Pathfinder Society -hahmot

Attach:hahmonkuva.jpg Δ

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Ludwig Von Oppenheimer

Sitaatti/rivin konsepti/mitävaan

Male Human Alchemist (Grenadier) 1
Chaotic Good Medium Humanoid
Player Karma (#96960-1)
Xp 3
Faction Andoran
Prestige/Fame 4/4


Init +4 (Dex +2, Reactionary trait +2)
Senses Perception +4


AC 15, touch 12, flat-footed 13 ; (+ 3 armor, + 2 Dex)
AC (Mutagen) 17, touch 12, flat-footed 15 ; (+ 3 armor, + 2 Dex, + 2 NaturalAC)
hp 10 (1d8 + CON + FCBx1)
Fort +3, Ref +3, Will +1
Special Defenses


Speed 30 ft
Melee Lucerne Hammer +3 (1d12 + 3)
Melee (Mutagen) Lucerne Hammer +5 (1d12 +5)
Ranged Bomb +4 (1d6+4 / splash 5) (BAB + DEX + PBS + Throw Anything)
Ranged
Special Attacks


Spells known
1st (2/day) — Enlarge person, Cure Light Wounds, Shield, Detect Secret Doors, Disguise Self


Str 16, Dex 14, Con 12, Int 16, Wis 10, Cha 8
Base Atk +0; CMB ; CMD
Feats Throw Anything, Martial Weapon Proficiency (Lucerne Hammer), Point Blank Shot, Precise Shot
Skills Skill +x (ranks)
Traits Reactionary, Freed Slave
Languages Common, Osiriani, Elven, Draconic
SQ Alchemy, Bombs (4/day), Mutagen


On person
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped