Tampere, #6104.

Hahmot:
1. Dairhe Faulilj, Andoran -> Silver Crusade (Etsijä)
2. Riquam da Gerchanhar, Qadira -> The Exchange (Etsijä)
3. Curman Thjarineg, Andoran (KIA)
4. Kurefa Je-Eudeo, Silver Crusade (KIA)
5. Lnaij Ärðn, Andoran -> The Exchange
6. Kerisa Luninna Anodt, Shadow Lodge (KIA)
7. Mramra Taivastieto, Andoran (KIA)
8. Riva, Taldor -> The Exchange
9. Sael Alal Uaiis Taejl, Andoran -> Liberty's Edge (Etsijä)
10. Yrmy, Sczarni -> The Exchange
11. N'h'shar Ngkorodo, Grand Lodge
12. Medeilysis, Osirion -> Scarab Sages (Etsijä)
13. Kandra Chandler, Silver Crusade (KIA)
14. Qiar Qaliry, Qadira -> Dark Archive
15. Kwíīì, Silver Crusade
16. Kilpi, Silver Crusade -> Grand Lodge (Etsijä)
17. Hera Hrashthee, Grand Lodge
18. Gibelj Kanjets, Dark Archive
19. Superbus Acerbus Ingens, Sovereign Court
20. Kwepu, Liberty's Edge
21. Hleu Dhladlon, Scarab Sages
22. Alakata of Maheto, Dark Archive
23. Iantai Jedai, Sovereign Court
24. Lollers Keiz
25. Casslendaro, Dark Archive
...
701. Taajatam-12, Dataphiles

Property and real estate:

 • Sael: Farmstead (5 PP) near Almas, 20 elephants
 • Kilpi: 10 hexes of land near Emerald Spire (A, B2, D2, B6, G, B3, F, E, B5, D1), Country estate in River Kingdoms
 • Hera: 1 hex of land near Emerald Spire (A)

Markus Kauraniitty, Havelyniläinen

Sivilisaatio rakentuu sopimuksille ja hyväksytyille totuuksille. Sopimuksilla on päämäärä ja totuuksilla, niin hyväksytyillä kuin kielletyillä, on uskojansa. Yhteinen usko, pohjautuen yhteiseen arvopohjaan ja jaettuihin kokemuksiin, johtaa kohti suurempaa yhtenäisyyttä. Järjestys ja yhteisymmärrys tekevät yhteiskunnasta tiiviimmän kokonaisuuden, ja kaiken tämän keskeltä nousee esiin oppi, jonka piirissä Mitran ortodoksian liekki sammuu poltettuaan loppuun oman pohjansa.

Male Human Cleric 1 (Asmodean Advocate, Theologian of Espionage) (favored class cleric: )
LE Medium humanoid (human)


Init +
Senses Perception +


AC 10, touch 10, flat-footed 10
hp
Fort +, Ref +, Will +
Cleric: +2, +0, +2


Speed 30 ft
Melee
Ranged


Str , Dex , Con , Int , Wis , Cha
Base Atk +0; CMB +; CMD


Spells

 • Orisons:
 • 1st x/day:

Skills

 • Profession (barrister) [1]

4+Int

Languages


Traits

 • (campaign) Heresy You have denied the supremacy of Mitra and been condemned for it. For this to be a crime, you were not content to keep your heresy to yourself. You tried to sway others. Likely you were captured by the famed witch hunter Sir Balin of Karfeld. The last thing he said to you was: “Mitra may forgive you yet for your lies. Talingarde will not.” If only you could get a chance at revenge! Punishment: Death by burning. Benefit: You receive a +1 trait bonus on all saving throws against divine spells.
 • (faith) Urban Acolyte Growing up in a city has broadened your philosophy, and helped you interpret your patron’s divine will in a novel way. You gain Knowledge (local) as a class skill. Additionally, you can select one of the following subdomains using the normal rules for subdomains (Pathfinder RPG Advanced Player Guide 86) so long as your deity grants access to its associated domain.

Feats

 • Focused Study (alternate racial trait, replaces Human Bonus Feat)
  • (human 1 Skill Focus (Profession (barrister))
  • (human 8) Skill Focus ()
  • (human 16) Skill Focus ()
 • (lvl 1)

Domain: Espionage (Associated Domain(s): Knowledge, Trickery). Replacement Power: The following granted power replaces the lore keeper power of the Knowledge domain or the copycat power of the Trickery domain.

 • Deep Cover (Su) When you prepare your spells, you can also choose one cover identity—whether that of a real person or a fictitious one. You can assume the disguise of your cover identity in half the normal amount of time. When targeted by a spell or effect that would compromise your chosen disguise (such as detect evil, detect thoughts, or zone of truth), as an immediate action you can force the creature using the ability to attempt a Will save (DC = 10 + 1/2 your cleric level + your Wisdom modifier). If the creature fails, it gains false information in keeping with your cover identity. You can use this false information ability a number of times per day equal to 3 + your Wisdom modifier.
 • Master's Illusion (Sp) At 8th level, you can create an illusion that hides the appearance of yourself and any number of allies within 30 feet for 1 round per cleric level. This ability otherwise functions like the spell veil. The save DC to disbelieve this effect is equal to 10 + 1/2 your cleric level + your Wisdom modifier. The rounds do not need to be consecutive.
 • Domain Spells 1st—disguise self, 2nd—anonymous interaction, 3rd—nondetection, 4th—zone of silence, 5th—false vision, 6th—mislead, 7th—screen, 8th—mind blank, 9th—time stop.

Special qualities and class abilities

 • Devil in the Details (Ex) At 1st level, an Asmodean advocate learns to choose her words so carefully that even when she says something designed to deceive listeners, the words are phrased to be technically true. She can use her Profession (barrister) skill for Bluff and Diplomacy checks. This benefit also extends to her familiar. The Asmodean advocate gains an insight bonus equal to 1/2 her cleric level (minimum +1) on Linguistics checks related to forgeries and on all Profession (barrister) checks.
 • Domain Secret (Ex) At 5th level, the theologian chooses one domain spell. That spell becomes permanently modified with one of the following metamagic feats: Bouncing Spell, Disruptive Spell, Ectoplasmic Spell, Enlarge Spell, Extend Spell, Focused Spell, Intensified Spell, Silent Spell, Still Spell. This metamagic feat does not increase the level of the spell. Once chosen, this modification cannot be changed. The domain specialist need not have the metamagic feat to apply it to a spell using this ability. At every 5 levels after 5th, the domain specialist may choose an additional domain spell to modify in this way. She cannot modify the same spell more than once.
 • Focused Domain A theologian chooses only one domain from her deity’s portfolio rather than the normal two domains. All level-dependent effects of the granted powers from the theologian’s domain function as if she were two cleric levels higher than her actual cleric level. This does not allow her to gain domain-granted powers earlier than normal. A theologian can prepare domain spells using her non-domain slots. She cannot use her spontaneous casting ability on domain spells, even if they are prepared in non-domain slots. In all other respects, this works like and replaces the standard cleric domain ability.
 • Heart of the Fields Humans born in rural areas are used to hard labor. They gain a racial bonus equal to half their character level +2 to any one Craft or Profession skill, and once per day they may ignore an effect that would cause them to become fatigued or exhausted. This racial trait replaces skilled.
 • Pact-Bound (Ex) An Asmodean advocate must choose Asmodeus as her deity and select the Trickery domain. She does not gain a second domain. If she ever changes her deity, she loses this archetype and becomes a normal ex-cleric. This ability alters domains.
 • Serpent (Su) At 1st level, an Asmodean advocate gains a familiar as the arcane bond class feature, using her cleric level as her wizard level. She must choose a viper familiar. The viper speaks one language of the Asmodean advocate's choice as a supernatural ability.
 • Shoulder Devil (Su) At 8th level, an Asmodean advocate can choose an imp familiar as though she had the Improved Familiar feat.

On person

 • Outfit (rags)

Wealth 0 gp

Encumbrance lb. (or less light, -lb. medium, -lb. heavy)


Historia

"Työtä ilman olet ilmaa itsekin." Näin tapasi Markuksen isä sanoa. Naapureilla oli peltoja, oli jokipalstaa, oli perhetiloja, karjaa, ojittamalla kuivatut suot, talkootyöllä pystytetyt talot. Markuksen isällä oli kivinen niitty, omalta isältään peritty velkavankeus ja pohjaton pitkäjänteisyys. Ei edes sukunimeä, mutta kunnioitettavaa elämää elänyt mies tuli vuosien vieriessä tunnetuksi työnsä hedelmästä: Kauraniitty. Markuksen ensimmäinen muisto on nelivuotiaan silmin suuri, kuin vuoren kokoinen heinämörkö, jonka varjossa maata nuuhki siili.

"Opettele lukemaan." Markuksen äidin useimmin toistama neuvo. "Ja kun opit, näytä miten kirjoitat nimemme." Puronhaaran kylässä ei ollut omaa pappia. Pyhäintoimituksia varten matkustettiin Havelyniin asti. Iltaisin Markus pitää kädessään viidellä sormella ohutta keppiä ja vetelee sillä näkymättömiä viivoja puiseen levyyn. Ullakolla rapistelee rotta.

Raaps. Kraaps. Krip krip krip. Tink tink. Raaps. Kammiota täyttää vaimea kakofonia, sulkakynät paperilla. Tusina munkinkaapuista nuorta poikaa kumartuneena töidensä ylle. Kolmetoistavuotias Markus kopioi kaukaisesta itäisestä pikkukylästä lähetettyä veroselvitystä. Pitkien tuntien päätteeksi vanhempi kirjuri tarkastaa työn. Hän nyökkää lyhyesti, painaa dokumenttiin toimiston leiman ja jatkaa omia töitään. Jännitys poistuu Markuksen niskasta ja olkapäistä ja hän huokaa syvään, mutta hiljaisesti. Työ jatkuu.

"Saitko kaiken?" maaherran avustaja kysyy epäilevästi. Naisen nenänvarsi on kuin luotu itseään pitkin katseluun.
Markus nyökkää ja vilkaisee kääröön. " 'Te voitte sen kieltää ja lakaista mattoineen kaikkineen Raakaan Pohjolaan asti, mutta omaa hölmöyttänne te vain suitsutatte. Perinteikäs, lainkuuliainen ja ennen laillinen kirkko, nyt kielletty--' "
"Kuulin minä sen lausunnon itsekin!" Avustaja huokaisee. "Ei tarvitse alusta loppuun toistaa. Hyvänen aika mies, 'kyllä' olisi riittänyt."
Epäilen, Markus ajattelee ja käärii paperin rullalle.
"Mitä nuo merkinnät edes ovat?" Oikeussalitoimitsijan kaavut rätisevät sähköistä varausta kun nainen viittoo kädellään.
"Omaa notaatiotani. Kirjoitan kaiken puhtaaksi ennen arkistointia."
"Parempi olisi. Kauraniitty Puronhaaralainen... Matkalla kadotukseen koko tuomioistuin..." Maaherran palkoillinen marssii tiehensä päätään puistellen.
Pitkän hihan alla Markus puristaa nyrkkiään. Melkein tavaksi muodostunut vastaus "Havelyniläinen" jää keskelle kurkkua. Kiellät tai myönnät, hyväksyt tai väität vastaan, juuriaan ei juosta karkuun. Eikä tuttua häpeää.

Lievästi yllättävää että tällaisiakin arkistoja yhä säilytettiin ehjänä. Markadian Neljännen kirjanpolttajaiset olivat olleet sangen perusteelliset, mutta kaikkialle eivät nekään liekit yltäneet. Huolimattomuus tai mielenkiinnon lopahtaminen saattoivat olla asian takana, mutta Markus uskoi syyn olevan se, että samoihin niteisiin sisältyi niin paljon muutakin kirjanpitoa, että niitä ei ollut edes haluttu hävittää. Tutkinnan perusteellisuudesta huolimatta tulokset jäivät laihoiksi.

- Monografista ei suoria otteita tässäkään opuksessa. Todistajanlausunnot mainitsevat usein, mutta kontekstit vaihtelevat. Sitaatti siellä, attribuutio tuolla.
- Yhteenveto valmis, ei uutta.
- Kopio lähetetty kirkolle. -- Tuhkattaneen saman tien...

"Markus, joudatko hetkisen...?"
"Toki. Mitä on mielelläsi?"
Guinwal näytti vaivaantuneelta. Silmille valuvat vaaleat kutrit olivat kuin mittatikkuja jotka ilmaisivat kuinka suoraan kohti hän uskalsi muita katsoa.
"Kuulin uutiset. Isäsi kuolemasta. Eikä äitisikään pärjää nuorempien sisarustesi kanssa. Etkö halua käydä vierailulla, tai edes..." Kollegan ääni vaimeni
Markus puisteli päätään. "Niin köyhässä paikassa ei odotella sukulaisia hautajaisiin. Jo se, että tänne saapui kirje, on oma pieni ihmeensä. Lähetän heille lähes kaikki ansioni. Se menee kaikki tarpeeseen, eikä minulla ole parempaa annettavaa, vaikka kuinka haluaisin nähdä kotini."
"Suotuisan Auringon tähden, Markus! Kyllä kivisydämisinkin esimies joutuisi toimiaan selittelemään jos kieltää lyhyen loman perhettä koitelleen kuoleman varjossa!"
"En usko. Arvon piispa tarttuisi tekosyyhyn kuin tekosyyhyn lakaista minut maton alle ja kasata vielä käytettyjä rättejä päälle."
Guinwalin ääni alkoi kohota kuin itsestään. Ei liennyt mies tyytyväinen Markuksen nähtyä niin helposti hänen lävitseen. "Kyllä sinä itse parhaiten tiedät kuinka tarkassa syynissä kerettiläisyydentutkijat ovat. Aina silmän alla, mietitään ja arvaillaan mitä kenenkin päässä liikkuu, etsitään tekosyitä, epäillään ja oletetaan! Ja sinä...! Markus, kaikki ne muistiinpanot joista ei kukaan muu ota selvää, jo pelkkä intosi tähän työhön-"
"Työ kuin työ. Tiedän tuon kaiken, ja muut pelkäävät tätä tehdä juuri noista syistä. Minun ei tarvitse välittää." Hän nosti kätensä estääkseen toisen miehen protestit. "Minua ei kiristetä ja jos ortodoksian neuvostolla on mitään huomautettavaa, voivat pistää torunsa viikottaisessa paluupostissa. Heillä on kopiot kaikesta tutkimuksestani." Markus pehmensi sanojaan hieman. "Ja jos minun on tästä väiteltävä, teen sen mieluummin pomoni kuin ystäväni kanssa."

Oveen koputettiin jyskyttäen, ja vastausta odottelematta Markuksen lukituksi luulleen oven läpi sisään tunkeutui neljä aseistettua miestä. Kolme Havelynin kaupunginkaartin jäsentä, sekä johtajana toiminut yksilö, jonka Markus työnsä luonteesta johtuen tunnisti helposti Sir Baliniksi. Sydän hypähti hänen kurkussaan, mutta hän piti ulkoisen tyynensä.
Kerkeämättä edes nousta tuolilta, hänen ranteisiinsa oltiin jo asettamassa rautoja. "Markus Kauraniitty, teidän on pidätetty jumalanpilkasta ja siihen yllyttämisestä."
Väkivaltainen vastaan pistäminen olisi syyllisyyden tunnustus. "Oletan että olette täällä omine valtuuksinenne, Herra Balin. Mikäli olisitte vaivautuneet puhumaan esimiesteni kanssa, tietäisitte, että en ole sen koommin suorittanut laittomuuksia kuin ylittänyt valtuuksiani. Minulla on oikeuden kirjallinen määräys ja lupa tutkia ja kopioida Viholliseen liittyvää kirjallisuutta."
Raudat oli isketty jo hänen nilkkoihinsakin. "Tiedän valtuutenne, tehtävänne ja valheenne. Teidän tuli lähettää kirkollisneuvostolle löydöksenne alkuperäisessä muodossaan, ei kopioita. Olette puhuneet työstänne ulkopuolisille. Olette suositelleet kollegoillenne näkökulmia ja tarjonneet heille tietoja, joita teidän ei tullut koskaan levittää. Ja olette pettäneet valanne sekä kirkollisoikeuden toimitsijana että Mitran kirkon jäsenenä. Tämän olen todennut henkilökohtaisesti." Balinin katse porautui kuin suoraan lihan läpi ja näki kirjanoppineen sydämeen. Inkvisiittorien, temppeliritarien ja pappien keinot ylittivät paperien ja työhuoneiden seinien tarjoamat suojat.
Markus alkoi nostaa ääntänsä vastustaakseen - yhä kärsivällisesti, yhä viattomasti ja kuin olisi uskonut totuuden paljastumiseen ja väärinkäsityksen kumoamiseen, mutta noidanmetsästäjän terävän nyökkäyksen myötä yksi vartija iski Markusta kasvoihin. Sanat katosivat hänen mielestään ja valot tanssivat silmissään.
"Sanoillasi ei ole arvoa minulle. Oikeus kuulee sinun puolustuksesi ja siellä esitämme ratkaisevat todisteet ja lausunnot. Mitra saattaa vielä armahtaa sinut valheidesi vuoksi... Talingarde ei armahda."

WIP


Land of origin: Cambrian Docks
Ethnicity: Talirean
Nationality: Asmodean Hierarchy
Religion: Asmodeus
Age:
Height:
Weight: lbs
Eyes:
Hair:Dolgthrasir _______

Female Dwarf Ranger 3 (favored class ranger: +3 hp)
LN Medium humanoid (dwarf)


Init +2 (+2 plains)
Senses Perception +7 (+2 orcs, +2 plains)


AC 10, touch 10, flat-footed 10
hp
Fort +7, Ref +5, Will +2
Ranger: +3, +3, +1
Ability: +3, +2, +1
Racial: +1, +0, +0

Tight bonds: +1 trait on Will vs. charms and compulsions if partner is within 60 feet, increasing to +3 against a command to compromise your relationship or harm a partner.


Speed 20 ft
Melee masterwork longhammer (PAFF): +6, 2d6+6, x3
Melee masterwork dwarven double waraxe (PAFF): +6, d10+4, x3
Ranged

+4 attack & damage vs. [orc]
+2 attack & damage vs. [goblin]
+1 attack rolls to confirm crits
+1 attack rolls after first when using cleave of GC (dw. double waraxe)


Str 15, Dex 14, Con 17, Int 8, Wis 13, Cha 7
Base Atk +3; CMB +5; CMD 17


Skills

 • Climb 7 [2]
 • Diplomacy -2 [0], -2 vs. non-dwarves
 • Handle animal 2 [1]
 • Heal 5 [1]
 • Intimidate 2 [1]
 • Knowledge (dungeoneering) 3 [1]
 • Knowledge (geography) 3 [1]
 • Knowledge (history) -1 [0], +2 and roll untrained re: dwarves and their enemies
 • Knowledge (nature) 3 [1]
 • Perception 7 [3]
 • Sense motive 1 [0], -2 vs. non-dwarves
 • Stealth 6 [1]
 • Survival 6 [2]
 • Swim 6 [1]

ACP:
Favored enemy (orcs): +2 bluff, knowledge, sense motive, survival
Favored terrain (plains): +2 knowledge (geography), perception, stealth, survival

Languages Dwarven


Traits

 • (drawback) Xenophobic: You take a –2 penalty on Diplomacy and Sense Motive checks made against creatures of a different race or from a different culture.
 • (family) Tight Bonds: You gain a +1 trait bonus on Will saves against charm and compulsion effects if a partner is within 60 feet, increasing to +3 against a command to compromise your relationship or harm a partner.
 • (race) Ruthless: You gain a +1 trait bonus on attack rolls to confirm critical hits.

Feats

 • (Dwarf ART) Toughness
 • (lvl 1) Dwarven Hatred Style: You apply your hatred racial trait's bonus on both attack rolls and weapon damage rolls against creatures of the appropriate type or subtype and increase the bonus to +2.
 • (Rng 2) Cleave
 • (Rng 3) Endurance
 • (lvl 3) Furious Focus

Special qualities and class abilities

 • Darkvision
 • Defensive Training: Dwarves gain a +4 dodge bonus to AC against monsters of the giant subtype.
 • Hatred: Dwarves gain a +1 racial bonus on attack rolls against humanoid creatures of the orc and goblinoid subtypes because of their special training against these hated foes.
 • Lorekeeper: Dwarves keep extensive records about their history and the world around them. Dwarves with this racial trait receive a +2 racial bonus on Knowledge (history) checks that pertain to dwarves or their enemies. They can make such skill checks untrained. This racial trait replaces greed.
 • Rock Stepper: Dwarves with this racial trait can skillfully negotiate rocky terrain. They can ignore difficult terrain created by rubble, broken ground, or steep stairs when they take a 5-foot step. This racial trait replaces stonecunning.
 • Unstoppable: Some dwarves train from a young age to outlast orcs on the battlefield. They gain Toughness as a bonus feat and a +1 racial bonus on Fortitude saves. This racial trait replaces hardy.
 • Weapon Familiarity: Dwarves are proficient with battleaxes, heavy picks, and warhammers, and treat any weapon with the word “dwarven” in its name as a martial weapon.
 • Xenophobic: Isolationist dwarves despise non-dwarven humanoids. They speak only Dwarven and do not gain any bonus languages from possessing a high Intelligence score. In addition, they learn only one language per 2 ranks of Linguistics they possess. However, their untrusting nature gives them a +1 bonus against mind-affecting effects, except for fear affects. This racial trait replaces a dwarf's normal languages.
 • Favored Enemy: [orc] +2
 • Favored Terrain: plains +2
 • Track
 • Wild Empathy

On person

 • masterwork dwarven double waraxe,
 • masterwork longhammer,
 • Outfit ()

Wealth ?? gp

Encumbrance lb. (or less light, -lb. medium, -lb. heavy)


Historia


Land of origin: Five Kings Mountains
Ethnicity: Five Kings Mountains dwarf
Nationality: Dwarf nationalist
Religion: Dwarf pantheon
Age:
Height:
Weight: lbs
Eyes:
Hair:

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped