Unas Roshure

Sairaalloisen ruma, tyhjäkatseinen ja helposti suuttuva liskomies.

Liskomiehen katse on vieläkin vihaisempi Taldorin aatelisille.

Male Nagaji Oracle of Metal 4 / Barbarian 6
CN Medium Humanoid (Reptile)
Player Atteisti (43900-5)
Xp 27
Faction Sovereign Court
Prestige/Fame 34/47
Favored Class Barbarian (+6 sp)


Init 2
Senses Perception +6, Low-light vision


AC 26, touch 13, flat-footed n/a; (+11 armor, +2 Dex, +2 Natural, +1 deflection) RAGE: 23
hp 105 (RAGE: 135)
Fort 13, Ref 8, Will 9; +2 against poisons and enchantment effects, +4 against disease, +2 against traps
Improved Uncanny Dodge (Attacker must have 10 rogue levels to sneak attack)
Immune to the sickened -condition


Speed 50 ft.
Melee +1 Furious Impervious Adamantine Earth Breaker:
Normal Attack +14/+9 (2d6+7 / x3)
Power Attack +11/+6 (2d6+16 / x3)
RAGE: +18/+13 (2d6+12 / x3)
RAGE PA: +15/+10 (2d6+21 /x3)
Melee Cold Iron Halberd:
Normal Attack +13/+8 (1d10+6/x3)
Power Attack +10/+5 (1d10+15/x3)
RAGE: +15/+9 (1d10+9/x3)
RAGE PA: +12/+7 (1d10+18/x3)
Melee Alchemical Silver Lucerne Hammer:
Normal Attack +13/+8 (1d12+6/x3)
Power Attack +10/+5 (1d12+15/x3)
RAGE: +15/+10 (1d12+9/x3)
RAGE PA: +12/+7 (1d12+18/x3)
Ranged Longbow +11/+6 (1d8/x3)


Spells known (CL 6)
Orisons (at will) — Light, Guidance, Read Magic, Create Water, Spark, Mending
1st (7/day) — Shield of Faith, Cure Light Wounds, Divine Favor, Lead Blades, Endure Elements
2nd (4/day) - Cure Moderate Wounds, Heat Metal, Lesser Restoration Mystery Metal
Oracle's Curse Wasting (-4 on all charisma skills, except Intimidate)
Revelations:
Armor Mastery (Ex): You become more maneuverable while wearing armor. You can move at your normal speed in medium armor that is made of metal.
Dance of the Blades (Ex): Your base speed increases by 10 feet.


Rage Powers:
Intimidating Glare (Ex): Unas can make an Intimidate check against one adjacent foe as a move action. If the barbarian successfully demoralizes her opponent, the foe is shaken for 1d4 rounds + 1 round for every 5 points by which the barbarian's check exceeds the DC.
World Serpent Totem (Su): While raging, Unas gains a +1 insight bonus to AC against outsiders and aberrations. This bonus inceases by +1 for each world serpent rage power the barbarian possesses, excluding this one.
World Serpent Spirit (Su): While raging, Unas considers his weapons to be chaotic-, evil-, good-, and lawful-aligned for the purposes of overcoming damage reduction.


Str 18, Dex 14, Con 18, Int 8, Wis 10, Cha 16
Base Atk8; CMB 12; CMD 25; +2 with rage, +2 to overrun
Feats Power Attack, Intimidating Prowess, Raging Vitality, Heavy Armor Proficiency, Improved Overrun
Skills (ACP 2 Included) Acrobatics +9 (6), Climb +9 (4), Disable Device +6 (1), Intimidate +22 (10), Knowledge (Religion) +3 (1), Perception +6 (1), Sense Motive +14 (10), Swim +9 (4)
Traits Magical Knack (Oracle), Suspicious (+1 Sense motive)
Languages Common, Draconic
SQ Rage 17 rounds / day, Fast Movement 10ft, Uncanny Dodge, Trap Sense +2, Improved Uncanny Dodge


On person +2 Comforty Mithral Fullplate (25 lbs), +1 Adamantine Impervious Furious Earth Breaker (14 lbs), Longbow (3 lbs), Cold Iron Arrows (19), Cold Iron Halberd (12 lbs), 2 spring-loaded wristh sheats, Wand of Cure Light Wounds, MWK Backpack, MWK Tool for Intimidate (Shoulderpads made from dragon claws), Cloak of resistance +3, Belt of str/con +2, Ring of protection +1, Amulet of natural armor +1
In backpack Bedroll (4 lbs), Flint and Steel, Chalk, Chalkboard (2 lbs), Waterskin (4 lbs), 4 trail rations (4 lbs), Silk rope 50 ft (5 lbs), Masterwork Thieves tools
Wealth 326 gp, 8 sp, 9 cp
Encumbrance 54 lb. without backpack, 80 lb. with backpack (-86 lb. light/87–173 lb. medium/174–260 lb. heavy)


Boons:
- Kayle's Blessing: +1 luck bonus on any saving throw against a dragon's breath weapon. Uses left 3/3.
- Rescued the Minotaur Prince: +1 on all Charisma and Intelligence checks in Absalom
- Bound for Brevoy: +2 bonus on Charisma based checks made to influence residents of Brevoy.
- Pathfinder/Jalmeray coin: Once per scenario you can present this coin to a citizen of Jalmeray (1d4 hours to find one) in Absalom or in a major city in Andoran, Cheliax, Jalmeray, Osirion, Qadira or Taldor (more than 5000 residents).


Pelatut skenaariot:
1. First Steps part 1 - GM REWARD
2. First Steps part 2 - GM REWARD
3. First Steps part 3 - GM REWARD
4. #2 - The Hydra's Fang Incident
5. #5-04 - The Stolen Heir
6. We Be Goblins Too - GM REWARD
7. #17 - Perils of the Pirate Pact
8. #2-21 - The Dalsine Affair
9. #45 - Delirium's Tangle - GM REWARD
10. #5-11 - Library of the Lion - GM REWARD
11. #39 - Citadel of Flame - GM REWARD
12. #33 - Assault on the Kingdom of the Impossible - GM REWARD
13. #5-13 - Weapon in the Rift - GM REWARD
14. #4 - The Frozen Fingers of Midnight
15. #4-23 - Rivalry's End - GM REWARD
16. #3-02 - Sewer Dragons of Absalom
17. #5-18 - The Stranger Within
18. Thornkeep: Sanctum of a Lost Age
19. #4-21: Way of the Kirin - Died, Raised
20. #20 - King Xeros of old Azlant
21. Pathfinder Module: The Harrowing
22. #6-13: Of Kirin And Kraken
23. #6-03: The Technic Siege


Tausta: Unas oli alunperin katulapsi Cassomirin kaupungissa. Taldorin maa on hyvin perinteikästä ja ihmisiä suosiva, jolloin pieni nagajirääpäle ei kiinnostanut ketään. Myös muut katulapset katsoivat Unasta kummallisesti, mutta hyväksyivät hänet porukkaan kun hän näytti että osaa näpistää torilta ruokaa ja vaatteita. Kerran vastaavanlaisella näpistysreissulla hän huomasi paikallisen sepän kaupittelevan koristeellisia tikareita. Hän ehdottomasti halusi semmoisen, mutta eihän katulapsella ole rahaa semmoisiin. Ja tällä kertaa Unas ei ollut niin ketterä varastaja. Seppä, nimeltään Tubal Roshure, huomasi heti katulapsen näpistysyrityksen ja raahasi tämän niskasuomuistaan takahuoneeseensa. Hän antoi kaksi vaihtoehtoa Unakselle: joko mennään suoraan Cassomirin viranomaisten puheille, tai Unas auttaa seppää arjen askareissaan korvatakseen moisen varastamisen yrityksen. Seppä halusi aidosti auttaa laihaa liskomaista lasta ja Unas päätti auttaa häntä.

Unas teki töitä sepälle ahkerasti viikon verran, toimi juoksupoikana ja auttoi teräksen käsittelyssä. Seppä olisi päästänyt Unaksen vapaaksi, pienellä taskurahallakin jopa, mutta yllättyi lopulta kun Unas pyysi saada jäädä sepälle pidemmäksi aikaa töihin. Seppä suostui, ja Unaksesta tuli ajanmittaan hänen oppipoikansa. Unas otti jopa sepän sukunimen, sillä Roshuren Vasara oli hyvin tunnettu tahko kaupungissa. Tahko oli myös aatelisten suosiossa, ja Unas näkikin kasvaessaan paljon erilaisia aatelisia, ja ei ikinä ymmärtänyt miksi heille kumarretaan. Tubal vaiensi nämä mielipiteet, aateliset tuovat rahaa pöytään ja se pitää ottaa tyytyväisenä vastaan.

Vuosia kului ja Unaksesta tuli vahva. Hän oppi käsittelemään metallia yhtä taitavasti kuin mestarinsa ja pääsi neuvottelemaan kauppoja myös näiden hämmentävien aatelisten kanssa. Kerran yksi aatelinen tuli noutamaan Tubalilta tilaustaan, komeaa metallista panssaria, ja sovittaessaan sitä päälle huomasi että panssari on liian pieni hänen suurelle ylpeydelleen (liikaa mahaa). Hän suuttui ja käski miehensä hakkaamaan Tubalin, suuren loukkauksen hyvittämiseksi. Miehet hakkasivat Tubalin vahingossa hengiltä, ja liukenivat nopeasti paikalta. Unas oli tällä välillä hoitamassa tilauksien toimittamista ja tullessaan takaisin tahkolle, hän löysi kuolleen mestarinsa ja suru nousi hänen silmiinsä. Surun jälkeen tuli raivo. Tubalin kalenterissa oli ollut merkintä aatelisen haarniskan sovituksesta, jolloin Unas pienelläkin älykkyydellään osasi laskea asiat yhteen. Hän puki haarniskan päälleen, otti hyllystä miekan ja lähti juoksemaan suurta vauhtia tämän aatelisen luokse. Aatelisen löydettyään hän raivosti aateliselle, joka vain nauroi että epäpätevien seppien kuuluukin kuolla. Unas veti miekkansa esiin ja syöksyi kohti aatelista, tappaen hänen henkivartijansa matkalla. Upottaessaan miekkansa syvälle aatelisen sydäntä kohtaan hän tunsi ylpeyttä, joka loppui nopeasti kun vartijat saartoivat hänet. Unas koitti selittää kostaneen vain mestarinsa kuoleman, mutta se ei vartijoita kiinnostanut. Unas tuomittiin hyvin nopeasti Swiftin vankilaan istumaan tuomiota viidestä murhasta.

Hän ehti istua vankilassa muutaman vuoden, kun sai ensimmäisen vieraansa. Lady Glorianna Morilla tuli hänen puheilleen, haluten armahtaa hänet vastineeksi palveluksesta. Unas oli hautonut kostoa kaikille aatelisille jo vuosia, joten tämän pöyhkeän naisen tarjous kuulosti todella epäluotettavalta. Unas ei tosin halunnut istua päivääkään vankilassa, jossa viereisessä sellissä joku hullu taitelija huusi Groetuksesta yöt ja päivät. Pitkin hampain hän suostui Gloriannan tarjoukseen. Hän oli jälleen vapaa mies. Glorianna oli järjestänyt hänelle täydellisen armahduksen, uudet vaatteet ja antoi jopa Roshuren Vasaran omistuksen hänelle takaisin. Vastineeksi hän pyysi Unasta liittymään Tiennäyttäjien järjestöön ajamaan hänen etuaan. Unas suostui, kiitti Gloriannaa ja matkasi Roshuren Vasaralle, jossa työsti itselleen uuden haarniskan ja massiivisen vasaran, ja näin hän oli valmis. Laivamatka Absalomiin, liittyminen tiennäyttäjäksi, kokeiden läpäiseminen ja näin Unas oli valmis.

Luonne: Unas on aika yksinkertainen tyyppi, sekä hyvässä että pahassa. Hän ei välitä akateemisista asioista tai kirjoista, mutta ei myöskään tahdo pahaa näistä asioista tykkääville. Jos hänen älykkyyden puutteesta tekee pilkkaa, hän murahtaa ja silittää hyvin näkyvästi hänen vasaraansa. Unas jättää yleensä sosiaalisessa tilanteessa diplomaattiset ratkaisut muille ulkonäkönsä takia, mutta on enemmän kuin mielissään keskusteluissa tarvitaan pelottelua tai uhkailua. Aateliset, varsinkin oman kotimaansa aateliset, saavat Unaksen hyvin epäluottavaiseksi, joskus myös hyvin vihaiseksi. Hän ei ole vieläkään unohtanut mitä mestarilleen kävi.

Ulkonäkö: Unas on yleensä pukeutunut metalliseen haarniskaansa. Ulkonäöltään hän olisi tyypillisen Nagajin näköinen, mutta hänen suomunsa ovat sairaalloisen näköisiä. Hänen kehonsa on täynnä tulehtuneen näköisiä haavoja. Nämä haavat ja tulehtumat tulivat hänelle vankilassa ollessaan, mutta jostain syystä niitä ei ole pystytty parantamaan maagisin tavoin edes järjestön parhaiden pappien avulla. Unas on oppinut hyväksymään karmean ulkonäkönsä, ja oppinut pitämään sitä myös hyveenä tietyissä tilanteissa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped