Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Tsumeko

TN Tsumeko Yukimura Barbarian 1 Summoner 1
Player Isikala (66417-6)
XP 3
Faction Lantern Lodge
Prestige/Fame 2/6


Init +2
Senses Perception +5


AC 18, touch:12 , Flat:16 ; (+6 armor, +2 Dex)
hp 22
Fort +5, Ref +3 , Will +3
Special Defenses


Speed 30 ft (in armor)
Melee Spiked Gauntlet +5 1d4+4
Melee mwk Greatsword +6 2d6+6 19-20x2
Ranged
Special Attacks


Summoner Spell-Like Abilites (CL 1, Concentration +2)
Summon Monster I 1/day. Casting time: 1 Standard, Duration: 1 minute
Summoner Spells (CL 2, Concentration +2)
1st (2/day) — Grease, Protection from Evil
Cantrips/Orisons (at will) — Read Magic, Guidance, Light, Open/Close


Str 18 , Dex 14 , Con 15 , Int 7 , Wis 10 , Cha 12
Base Atk +1 ; CMB +5 ; CMD 17
Feats Raging vitality
Skills ACP -3, Acrobatics +1 (1), Climb +5 (1) Perception +5 (2), Swim +5 (1)
Traits Berserker of Society, Magical Knack (Summoner)
Languages Common, Orc
SQ Cantrips, Eidolon:Master Yano, Life Link, Skilled, Intimidating, Sacred tattoo, Rage 9/rounds per day, Fast Movement


On person lbs mwk Breastplate, mwk Greatsword
Carried by Eidolon
Spring-loaded on Wrist Sheat wand of infernal healing, wand of shield
Wealth
Encumbrance


Notes Quadruped Eidolon Master Yano


Ulkonäkö:

Persoonallisuus:

Biografia:

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped