Pathfinder Society -hahmot

Ulric Fenrir

"Thhh."

Male Aasimar Oracle of Heavens 1
Neutral Good Medium Native Outsider
Player <Gomis> (<81346-2>)
2 Xp
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 2/4


Init +1
Senses Darkvision 60 ft., Perception +1


AC 14, touch 11, flat-footed 13; (+3 armor, +1 Dex)
hp 10
Fort 1, Ref 1, Will 3
Special Defenses Celestial Resistance; acid 5, cold 5, electricity 5


Speed 30 ft.; 20 ft. w/ armor
Melee Bite +0, 1d4 damage, primary natural attack, piercing
Melee Starknife +0, 1d4 damage, x3 critical, piercing, range 20 ft. (throwing)
Melee Dagger +0, 1d4 damage, 19-20/x 2 critical, piercing/slashing, range 10 ft. (throwing)
Melee Mace (light) +0, 1d6 damage, x2 critical, bludgeoning
Ranged Crossbow (light) +1, 1d8 damage, 19-20/x 2 critical, piercing, range 80 ft.

Special Attacks N/A


Spells known
1st (4/day) — Summon Monster 1, Doom, Cure Light Wounds
Cantrips/Orisons (at will) — Detect Magic, Create Water, Read Magic, Detect Poison


Str 10, Dex 12, Con 12, Int 14, Wis 13, Cha 18
Base Atk 0; CMB 0; CMD 11
Feats Martial Weapon Proficiency(Starknife)
Skills Disguise +5, Handle Animal +10 (1 rank), Knowledge (arcana) +6 (1 rank), Knowledge (planes) +7 (1 rank), Knowledge (religion) +6 (1 rank), Sense Motive +6 (1 rank), Survival +7 (1 rank)
Traits Wary (+1 Disguise ands Sense Motive), Scholar of Great Beyond (+1 Knowledge (history) and Knowledge (planes))
Languages Common, Celestial, Draconic, Sylvan
SQ Idyllkin Heritage (+2 Handle Animal and Survival), Spell-like Ability 1/day Summon Nature's Ally II, Oracle Curse - Wolfscarred Face (natural bite attack, speech impairment, 20 % of failing spells with vocal component [doesn't expand spell but wastes turn]), Oracle Mystery - Heavens, Revelation - Coat of Many Stars (+4 armor bonus, 1h/day)


On person Scholar's outfit (6lbs.), Leather armor (15 lbs.), Light steel shield (6 lbs.), Starknife (3 lbs.), Dagger (1 lbs.), Light mace (4 lbs.), Light crossbow (4 lbs.), Crossbow bolts x 30 (3 lbs.)
In backpack Spell component pouch (2 lbs.), Common musical instrument (3 lbs.), Ink (-), Inkpen (-), Parchmentx10 (-), Waterskin (4 lbs.), Wand of Cure Light Wounds (33 charges)
Wealth 1071 GP 9 SP
Encumbrance 35 lb. without backpack, 46 lb. with backpack (>33 lb. light/34-66 lb. medium/67-100 lb. heavy)


  • Homeland: Land of the Linnorm Kings.
  • Ethnicity: Ulfen aasimar (idyllkin heritage).
  • Nationality: Thanelands.
  • Religion: Desna, Pharasma, Iomedae, Sarenrae, Gozreh.
  • Age: 30 something (at least it appears like this).
  • Height: 185 cm / 6'2''
  • Weight: 80 kg / 176 lbs
  • Hair: Silver.
  • Eyes: Copper.
  • Pitkähkö mies, jonka kasvot näyttävät siltä että tämän nenä ja suu päättivät muodostaa susimaisen kuonon, ja mielikuvaa vain vahvistaa Ulricin harmaakarvaiset, susimaiset korvat. Ulricin suuvärkki on ulkonäöstään huolimatta suurin piirtein ihmismäinen, tosin tämän kulmahampaat ovat yllättävän pitkät ja terävät, ja kieli on kasvojen pituuteen nähden ihan liian lyhyt, aiheuttaen miehelle puheongelman (konsonantit on pakko ääntää kitalakeen). Ulricin ruumiinrakenteesta näkee että tällä olisi hyvin varaa olla paljon raskastekoisempi, mutta harjoittamattomana mies ei ole mikään muskeli.


Persoonallisuus Ulric on hiljainen mies, osittain siksi että tämä ei halua puhua puheongelmineen, ja osittain siksi että Ulric haluaa tarkkailla tilannetta ja laskelmoida päässään ennen kuin toimii. Ulricia hävettää kovasti oma puhevikansa ja tämä välttelee puhumista ellei tämän ole pakko saada jotain sanotuksi, ja kommunikoi usein myös tekstillä ja eleillä. Ulric on suhteellisen kärsivällinen muiden kanssa, mutta turhautuu helposti itseensä jos ei onnistu jossain, ja pyrkii sen takia miettimään omia tekosiaan tarkasti etukäteen. Hyvä kuuntelija, ei esitä herkästi vastaväitteitä, ja hassusta pärstästään huolimatta mukava henkilö, Ulric jää usein taka-alalle voimakkaampien persoonien kanssa, mutta hänestä jää usein miellyttävä vaikutelma. Ulric nauttii lukemisesta ja uusien asioiden opiskelusta, ja vaikkei tällä olekaan mitään sosiaalisia tilanteita vastaan, viihtyy useimmiten yksin, lueskellen, kirjoitellen tai soitellen uskollista pikku banjoliiniaan. Vaikka Ulric vaikuttaa usein melko passiiviselta, tällä on syvät pyrkimykset tehdä oikein ja auttaa pulassa olevia, eikä halua tuomita ketään ensivaikutelman perusteella, ellei, noh, ensivaikutelma nyt ole selkeästi se että joku on paha ihmissyöjähirviö. Ulricin pääpyrkimys polunnäyttäjänä näyttää olevan seikkailu ja uusien elämyksien arkistointi, mutta tämä on valmis tekemään mutkia matkaansa auttaakseen tarvitsevaa. Ainoa ihmisryhmä jota kohtaan Ulric näyttää olevan selkeän tuomitseva ovat ihmissudet ja muut lykantroopit. Ulricia kiusattiin lapsena ja nuorena paljon koiramaisesta naamastaan ja tämän on aina tarvinnut todistella ettei hän ole ihmissusi tai yhtään niiden kaltainen ilkimys. Ulricia on vaikea loukata, mutta siinä onnistuu parhaiten haukkumalla tätä ihmissudeksi.

Taustatarina Ulric on kotoisin Linnorm-kuninkaiden mailta, Thanelandsista. Ulricin vanhemmat olivat ihan tavallisia tallaajia, nuori pariskunta joissa ei kummassakaan itsessään ollut mitään ihmeellistä tai yliluonnollista, ja kun parille syntyi koiranaamainen lapsi, nämä olivat sangen järkyttyneitä. Paikallinen asiantuntija yritti vakuutella vanhemmille että lapsesta lähti selkeä aasimarin aura eikä tieflingin, mutta nuoret vanhemmat eivät osanneet yhtään suhtautua omituisen näköiseen vauvaansa, ja jättivät tämän pieneen tienvarsihökkeliin löydettäväksi. Hökkeli oli Desnalle omistettu tienvarsipyhättö, ja onnen oikusta paikallinen Desnan pappi tuli juuri ajoissa tarkastamaan pyhätön kuntoa. Pappismies totesi ettei hassunkaan näköisiä vauvoja voi jättää yksin paleltumaan, ja otti vauvan mukaansa kotiinsa, Desnan observatoriotemppeliin Asleifarin valastuskaupungin lähettyvillä. Mies adoptoi vauvan ja antoi tälle sukunimensä, ja etunimeksi Ulric. Ulricin oli pienestä pitäen vaikea oppia puhumaan epämuodostuneen suunsa kanssa, mutta tämä oli lapsesta pitäen terävä-älyinen ja oppi asioita nopeasti. Ulric oppi tähtitornitemppelissä paljon asioita sekä henkisen että materiaalisen maailman asioista, ja oli nuoresta pojasta asti kiinnostunut jumalista, olevaisuuden tasoista ja tähdistä. Pappia Ulricista ei ikinä tullut, eikä ottoisä siihen painostanutkaan. Taikuudenkäytön Ulric tuntui oppivan lähes luonnostaan, ja isän mielestä se oli selkeästi jumalien siunaus. Nuoreksi mieheksi asti Ulricin elämä oli opiskelua lukuun ottamatta sangen tapahtumaköyhää, tämä asui temppelissä ottoisänsä ja muutaman muun papin kanssa. Jossain vaiheessa kävi kuitenkin selväksi että se miten paljon asioista voi oppia vain yhdessä paikassa aina pysymällä on rajallista. Ulric halusi lähteä seikkailemaan, eikä kukaan sitä vaelluksen jumalattaren temppelissä vastustellutkaan, olihan Ulric jo aikamies. Ulric on vaellellut uuden tiedon ja seikkailujen perässä hiljalleen kaukaa pohjoisesta aina Absalomiin asti, ja totesi, että Polunnäyttäjänä pääsisi varmasti kätevästi näkemään maailmaa, ja päätti liittyä järjestöön Suurloosin faktioon. Ulricin on hieman hankala pitää yhteyksiä kotipuoleen, sillä posti liikkuu hitaasti kauas pohjoiseen, eikä Ulric voi olla ihan varma miten tämän adoptioperheellä menee temppelissä. Mutta turha sitä on murehtia, he ainakin elävät rauhallista elämää, ja Ulricin kannattaisi ehkä ennemmin huolehtia tapahtumarikkaammasta seikkailijaelämästään.

Scenarios Played
- #4-18 The Veteran's Vault
- #3-21 The Empyreal Enlightenment [wikipeli]

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped