Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Valentino

Sitaatti/rivin konsepti/mitävaan

Male Halfling Swashbuckler 2
Neutral Good Medium Humanoid
Player Karma (#96960-3)
Xp 4
Faction Taldor
Prestige/Fame 4/6


Init +4 (Dex +4)
Senses Perception +6


AC 20, touch 15, flat-footed 16 ; (+ 4 armor, + 4 Dex +1 Size +1 Buckler)
hp 20 (1d10 (10/6 per lvl) + CON + FCBx2)
Fort +1, Ref +6, Will +0
Special Defenses Adaptive luck(+2 saves 3/day), Charmed life (+3 saves 3/day)


Speed 20 ft
Melee MW Rapier +8 (1d4) (+2 BAB +4 DEX +1 size +1 MW)
Ranged Staff sling +7 (2d6+3 / splash 5) (+2 BAB +4 DEX +1 size)
Special Attacks


Str 10, Dex 18, Con 13, Int 10, Wis 10, Cha 16
Base Atk +2; CMB +1/+5 ; CMD 15
Feats Risky striker?
Skills )
Traits Expert Duelist(+1AC against 1 opponent), Helpful
Languages Common
SQ Panache (CHA per day), Deeds, Swashbuckler finesse, Charmed life
Deeds Derring-do, Dodging Panache, Opportune Parry and Riposte


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance


Notes
Scenarios

  • #1 God Market's Gamble
  • #2 Godsmouth heresy

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped