen toverinsa, kuolema Materiaaliplanella on hänelle vain lyhytaikainen lomareissu sankarilliseen kotiulottuvuuteensa. Näin ollen hän ilomielin kulkee ryhmän edellä ja suojelee tovereitaan pre-emptiivisillä ilmapounceilla. Sif on kiinnostunut erilaisista uskonnoista, joita matkojen aikana on tullut vastaan, ja hän on paladiintoveria Heliosta seurattuaan kääntynyt Iomedaen palvelijaksi. Sifin osoittama uskonnoista kiinnostuminen, rohkeus ja toisten edun laitto etusijalle eivät näy yhtään itse Summoner Shaemzain toiminnassa: ehkäpä Summoner itse todentaa näitä piileviä luonteenpiirteitään tiedostomattaan Eidoloninsa kautta?

Biografia:
Nuoruudessaan Sifin Summoneri Shaemzai lähti Opparasta, koska ei tuntenut sopeutuvan ihmisten väenpaljouteen. Hän etsi Taldorin metsistä haltiajuuriaan, toiveenaan ruveta druidiksi ja löytää oma eläinkumppani, joka suojelisi häntä. Syvältä Taldorin metsän syövereistä hän löysikin valkoisen suden: tämä ei ollut hänen etsimänsä eläinkumppani vaan jotain mystisempää. Ajan myötä Shaemzai on kehitellyt Sifin ulkomuodosta halutunlaisensa: valtavan vahvan taistelijan ja pouncekoneen. Sif on kuitenkin viimeaikoina myös kehittänyt omaa persoonallisuuttaan ja ystävystynyt lähemmin joidenkin tiennäyttäjien kanssa kuin itse Summoneri: lähinnä lähitaistelijoiden, jotka arvostavat enemmän Sifin panosta etulinjassa kuin Shaemzain piilottelua näkymättömänä takana.

Sif

With my Sword I slice the Wretched apart
With my Bite I hold the Evil at bay
With my Rending Claws I tear the Corrupted asunder
With a mighty Pounce I claim my Prey

CG Quadruped Eidolon 13 (10 HD)
Summoner Baron Shaemzai


Init +8
Senses Perception +21(+23 with heroism), Darkvision


hp 103
AC 25, touch:14 , Flat:22 ; (+12 from natural, +3 from dex, +1 from deflection, -1 from size) -2 AC with Lunge
with Mage Armor, Barkskin and P.f.E AC 34, touch:14, Flat:31 (+1 AC vs. Evil)
as above+Shield AC 38, touch:14, Flat:35 (+1 AC vs. Evil)
M.A+B.S+P.f.E+Reduce Person AC 36, touch:16, Flat:32 (+1 AC vs. Evil)
as above+Shield AC 40, touch:16, Flat:36 (+1 AC vs. Evil)
Fort+13, Ref+11 , Will+4 (+4 vs: ench)
With Heroism: Fort+15, Ref+13, Will+6 (+2 vs: ench)
Special Defenses Devotion, Evasion, Lunge (-2 to AC)
Usually Protection from Evil is cast on Sif: this grants +1 to AC and +2 to saves (vs. Evil).


Speed 40 ft Overland Flight: 40 ft (Fly +18) , Evolution Surge Wings: 40 ft (Fly +9)
Melee(always Power Attacks) +1 keen Cold Iron Greatsword +18/+13 3d6+26 17-20 10ft reach, Bite +16 1d8+9 +trip(CMB+20), 4x Claws +16 1d6+9+grab(CMB+24) +rend(1d6+16), +5ft to reach with Lunge
With Heroism +1 keen Cold Iron Greatsword +20/+15 3d6+26 17-20 10ft reach, Bite +18 1d8+9 + trip(CMB+22), 4x Claws +18 1d6+9+grab(CMB+26) +rend(1d6+16)
With Heroism and haste +1 keen Cold Iron Greatsword +21/+21/+16 3d6+26 17-20 10ft reach, Bite +19 1d8+9 + trip(CMB+22), 4x Claws +19 1d6+9+grab(CMB+26) +rend(1d6+16)
With Heroism and Reduce Person +1 keen Cold Iron Greatsword +20/+15 2d6+25 17-20 10ft reach, Bite +18 1d6+9 trip(CMB+20), 4x Claws +18 1d4+9+grab(CMB+24)+rend(1d4+14)
With Heroism, R.P. and haste +1 keen Cold Iron Greatsword +21/+21/+16 2d6+25 17-20 10ft reach, Bite +19 1d6+9 trip(CMB+20), 4x Claws +19+grab(CMB+24) 1d4+9 +rend(1d4+14)
Special Attacks Pounce, Magic Attacks(all of Eidolon attacks are treated as magical, Good and Chaotic for the purpose of overcoming DR), Rend, Grab(claws), Trip(Bite), Lunge(+5 ft to reach)
With lesser Evolution Surge: All natural attacks deal 1d6 energy damage.


Str 33(29), Dex 17, Con 21(17), Int 7 , Wis 11 , Cha 10
Base Atk +10/+5 ; CMB +22(+26 to grapple) ; CMD 35
Feats Power Attack, Combat Reflexes, Improved Initiative, MWP: Greatsword, Multiattack(bonus feat), Lunge
Skills Acrobatics +7 (1), Bluff +4 (1), Climb +14 (1), Disable Device +17 (9), Fly +12 (6), Knowledge: Planes +2/+4 (1), Perception +21 (10), Sense Motive +10 (7), Stealth +3 (1), Survival +4 (1), Swim +14 (1)
Languages Abyssal, Auran, Aquan, Celestial, Common, Draconic, Elven, Infernal, Terran
Evolutions (17 +3 points) Bite (base), 2xLimbs(legs)(base), 2xLimbs(Arms)(2+2), 2xClaws(Arms+Legs)(1+1), Large (4), Pounce (1), Rend(2), Magic Attacks (1) Reach:Greatsword(1), Grab(Claws)(2), Skilled:Perception(1), Trip(2)
SQ Link, Share Spells, Multiattack, Greater Shield ally(+2/+4 shield bonus to AC and circumstance bonus to saves for allys/summoner at reach)


On person x lbs +1 keen Cold Iron Greatsword, Amulet of Mighty Fists +1, mwk. Alch.Silver Greatsword, Ring of Protection +1, Belt of Physical Might+4str/+4con), Alchemist Fire(5), Acid Flask(4), Cracked Dusty Rose Prism Ioun Stone, cracked pale green prism ioun stone, Smoked Goggles
In Backpack x lbs Pathfinder Chronicle, mwk. Thief´s Tools, Jewels, Courtier´s Outfit,
Encumbrance x lb. without armor, x lb. with armor (helvetisti light/ihan vitusti medium/vielä enemmän. heavy)\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped