Vaikkakin yleisesti tappavia, tuliaseet ovat pysyneet Golarionissa harvinaisina, kiitos magian suuremman voiman ja luotettavuuden. Missä magia on heikkoa tai ei vallitse ollenkaan (kuten Mana Wastesilla), tuliaseet ovat halutumpia. Tuliaseet toimivat muuten tavanomaisten aseiden lailla, lukuunottamatta seuraavia seikkoja.

Pätevyys

Kaikki tuliaseet vaativat Exotic weapon proficiency (firearms) featin. Mainitulla featilla oppii käyttämään kaikkia tuliaseita, eli ei tarvitse erikseen erotella osaavansa käyttää vain revolveria.

Kuten huomaatte, tuliaseissa ei ole ilmoitettu vauriomäärää pienille aseille. Se, miten asia sitten hoituu pienien hahmojen ja tuliaseiden kohdalla, ei vielä ole selkeää. Foorumikeskustelua käydään täällä.

Kapasiteetti

Kaikilla tuliaseilla on kapasiteetti, joka kertoo kuinka monta ammusta tuliaseessa voi olla samaan aikaan. Vastaavasti jos hahmolla on useampia hyökkäyksiä, voi hän ampua niin kauan kuin ammuksia aseessa riittää. Kun aseesta ammukset loppuvat, tai haluat varmistaa sen olevan täysi, tulee sinun ladata tuliase. Piilukolliset aseet (väkipyssy ja musketti) vaativat yhden kokonaisen kierroksen lataamiseen. Nalliaseiden lataus vie yhden move actionin jokaista ladattavaa ammusta kohti.

WeaponCostDmg (M)CriticalRange Inc.CapacityWeightType
Ranged Weapons
Blunderbuss 1,3,41,400 gp2d6 5x220 ft.15 lb.Bludgeoning and piercing
Musket 2,41,800 gp1d8x390 ft.19 lb.Bludgeoning and piercing
Pistol 11,400 gp1d6x260 ft.14 lb.Bludgeoning and piercing
Revolver 1,42,600 gp1d6x260 ft.55 lb.Bludgeoning and piercing
Rifle 2,33,000 gp1d819–20/x3150 ft.18 lb.Bludgeoning and piercing
Scattergun 2,32,200 gp3d6 5x230 ft.28 lb.Bludgeoning and piercing

1 = This firearm requires only one hand to use
2 = This firearm requires two hands to use
3 = Small creatures take a –2 penalty on attack rolls when using this firearm
4 = This firearm has a misfire chance on a natural 1 or 2
5 = This firearm deals 1 die less damage per range increment beyond the first. It cannot deal precision-based damage, such as from a sneak attack or from attacking a ranger’s favored enemy.

Blunderbuss

This weapon fires lead shot from its trumpetshaped barrel, making it effective as a fowling weapon or as a close-fighting personal defense weapon. While potentially devastating up close, it becomes quickly ineffectual against human-sized targets at a distance.

Musket

This smooth-bore longarm fires large-caliber bullets. What it lacks in accuracy it makes up for in high damage potential.

Pistol

The single-shot, rif led-bore pistol is relatively easy to conceal. You gain a +2 bonus on Sleight of Hand checks made to conceal a pistol.


Revolver

The most advanced firearm available, a revolver has up to five chambers that each hold a bullet and a wad of guncotton. Cocking the hammer spins the chambers to align the next bullet with the barrel. The complicated mechanism of a revolver makes it misfire on a natural 1 or 2.

Rifle

Firing small-caliber rounds at high velocity from a rifled barrel, a rifle makes for an excellent long-range weapon and is favored by snipers.

Scattergun

A larger version of a blunderbuss, a scattergun fires a devastating blast of shot that can be quite ruinous at close range.


Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped