Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Vasili Volkov

Tapan ihmisia, enta sitte?

Male Human Ranger 5
Chaotic Good Medium Humanoid (Human)
Player mmultima (97350-3)
Xp 12
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 18/20
Profession Bounty Hunter +5


Init +3
Senses Perception +8


AC 19, touch 13, flat-footed 16; (+6 armor, +3 Dex)
hp 49 (33 base, +5 toughness, +5 Con, +5 Favored class) ( current 49 )
Fort +6, Ref +7, Will +2
Special Defenses


Speed 20 ft, 30 ft w/o armor
Melee +1 Adamantine Earth Breaker +10 (2d6+7) x3
Melee +1 Adamantine Earth Breaker PA +8 (2d6+13) x3
Melee Greataxe +9 (1d12+6) x3
Melee Spear +9 (1d8+6) x3
Melee Dagger +9 (1d4+4) 19-20 x2
Ranged 'Ljudmila' +1 darkwood composite longbow +9 (1d8+5) x3
Ranged 'Ljudmila' +1 darkwood composite longbow DA +7 (1d8+9) x3
Ranged 'Ljudmila' +1 darkwood composite longbow RS +7/+7 (1d8+5)/(1d8+4) x3
Ranged 'Ljudmila' +1 darkwood composite longbow RS DA +5/+5 (1d8+9)/(1d8+9) x3
Special Attacks Favored enemy: +2 attack & damage against Humanoid (human). +4 against Outsider(evil). A ranger's animal companion shares his favored enemy and favored terrain bonuses.


Spells prepared
1st - Resist energy, Gravity Bow


Str 19 , Dex 16, Con 12, Int 10, Wis 12, Cha 7
Base Atk +5; CMB +9 (+4 Str, +5 BAB); CMD 22
Weight 195 lbs
Height 6' 1"
Feats Toughness, Power Attack, Rapid Shot, Deadly Aim, Quick Draw
Skills Knowledge: Nature +6 (3), Perception +9 (5), Climb +8-4=+4 (1), Stealth +10-4=+7 (5), Survival +10 (+12 to track) (5), Profession: Bounty hunter +5 (1), Linguistics +8 (4), Swim +8-4=+4 (1), Handle Animal +6 (5), Heal +5 (1), Knowledge: Dungeoneering +4 (1), Knowledge: Geography +4 (1), Spellcraft +4 (1)
Traits Resilient (+1 fort save), Weathered Emissary (+1 surv&ling, ling class skill)
Languages Hallit, Taldane, Skald, Tien
Homeland Brevoy
SQ Wild Empathy, Favored Enemy: Humanoid (Human) (Attack, Damage, Bluff, Knowledge, Perception, Sense Motive, and Survival +2), Track +1/2 per level, Favored terrain: Forest (+2 init/Kn:G/Perc/Stealth/Surv), Hunter's Bond (Wolf)
Racial Extra feat (toughness), extra skill point per level.


On person +1 Adamantine Earth breaker 14 lb, Greataxe 12 lb, Spear 6 lb, Dagger 1 lb, "Ljudmila" +1 +4 str darkwood composite longbow 1,5lb, Arrows(13) 3 lb, Silver blanch cold iron arrows (20) 3 lb, Breastplate 30 lb, Cold weather outfit 7 lb, wand of clw (34), oil of magic weapon, 20 silver-blanch cold iron arrows, 20 blunt arrows
In backpack waterskin full of applejack, Studded leather 20 lb, Ranger's kit (waterskin also full of applejack) 28 lb , crowbar 5 lb, grappling hook 4 lb
Home Shortbow 2 lb
Wealth 432g 2s + 506 + 50 + 515 + 5 + 516 + 10 + 1202 + 10 = 3246g 2s - 3040 -50 + 20= 176g 2s + 1293+50 + 791 + 5 = 2315 - 2000 = 315 g 2 s XX now 173g 2s + 1250-12 -1
Encumbrance 97,5 lb. without backpack, 140,5 lb. with backpack ( 100 lb. light/ 200 lb. medium/ 300 lb. heavy)


Notes Vasili Volkov on palkkionmetsästäjä Brevoyn pohjoisilta alueilta. Hän ei ammatistaan huolimatta ole paha, vaan jahtaa niitä jotka ovat hänen mielestään rikollisia. Laki ei ole ohjeena vaan hänen moraalinsa.

Etelään Vasili eksyi jahdatessaan taas yhtä rikollista.

Hän on kovaääninen, pahatapainen, karvainen, epäsiisti ja ryyppää aina kun voi.

Vasili on ihmisiä metsästäessään oppinut kulkemaan maastossa ja puhumaan muutaman sanan vähän kaikkia kieliä jotta saa riittävästi tietoa minne jahdattava on edennyt.

Pitkät ajat kylmässä kulkiessa ovat karaisseet hänet eivätkä pienet vaivat haittaa häntä ollenkaan.

Vasili ei ole kovinkaan juonikas, vaan hyvin suoraviivainen ja siksi hän lähtikin Grand Lodgen toimiin. Hän ei arvosta monimutkaisuutta varusteissakaan, vaan käyttää välineitä jotka ovat olleet käytössä jo kivikaudella, eli vasaraa, kirvestä, keihästä ja jousta. Metallien käyttöön hän sentään suostuu.

Sergei-susi

HD 3 BAB 2 Fort 3 Ref 3 Will 1 Skills 3 Feats 2 Natural 0 Str/Dex 0 Bonus tricks 1\\ Feats Power Attack, Weapon Focus: Bite
Tricks attack, come, defend, down, guard, and heel, bonus attack anything
Skins Perception(1) +5, Stealth(1) +6, Survival (1) +2, Climb (1) +4
Starting Statistics: Size Medium; Speed 50 ft.; AC +2 natural armor; Attack bite (1d6 plus trip); Ability Scores Str 13, Dex 15, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6; Special Qualities low-light vision, scent.

AC 14 (+2 nat, +2 dex), HP 19
Attack bite +3 (1d6+4 plus trip) (PA, focus)
Fort +5 Ref +5 Will +2
Pelatut Skenaariot

TunnusSkenaarioPäiväGMRyhmä
#4-19Night March of Kalkamedes-12.3.2014VeltzehArrakis Rravn John Mutgash Zahir
#0-6BlackWaters2014-03-191-24.6.2014DeusZahir Razkiv-Lur-Pa Khazem
#5-22Scars of the Third Crusade25.7.2014MaryLeathertAerianValentino Lini
#2-01Before the Dawn—Part I: The Bloodcove Disguise-22.1.2015DeusJamir Jester Drusilla
#2-02Before the Dawn—Part II: Rescue at Azlant Ridge-21.4.2015DeusJamir Jester Drusilla
#4-07Severing Ties22.8.2015FeuranDantu? Babar? Yogus? Zenman?
#7-05School of Spirits12.9.2015FranKcNesh? Eol? Njikolai Kirjastonhoitaja?

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped