Tomar the Hobo/Spurgu-Tomppa

"Man, I don't know..."

You see before you a scruffy-bearded hobo lying on the ground. He has wild, neck-length, dirty brown hair, and he is dressed in peasant rags. An empty bottle lies next to his feet, and a large dog of indeterminate breed is dozing against him.

Male Human Urban Ranger 1
Neutral Medium Humanoid (human)
Player (35743-4)
Xp 1
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 1/1
Favored Class Ranger (+1 hp)


Init +2
Senses Perception +6, Sense Motive +2


AC 12, touch 12, flat-footed 10; (+0 armor, +2 Dex)
hp 12
Fort +4, Ref +4, Will +2
Special Defenses +1 Ref & +1 dodge bonus to AC when adjacent to 2+ allies, +1 Will when animal (at least indifferent) within 30 feet.


Speed 30 ft.
Melee Unarmed +4 (1d3+3 nonlethal)
Ranged
Special Attacks
Catch Off-Guard: no penalties w/improvised weapons, enemies flat-footed when doing so;
Combat Expertise: optional -1 to hit/CMB, +1 dodge bonus to AC


Str 16, Dex 14, Con 12, Int 13, Wis 14, Cha 10
Base Atk +1; CMB +4; CMD 16
Feats Catch Off-Guard, Combat Expertise Skills Disable Device +6 (1), Handle Animal +4 (1), Knowledge (local) +5 (1), Perception +6 (1),\\ Profession (beggar) +6 (1), Stealth +6 (1), Survival +2 (+3 when tracking) (0), Swim +7 (1)
Traits Resilient (+1 Fort), Adopted (by gnomes): Animal Friend (+1 Will when a Tiny or larger animal that is at least indifferent is within 30 feet; Handle Animal is a class skill)
Languages Taldan, Kelish
Special Qualities Bonus Feat, Heart of the Streets1, Favored Enemy2 (Aberration) +2, Track, Wild Empathy +1


"Koira" (Riding Dog, stats below)
On person Peasant's outfit (2 lbs.)
In backpack -
Wealth 540 gp (pankissa, 5 gp mukana)
Load 2 lbs.
Encumbrance limits 76 lbs. light, 153 lbs. medium, 230 lbs. heavy


1 +1 bonus to Ref and dodge bonus to AC when adjacent to at least two other allies. Crowds do not count as difficult terrain.
2 bonus to Bluff, Knowledge, Perception, Sense Motive, Survival, attack & damage. May attempt to identify untrained.


Koira
N Medium animal
Init +2; Senses low-light vision, scent; Perception +8
AC 13, touch 12, flat-footed 11 (+2 Dex, +1 natural)
hp 13 (2d8+4); Fort +5, Ref +5, Will +1
Speed 40 ft.; Melee bite +3 (1d6+3 plus trip) Str 15, Dex 15, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6
BAB +1; CMB +3; CMD 15 (19 vs. trip)
Feats Skill Focus (Perception)
Skills Acrobatics +6 (+14 jumping), Perception +8, Survival +1 (+5 scent tracking)
Racial Modifiers +4 Acrobatics when jumping, +4 Survival when tracking by scent Tricks Combat Trained: attack, come, defend, down, guard, heel


Maanviljeliäpariskunta löysi aikoinaan sylivauva-Tomarin. Ainoa vain, että he olivat maahisia. Tomar on aina tykännyt eläimistä. Aikanaan Tomar sitten lähti suureen kaupunkiin etsimään mammonaa, mainetta, uutta elämää...? Jotain kuitenkin. Tomar pääsi tiennäyttäjäkouluun, mutta jossain vaiheessa muut kaupungin houkutukset veivät voiton. Ehkä vähän liiankin kanssa, sillä uuden elämän etsintä rupesi tuottamaan tulokseksi lähinnä tyhjiä pullonpohjia sekä elämän yhteiskunnan laitamilla, tai oikeastaan kaupungin katuojissa. Jossain vaiheessa iso, karvainen ja itsepintainen koira nimeltä Koira rupesi myös seurailemaan häntä. Nyt 19-vuotiaan "Tompan" elämä on muuttumaisillaan... (taas).

(huom. tarina hioutunee vielä, viime hetken muutoksien eli maahisadoption integrointi aiempaan tarinaan hieman kesken)


Hahmonkehitys:
(retrain: catch off-guard pois, jotain tilalle, ehkä Urban ranger pois?) Rangeriä lisää
3: Gang Up?
4: +1 Str
8: +1 Str
Additional Traits jossain vaiheessa? (Cosmopolitan, Threatening Defender, Observant)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped