Varun Arpati

Let's see how firmly you stand behind your wicked ways in my Nexuvian tux hold! *crunch*

Male Human Monk 2
Lawful Good Medium Humanoid (human)
Player Gagarin
Xp 5/6
Faction Andoran
Homeland Katapesh
Prestige 6/6


Init +5
Senses Perception +6


AC 16; touch 16; flat-footed 10 (+3 dex, +2 wis, +1 dodge)
hp 20 (level 1: 8, +1 con, +1 fc, level 2: 5, +1 con, +1 fc, toughness: 3)
Fort +4, Refl +6, Will +5
Special defenses Evasion, CMD 22 against grapple


Speed 30 ft.
Melee +5 unarmed strike d6+3
Melee +4 kama d6+3
Ranged +4 shuriken d2+3
Melee full attack +4/+4 unarmed strike d6+3
Ranged full attack +3/+3 shuriken d2+3
Special attacks Flurry of blows +0/+0, Grapple CMB +6


Str 16, Dex 16, Con 12, Int 8, Wis 14, Cha 10
Base Atk +1
CMB +4 (+1 BAB, +3 str)
CMD 20 (10, +1 BAB, +3 dex, +3 str, +2 wis, +1 dodge)
Feats Improved Unarmed Strike, Stunning Fist, Improved Grapple, Dodge, Weapon Focus (unarmed), Toughness


Skills Acrobatics (Dex) +8 (2), Climb (Str) +7 (1), Intimidate (Cha) +4 (1), Survival (Wis) +7 (1), Perception (Wis) +6 (1), Stealth +7 (1), Swim (Str) +7 (1)
Languages Common
Traits Reactionary (+2 Init), Explorer (+1 Survival)


On person monk outfit, waterskin, kama x2, shuriken x 16, potion of cure light wounds x 3, potion of mage armor x 2
In backpack bedroll, winter blanket, bullseye lantern, oil flask, 50ft. of silk rope, trail rations for six days
Valuables 1296gp
Encumbrance 12 lb. without backpack, 37 lb. with backpack (76 lb. light/153 lb. medium/230 lb. heavy)


Biography
Alun perin Katapeshista kotoisin oleva Varun on ankaran ja perinteikkään paini- ja kamppailukoulun kasvatti. Kuten moni muukin kohtalotoverinsa, Varun päätyi vanhempiensa talousvaikeuksien takia luostaria muistuttavaan oppilaitokseen ja vältti siten paljon synkemmän tulevaisuuden kadulla tai orjana. Elämä vaativan mestarin alaisuudessa ei kuitenkaan ollut ruusuilla tanssimista, ja harjoitteet olivat usein paitsi raskaita, myös nöyryyttäviä tai vaarallisia.

Oppilaat osallistuivat harjoittelun lisäksi myös säännöllisesti mestarinsa ja koulunsa rahalliseen ylläpitämiseen, mikä tarkoitti näytöksiä basaareissa ja kansanjuhlissa. Mestarin haistettua rahan näytökset muuttuivat vuosien mittaan koreografiaesityksistä hengenvaarallisiin otteluihin villieläimiä tai kuolemaantuomittuja rikollisia vastaan. Osalle Varunin tovereista tämä sopi paremmin kuin hyvin, sillä mainetta, huumeita ja tyttöjä alkoi muutaman hurjan monttuottelun jälkeen virrata solkenaan.

Hyvän ystävän tarpeeton kuolema viihteeksi tarkoitetussa villieläintappelussa, kunniallisen kamppailuperinteen alentuminen rahastukseksi ja hengellisten arvojen hukkuminen maallisten ilojen alle ajoi Varunin lopulta hylkäämään koulunsa ja mestarinsa. Muutaman vuoden päämäärätön harhailu Sisämeren rannoilla saattoi hänet kutsumuksensa äärelle Andoraniin, jossa hän vannoi taistelevansa yksilönvapauksien ja tasa-arvon puolesta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped