Pathfinder Society -hahmot

Kirjanpito wikipelejä varten

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Eleine Sharak

(Vihollisia) selkäänpuukottava Robina Hood

Female Tiefling Rogue 2 (Burglar, Knife Master)
CG Medium Outsider (native)
Player Shade
PFS ID: ID 81597-1
Xp 2.0
Faction Andoran
Prestige/Fame 4/6


Init +6
Senses Perception +6, darkvision 60 ft.


AC 19 , touch 15, flat-footed 14; (+4 armor, +4 Dex, +1 Dodge)
HP Max. 19 Current 7
Fort +2 , Ref +7 , Will +1
Defensive Abilities evasion;
Resist cold 5, electricity 5, fire 5


Speed 30 ft.
Melee masterwork cold iron dagger +6 (1d4+1/19-20, cold iron P/S) and
:sap +5 (1d6+1 nonlethal, B) and
:silver light mace +5 (1d6+1, silver,B)
Ranged shortbow +5 (1d6/×3)
Special Attacks sneak attack +1d8/+1d4
Tiefling Spell-Like Abilities (CL 2nd; concentration +1)
:1/day—darkness


Spells known
1st (x/day) — spells
Cantrips/Orisons (at will) — spells


Str 12, Dex 18, Con 14, Int 13, Wis 12, Cha 8
Base Atk +1; CMB +2; CMD 17
Feats Dodge (combat trick), Weapon Finesse
Traits Clever Wordplay (UMD), Reactionary
Skills Acrobatics +7, Bluff +6, Climb +5, Diplomacy +3, Disable Device +8, Escape Artist +7, Perception +6, Sense Motive +5, Sleight of Hand +8 (+9 to conceal a light blade), Stealth +9, Swim +4, Use Magic Device +6; (Racial Modifiers +2 Bluff, +2 Stealth)
Languages Common, Infernal, Osiriani
SQ hidden blade, rogue talents (combat trick)
Traits: Clever Wordplay, Reactionary
Languages: Common, Infernal, Osiriani


On person: Traveller's outfit, Masterwork's backpack, Adventurer's sash, Thieves' tools, Mwk. chain shirt, 2 x Spring-loaded wrist-shield (mwk. cold iron dagger and CLW potion loaded), Flint and Steel, Shortbow, Quiver of 20 arrows (13 cold iron arrows, 7 bludgeoning silver arrows), Sap, Silver ligth mace, Wand of CLW (40 chrgs), 4 x Air Crystal, 15 gp, 1 sp, 8 cp
In spring-loaded wrist sheath: Empty
In spring-loaded wrist sheath: Empty
In Masterwork backpack: Alchemist's fire x 1, Holy water x 2, Bodybalm, Bedroll, Blanket; winter, Flask, Grappling arrow, Silkrope (50 ft.), Sunrod x 2, 2 x Trail ration, Waterproof bag
In Adventurer's sash: 2 x Alchemist's Fire, 2 x CLW Potion
In waterproof bag: Ink, black, Inkpen, Paper x 10
Dropped to the Ground:
Wealth: 15 gp, 1 sp, 8 cp
Encumbrance: Without mwk. backpack: 43 lbs. (light); With mwk. backpack: 71.5 lbs. (medium)

Load limits: up to 43 lbs. light/ 44-86 lbs. medium/ 87 -130 lbs. heavy; with mwk. backpack: up to 50 lbs. ligth/ 51 - 100 lbs. medium / 101 - 150 lbs. heavy

Notes:

Eräänä kauniina ja kirkkaana aamuna silmiään - päähän vedetystä hupusta huolimatta - siristelevä Eleine Sharak käveli sisään Suurloosin massiivisista porteista, kysellen ilmeisen hermostuneena vastaantulijoilta reittiä Andoranin Kotkaritarien toimistoon. Paikalle viimein löydettyään nuoren oloinen nainen kovin päättäväisesti anoi asiaankuuluvilta tahoilta jäsenyyttä tiennäyttäjiin ja Kotkaritareiden riveihin. Kotkaritarit olivat moisesta kiireestä kovasti hämmentyneitä, eikä vähiten siksi, että Eleine tätä päättäväisyyttä lukuunottamatta muutoin vaikutti hyvin ujolta ja vähäpuheiselta. Aivan erityisen vähäpuheiseksi hän muuttui, kun kirjurit yrittivät kohteliaimmin tiedustella hänen menneisyydestään.

Asiaa koskeneen pitkän ja tuloksettoman kiistelyn jälkeen, ja Eleinen moneen kertaan vakuuteltua tuntonsa olevan puhdas ja taistelleensa ainoastaan vapauden puolesta, nuori nainen kuitenkin hyväksyttiin tiennäyttäjäksi Kotkaritarien siipien suojaan, ainakin jonkinlaiselle "koeajalle". Tästä Eleine ilahtui niin, että kapsahti vanhemman kirjurin kaulaan - aiheuttaen naisparalle, jos mahdollista, vielä lisää hämmenystä.

Hyväksymisen aiheuttama kiintymyksenosoitus kasvoi Kotkaritarien pöytäkeskusteluissa varsin pian lähes monumentaaliseksi poikkeukseksi, joka vahvisti säännön, Eleine kun osoittautui luonteeltaan hyvin syrjäänvetäytyväksi. Toki hän osallistui juhliin ja illanistujaisiin muiden lailla, mutta tuntui aina pysyttelevän piirin ulkopuolella ja ikään kuin tarkkailevan tapahtumia taustalla. Tämä käytös ei juurikaan muuttunut ensimmäisen suoritetun tehtävän jälkeen, vaikkakin optimistisimmat havainnoijat väittivätkin nähneensä Eleinan nyttemmin selvästi hymyilleen, ja vieläpä useamman kerran, hänen istuessaan omassa nurkassaan jonkun samaan aikaan kuvaillessaan kuuntelijoilleen aivan erityisen hienon vapautusoperaation kulkua.

Monet arvelivat, että ainakin osasyy Eleinen ujouteen oli todennäköisesti nuoren naisen epävarmuus omasta ulkonäöstään. Jo kauempaa katsoen oli ilmeistä, että Eleine ei ollut viettänyt kaikkein rauhallisinta elämää: oikean silmän alta lähti pitkä ja kalpea, poskipään alta leukaluun liitoskohtaa kohti kaartuva arpi, joka vaikutti kiskovan Eleinen oikeaa suupieltä vasenta ylemmäksi. Tähän verrattuna vasemmassa poskessa oleva suorempi viiltoarpi näytti pelkältä hätäiseltä huitaisulta. Mahdollisen havainnoitsijan päästessä lähemmäksi huomasi hän yleensä seuraavaksi naisen silmät, jotka vaikuttivat kirkkaimmassa mahdollisessakin valaistuksessa olevan enemmän punaiset kuin ruskeat, mitä kalvakkaan vivahtava iho ja hyvin kapeat kulmakarvat vielä korostivat. Tummanruskean otsatukan alta erottuivat selvästi pienet, sarvenkaltaiset kohoumat.

Eleinen käytöksen syiden ollessa joskus kiihkeidenkin käytäväväittelyiden kohteena, esitettiin ulkonäköpaineiden vasta-argumentiksi se varsin hyvin tunnettu tosiasia, että tieflingien elinkaari poikkesi pituudeltaan huomattavasti ihmisten vastaavasta. Eleinellä olisi luullut todennäköisesti noin 60 vuoden aikan olleen yllin kyllin aikaa päästä sinuiksi itsensä kanssa! Tuhahtaen tähän lähes poikkeuksetta lisättiin, että tiefling-naiset tiedettiin yleisesti ylpeiksi ja ylimielisiksi nartuiksi. Argumentaatio täydennettiin anekdoottisesti muistuttamalla, mitä kävikään sille nuorelle ja mukavalle aatelismiehelle, joka eräissä juhlissa oli kävellyt Eleinen luoksen ja kohteliaasti kommentoinut tämän ulkonäköä. Eikös vain Eleine ollutkin väläyttänytkin vastaukseksi häikäisevän hymyn aivan liian terävillä hampaillaan ja sen jälkeen yhdellä kädellään sivaltanut nuoren miehen omasta lasista virvokkeet tämän kasvoille, samaan aikaan kuin toiseen käteen mystisesti ilmestynyt tikari oli viiltänyt poikakullan housuja kannatelleen vyön poikki - miehen kannalta melko noloin seurauksin; vai mitä?!

Tähän vastapuoli yleensä vastasi kuulleensa, että kyseessä ollut nuori mies oli nauttinut virvokkeitaan jo siinä määrin, että kävely oli muistuttanut enemmän hoipertelua, miehen vasemmassa nimettömässä oli kiillellyt kultasormus ja itse kohteliaisuus oli kuulunut kutakuinkin seuraavasti: "Heipsh, peipe! Toshi söpöt sarvet...sHulla, hic!" *vie toisen käden pakaroille* "Onksh hun häntäkin...öö...yhtä shö-". Hampaat Eleinellä toki olivat terävät, se myönnettäköön.

Ja väittely jatkui...


Pelatut sessiot:

  • 18.4.2013 First Steps—Part 2: "To Delve the Dungeon Deep" (Tier 1) @ Tampere,Hallituskatu. GM: Atteisti
  • 27.7.2013 Pathfinder Society Special: "Race for the Runecarved Key" (Tier 1-2) @ Ropecon, Otaniemi. Tapahtuman GM: NiTessine, pöydän GM: Atteisti
    • Pelattu Kyraa lvl 1.
  • 24.4..2014 PFS Scenario #3-21: "Temple of Empyreal Enlightment" (Tier 1-2) Mekanismissa GM: Veltzeh

Takataskussa

  • 1.4.2013 #3-05: "Tide of Twilight" (Tier 4-5) @ Otaniemi, JMTCD 10. GM: JJape
    • Pelattu Kyraa lvl 4

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped