Yok-Muu

Jo-täti sano että hyvä pitää pistää kiertämään. Nii mä tulin auttamaan teitä. Voitoon, kunniaan!

Male Nagaji Bloodrager (Steelblood) 3
Lawful Good Medium Humanoid (reptilian)
Player <Mary Leathert> (<46283-15>)
Xp 6
Faction Silver Crusade
Prestige/Fame 0/0


Init +2
Senses Perception +7, low-light vision


AC 18, touch 12, flat-footed 16; (+5 armor, +2 Dex, +1 natural)
hp 31
Fort +4, Ref +2, Will +1 +2 vs. mind-affecting & poison
Special Defenses


Speed 30 ft. (20 ft. in armor)
Melee mwk longsword +8 1d8+6
Reach lucerne hammer +7 1d12+6
Ranged mwk longbow (+4 str) +6 1d4+4
Special Attacks Power Attack -1 attack, +3 dam.
Bloodrage: 4+6 rounds, free action, +4 morale to STR & CON, +2 to Will, -2 to AC


Spells known
1st (x/day) — spells Nothing yet
Spell-like - Light 1/day


Str 19, Dex 14, Con 15, Int 7, Wis 12, Cha 12
Base Atk +1; CMB +8; CMD 19
Feats Power Attack, Step Up
Skills (ACP -4) Acrobatics +2 (1), Climb +4 (1), Handle Animal +5 (1), Diplomacy +6 (1), Perception +7 (1), Swim +4 (1)
Traits Chosen of Iomedae (You may cast light once per day as a spell-like ability (caster level 1st), and you begin play with a masterwork longsword. In addition, whenever light is cast upon this sword, the radius of light and its duration is doubled), Friend in Every Town (You gain a +1 trait bonus on all Knowledge (local) checks and Diplomacy checks. One of these skills (diplo) is always a class skill for you)
Languages Common, draconic
SQ Celestial Bloodline
Indomitable Stance (Ex): At 1st level, a steelblood gains a +1 bonus on combat maneuver checks, to CMD against overrun combat maneuvers, and on Reflex saving throws against trample attacks. He also gains a +1 bonus to his AC against charge attacks and on attack and damage rolls against charging creatures.
Angelic Attacks (Su): At 1st level, your melee attacks are considered good-aligned weapons for the purpose of bypassing damage reduction. Furthermore, when you deal damage with a melee attack to an evil outsider, you deal an additional 1d6 points of damage. This additional damage stacks with effects such as align weapon and those granted by a weapon with the holy weapon special ability.
Armored Swiftness (Ex): At 2nd level, when wearing medium or heavy armor, a steelblood can move 5 feet faster than normal in that armor, to a maximum of his unencumbered speed.
Blood Sanctuary (Su): At 3rd level, he gains a +2 bonus on saving throws against spells that he or an ally casts.


On person Mwk longsword, lucerne hammer, dagger, mwk longbow (+4 str), scale mail, weapon cord, alchemist's fire, acid x3, spring-loaded wrist sheat x2
In backpack Pathfinder's kit, silk rope (50 ft)
Wealth 2 gp 8 sp
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack x (116 lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Ulkonäkö Yok-muu on hyvin pitkä ja lihaksikas nagaji-mies. (188 cm, 145 kg). Iho on hyvin vaalea, ja siinä näkyy kellertäviä laikkuja (havainnekuva), silmät tummanruskeat, mutta vähän punaiseen taittavat. Ilme on taistelun ulkopuolella tyhmä hymyily. Ääni on yllättävän korkea ja kielii todennäköisesti nuoresta iästä. Vaatteet toistavat samoja valkoisen ja keltaisen sävyjä. Haarniska näyttää siltä, että sitä yritetään pitää hyvässä kunnossa ja kiillossa, mutta asia on välillä saattanut unohtua. Varusteissa on hyvin selkeitä Iomedaen pyhiä symboleita.

Luonne Ensimmäinen asia, jonku Yok-Muusta älyää, on yleensä se, että poika on tyhmä kuin saapas. Hän ei ymmärrä mitään maataloustöitä ja tappelua vaikeampia käsitteitä, paitsi taottuaan niitä päähänsä useita päiviä. Tosin silloin kun hän haluaa jotain opetella, hän myös viettää aikaa siinä takomisessa sellaisella yksinkertaisen henkilön päättäväisyydellä. Seuraava asia, jonka huomaa on, että Yok-Muu on oikeastaan ihan mukavaa seuraa, jos keskustelu pysyy hänen tasollaan. Hän on aina valmis auttamaan raskaissa töissä, pitää erityisesti eläimistä ja huolehtii heikommistaan. Tosin jos harras uskomus Iomedaeen haittaa, hän käy ehkä nopeastikin turhauttavaksi. Yok-Muu tuntuu uskovan kyseiseen jumalaan lapsen uskollisuudella ja muistelee (toistelee) usein tärkeitä opinkappaleita, todennäköisesti ettei unohtaisi niitä. Yok-Muu haluaisi kovasti tehdä maailmasta paremman paikan, mutta ei oikein tiedä miten, joten hän yrittää lähinnä tuhota pahantekijöitä ja levittää sanomaa hyvyydestä.

Taustaa Yok-Muu on viettänyt viimeisimmät vuotensa juuri Taivalkapteenin tittelin saaneen Iomedaen paladiinin Jo Stiggsonin maatilalla Absalomin liepeillä. Maatila tuntuu lähinnä keskittyneen entisten eläinkumppaneiden ja vastaavien hoitoon, mutta myös hieman hevosten kasvatukseen. Tämä elämäntapa on tehnyt nuorukaisesta ulkonaoloon ja ruumiilliseen työhön tottuneen. Jo on myös aina tilalla käydessään kertoillut Yok-Muulle Iomedaesta ja oppi on purrut nuorukaiseen hämmentävän hyvin, vaikka hän ei virallisesti ole papistoon liittynytkään. Jo on myös lahjoittanut hänelle joitakin varusteita kun Yok-Muu päätti ruveta "tädin" esimerkin mukaisesti Tiennäyttäjäksi. Näihin kuuluu pitkämiekka jolle Jo ei itse ikinä löytänyt käyttöä taistelussa, mutta joka tietty kuuluu jokaisen uskollisen iomediitin varusteisiin. Ajastaan ennen maatilaa Yok-Muu ei muista hirveästi, mutta Jo tietää kertoa, että päätti ottaa tämän hoteisiinsa Absalomin kaduilta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped